ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: "แอพลิเคชัน Entourage ได้จบการทำงานโดยไม่คาดคิด ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์อื่นได้ไม่รับผลกระทบ"เมื่อคุณใช้ Entourage 2008 สำหรับ Mac

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2505130 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณใช้ Entourage 2008 สำหรับ Mac:
แอพลิเคชัน Entourage ได้โดยไม่คาดคิดปิดอยู่ ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์อื่นได้ไม่รับผลกระทบ คุณต้องการส่งรายงานไปยัง Apple หรือไม่"

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งในการติดตั้ง Entourage

ต้องติดตั้งโปรแกรม Entourage ใน Macintosh ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์โฟลเดอร์ \Applications\Microsoft office 2008 ถ้าถูกย้าย โปรแกรมจะเริ่มการทำงานไม่ หรือสร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อต้องการค้นหาตำแหน่งของโฟลเดอร์การติดตั้ง Entourage ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ออกจากโปรแกรมประยุกต์ที่กำลังทำงานอยู่ทั้งหมด
 2. บนเครื่อง แฟ้ม เมนู คลิกค้นหา.
 3. ในการ ใด ๆ รายการ การเลือก แอพลิเคชัน.
 4. ในการ ค้นหา กล่อง ชนิด Entourage.
 5. ในการ ผลลัพธ์การค้นหา รายการ คลิก Entourage ของ Microsoft.
 6. หมายเหตุตำแหน่งที่ตั้งของโปรแกรมในแถบสถานะของเครื่อง ค้นหา "Mac นี้" หน้าต่าง
 7. ถ้า Entourage ไม่ได้อยู่ใน ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์โฟลเดอร์ \Application\Microsoft office 2008 ลาก Entourage ไอคอนบนเดสก์ท็อป ถ้า Entourage อยู่แล้วในโฟลเดอร์ Office 2008 ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 2: การเอาออกการกำหนดลักษณะ Entourage
 8. ย้ายไอคอน Entourage ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์โฟลเดอร์ \Applications\Microsoft office 2008 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. จบการทำงานของโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมด
  2. บนเครื่อง ไปยังเมนู คลิกโปรแกรมประยุกต์.
  3. เปิดโฟลเดอร์ที่ Microsoft Office 2008
  4. ลาก Entourage จากเดสก์ท็อปไปยังโฟลเดอร์ของ Microsoft Office 2008
  5. เริ่มการทำงานของ Entourage
ถ้า Entourage จะมีอยู่ในเครื่อง ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์\Applications\Microsoft office 2008 โฟลเดอร์ หรือถ้าการย้าย Entourage ไปยังโฟลเดอร์นี้ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 2: การกำหนดลักษณะการเอา Entourage

คืนค่าแฟ้มการกำหนดลักษณะของโปรแกรมการตั้งค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

เอาแฟ้มการกำหนดลักษณะที่ระดับสูงสุด

เอาแฟ้มการ prefence Entourage จากโฟลเดอร์ Prefence เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ออกจากโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office ทั้งหมด
 2. บนเครื่อง ไปยัง เมนู คลิก ภายในบ้าน.
 3. เปิด ไลบรารี.
  หมายเหตุ ที่ ไลบรารี โฟลเดอร์ที่ถูกซ่อนอยู่ใน Lion X ระบบปฏิบัติการ MAC เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์นี้ ค้างตัวเลือกในขณะที่คุณคลิก ไปยัง เมนู
 4. เปิดโฟลเดอร์'การกำหนดลักษณะ'
 5. ในโฟลเดอร์ที่กำหนดลักษณะ ค้นหาแฟ้มต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:
  • com.microsoft.entourage.database_daemon.plist
  • com.microsoft.entourage.database_utility.plist
  • com.microsoft.entourage.office_reminders.plist
  • com.microsoft.entourage.plist
  • com.microsoft.entourage.syncservices12.plist
 6. ย้ายแฟ้มแสดงรายการที่คุณทำการค้นหาใด ๆ ไปยังเดสก์ท็อป

  หมายเหตุถ้าคุณไม่พบแฟ้มเหล่านี้ใด ๆ ซึ่งหมายความ ว่า โปรแกรมใช้ที่มีข้อมูลที่แตกต่างจากการกำหนดลักษณะเริ่มต้น ในกรณีนี้ ไปที่ "เอาแฟ้มการกำหนดลักษณะของ Microsoft"
 7. ทดสอบ Entourage ของ Microsoft หากสามารถแก้ปัญหาได้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. จบการทำงานของ Entourage
  2. ลากแฟ้มการกำหนดลักษณะหนึ่งจากเดสก์ท็อปไปยังโฟลเดอร์ที่กำหนดลักษณะ
  3. เริ่มการทำงาน และทดสอบ Microsoft Entourage อีกครั้ง
  4. หากปัญหาเกิดขึ้น ทำซ้ำขั้นตอนที่ 6a ถึง 6 c สำหรับแฟ้มการกำหนดลักษณะอื่น ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น ย้ายแฟ้มการกำหนดลักษณะสุดท้ายที่คุณย้ายไปขยะ ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับการกำหนดลักษณะของแฟ้มใด ๆ ที่เหลือเพื่อให้แน่ใจว่า ไม่มีทำให้เกิดปัญหา
ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น ให้ทำตามขั้นตอนชุดถัดไป

