"Entourage พบปัญหา และจำเป็นต้องปิด" ข้อผิดพลาดเมื่อคุณเริ่ม Entourage 2008 สำหรับ Mac

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2505018 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเริ่ม Entourage 2008 สำหรับ Mac คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Microsoft Entourage พบปัญหา และจำเป็นต้องปิด ขออภัยในความไม่สะดวก

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

ขั้นตอน 1: ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของแอพลิเคชัน Entourage

Entourage ต้องติดตั้งในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
<hard disk="" drive=""></hard>\Applications\Microsoft office 2008
ถ้าโปรแกรมได้ถูกย้ายแล้ว จะเริ่มทำงาน หรือโปรแกรมจะสร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กล่าวถึงในส่วน "อาการ" เมื่อต้องการค้นหา Entourage บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ออกจากโปรแกรมประยุกต์ที่กำลังทำงานอยู่ทั้งหมด
 2. ในการ แฟ้ม เมนู คลิกค้นหา.
 3. คลิก ใด ๆ ถัดไป ชนิดแล้ว คลิก แอพลิเคชัน.
 4. ในสปอตไลท์ปลั๊กอินฟิลด์ในหน้าต่างการค้นหา พิมพ์ Entourage. หมายเหตุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้ม ถ้า Entourage ไม่ได้อยู่ในนั้น <hard disk="" drive=""></hard>\Macintosh HD\Application\Microsoft โฟลเดอร์ office 2008 ลาก Entourage ไอคอนบนเดสก์ท็อป ถ้าโปรแกรมที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่ถูกต้อง ไปที่ขั้นตอนถัดไป
 5. ย้าย Entourage บนเดสก์ท็อปของคุณเพื่อ: <hard disk="" drive=""></hard>\Macintosh HD\Applications\Microsoft office 2008 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ออกจากโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมด
  2. ในการไปยัง เมนู คลิก คอมพิวเตอร์.
  3. เปิดของคุณ <hard disk="" drive=""></hard>. เปิดตัวอย่าง Macintosh HD.
  4. เปิดโฟลเดอร์ของโปรแกรมประยุกต์
  5. เปิดโฟลเดอร์ Microsoft Office 2008
  6. ลากไอคอน Entourage จากเดสก์ท็อปไปยังโฟลเดอร์ Microsoft Office 2008
 6. เริ่ม Entourage

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2505057


ถ้า Entourage เรียบร้อยแล้วจะอยู่ในนั้น <hard disk="" drive=""></hard>โฟลเดอร์ \Applications\Microsoft office 2008 หรือถ้า Entourage การย้ายไปยังโฟลเดอร์นี้ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 2: การกำหนดลักษณะ Entourage เอาออก

เมื่อต้องการคืนค่าแฟ้มการกำหนดลักษณะสำหรับ Entourage เพื่อตั้งค่าเริ่มต้น ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ออกจากโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office ทั้งหมด
 2. ในการ ไปยัง เมนู คลิก ภายในบ้าน.
 3. เปิดไลบรารี.
  หมายเหตุ ที่ ไลบรารี โฟลเดอร์ถูกซ่อนอยู่ใน Lion X ระบบปฏิบัติการ MAC เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์นี้ ค้างตัวเลือกในขณะที่คุณคลิก ไปยัง เมนู
 4. เปิดโฟลเดอร์