เอาแฟ้มการกำหนดลักษณะของ Entourage

เอาแฟ้ม prefences Entourage จากโฟลเดอร์ prefence ของ Microsoft เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในโฟลเดอร์ที่กำหนดลักษณะ เปิดโฟลเดอร์ Microsoft
 2. ค้นหาแฟ้มการกำหนดลักษณะดังต่อไปนี้:

  com.microsoft.Entourage.prefs.plist
 3. ถ้าคุณพบแฟ้มนี้ ย้ายไปยังเดสก์ท็อป ถ้าคุณไม่พบแฟ้มนี้ ซึ่งหมายความ ว่า โปรแกรมใช้ที่มีข้อมูลที่แตกต่างจากการตั้งค่าเริ่มต้นของการกำหนดลักษณะ ในกรณีนี้ ไปที่ "เอา Office 2008 กำหนดลักษณะของแฟ้ม"
 4. ทดสอบ Entourage ของ Microsoft ถ้าปัญหา ย้ายแฟ้มการกำหนดลักษณะลงในขยะ
ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น ให้ทำตามขั้นตอนชุดถัดไป

เอาแฟ้มการกำหนดลักษณะของ Office 2008

เอาแฟ้มการ prefence Entourage จากโฟลเดอร์ prefence Office 2008 ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในโฟลเดอร์ Microsoft ค้นหาโฟลเดอร์ที่กำหนดลักษณะ ในโฟลเดอร์นั้น ค้นหาโฟลเดอร์ Office 2008
 2. ค้นหาแฟ้มต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:
  • การกำหนดลักษณะของ entourage
  • Prefs การซิงค์ของ office
 3. ย้ายแฟ้มทั้งหมดที่คุณค้นหาไปยังเดสก์ท็อป ถ้าคุณไม่พบแฟ้มเหล่านี้ นี่หมายความ ว่า โปรแกรมใช้ที่มีข้อมูลที่แตกต่างจากการกำหนดลักษณะเริ่มต้น ในกรณีนี้ ไปที่ "ขั้นตอนที่ 3: Disconnet จากอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่าย"
 4. ทดสอบ Entourage ของ Microsoft หากสามารถแก้ปัญหาได้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. จบการทำงานของ Entourage
  2. ลากแฟ้มการกำหนดลักษณะหนึ่งจากเดสก์ท็อปไปยังโฟลเดอร์ Office 2008
  3. เริ่มการทำงาน และทดสอบ Entourage ของ Microsoft
  4. หากปัญหาเกิดขึ้น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่เป็น c สำหรับแฟ้มการกำหนดลักษณะอื่น ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น ย้ายแฟ้มการกำหนดลักษณะสุดท้ายที่คุณย้ายไปขยะ ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับการกำหนดลักษณะของแฟ้มใด ๆ ที่เหลือเพื่อให้แน่ใจว่า ไม่มีทำให้เกิดปัญหา
หากปัญหายังคงเกิดขึ้น ไปที่ขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 3: ยกเลิก จากอินเทอร์เน็ต หรือ จากเครือข่าย

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้หาก Entourage พยายามที่จะดาวน์โหลดข้อความเสียหายจากผู้ให้บริการอีเมลของคุณ เมื่อต้องการทดสอบนี้ คุณต้องตัดการเชื่อมต่อ จากอินเทอร์เน็ต หรือ จากเครือข่ายภายใน และตรวจสอบว่า ฟังก์ชัน Entourage เป็นที่คาดไว้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ทำตามขั้นตอนของวิธีการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ

  สนามบิน
  1. บนเครื่อง Apple เมนู คลิก การกำหนดลักษณะของระบบ.
  2. ภายใต้การ อินเทอร์เน็ตไร้สาย & พื้นที่ของ ระบบ Prefences หน้าต่าง คลิก เครือข่าย.
  3. คลิก สนามบินเปิดปิด.
  4. จบการทำงานการกำหนดลักษณะของระบบ.
  5. ทดสอบ Entourage
  6. บนเครื่อง Apple เมนู คลิก การกำหนดลักษณะของระบบ.
  7. ภายใต้การ อินเทอร์เน็ตไร้สาย & พื้นที่ของ ระบบ Prefences หน้าต่าง คลิก เครือข่าย.
  8. คลิก สนามบินเปิดบน.
  9. จบการทำงานการกำหนดลักษณะของระบบ.
  อีเทอร์เน็ต:
  1. บนเครื่อง Apple เมนู คลิก การกำหนดลักษณะของระบบ.
  2. ภายใต้การ อินเทอร์เน็ตไร้สาย & พื้นที่ของ ระบบ Prefences หน้าต่าง คลิก เครือข่าย.
  3. หมายเหตุการตั้งค่าอีเทอร์เน็ตสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ
  4. จบการทำงานการกำหนดลักษณะของระบบ.
  5. บนเครื่อง Apple เมนู คลิก ปิดเครื่อง.
  6. ถอดสายเคเบิลอีเทอร์เน็ตจากพอร์ตอีเทอร์เน็ตบนด้านหลังของคอมพิวเตอร์ และเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
  7. ทดสอบ Entourage
  8. จบการทำงานของ Entourage
  9. บนเครื่อง Apple เมนู คลิก ปิดเครื่อง.
  10. เสียบสายสายอีเทอร์เน็ตเข้ากับพอร์ตอีเทอร์เน็ตบนด้านหลังของคอมพิวเตอร์ และเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
  11. บนเครื่อง Apple เมนู คลิก การกำหนดลักษณะของระบบ.
  12. ภายใต้การ อินเทอร์เน็ตไร้สาย & พื้นที่ของ ระบบ Prefences หน้าต่าง คลิก เครือข่าย.
  13. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การตั้งค่าของอีเทอร์เน็ตตรงกับการตั้งค่าที่คุณจดบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 1 c
 2. ในกรณีที่ Entourage ทำงานตามที่คาดไว้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการอีเมลของคุณเมื่อต้องการลบข้อความอีเมลที่เสียหายที่เป็นสาเหตุของปัญหา
หากขั้นตอนนี้ไม่สามารถแก้ปัญหา ไปที่ขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 4: เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ข้อมูลผู้ใช้ของ Microsoft

เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ของข้อมูลที่ผู้ใช้ Microsoft ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. จบการทำงานของโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมด
 2. บนเครื่อง ไปยัง เมนู คลิก เอกสาร.
 3. เลือกโฟลเดอร์ข้อมูลที่ผู้ใช้ Microsoft จากนั้น คลิก รับข้อมูล บนเครื่อง แฟ้ม เมนู
 4. ขยาย ชื่อนามสกุล &.
 5. เพิ่มคำ เก่า เมื่อต้องการสิ้นสุดของชื่อโฟลเดอร์ของข้อมูลที่ผู้ใช้ Microsoft แล้วกด Enter
 6. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่
 7. เริ่มการทำงานของ Entourage
ถ้า Entourage ทำงานตามที่คาดไว้ ประเด็นมีผลจากโฟลเดอร์ข้อมูลผู้ใช้ของ Microsoft ลากจากโฟลเดอร์ข้อมูลผู้ใช้ของ Microsoft ที่สร้างขึ้นใหม่เป็นขยะ และการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ที่ Microsoft ผู้ใช้ข้อมูลเก่าแล้ว กับข้อมูลผู้ใช้ของ Microsoft

ถัดไป คุณต้องสำรองข้อมูล และสร้างข้อมูลประจำตัว เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในบทความฐานความรู้ต่อไปนี้:
2360509 สร้างใหม่ Outlook สำหรับฐานข้อมูล Mac 2011 เพื่อแก้ไขปัญหา
ถ้า Entourage ไม่ทำงานตามที่คาดไว้ ลากโฟลเดอร์ข้อมูลที่ผู้ใช้ Microsoft สร้างขึ้นใหม่ไปขยะ และการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ Microsoft ผู้ใช้ข้อมูลเก่าไปยังข้อมูลผู้ใช้ของ Microsoft แล้ว ไปขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 5: ใช้บัญชีผู้ใช้ Mac แตกต่างกันเพื่อทดสอบ Entourage

บางครั้ง รายละเอียดของผู้ใช้ที่ระบุจะเสียหาย เมื่อต้องการตรวจสอบว่า เป็นกรณีนี้ คุณสามารถเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้อื่น หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ แล้ว ทดสอบโปรแกรมประยุกต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2439218 การทดสอบบัญชีผู้ใช้ของคุณเพื่อแก้ไขปัญหา Office สำหรับโปรแกรมประยุกต์ Mac
ถ้าโปรแกรมไม่เริ่มทำงานในบัญชีผู้ใช้ Mac ใหม่ ลบแล้ว ติดตั้งโปรแกรมใหม่ โดยทำตามขั้นตอนในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2500821 เอาด้วยตนเอง Office 2008 สำหรับ Mac ทั้งหมดจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

2398768วิธีการที่จะเอาโปรแกรม Office Mac 2011

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2505130 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Entourage 2008 for Mac
Keywords: 
dftsdahomeportal kbmt KB2505130 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2505130

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com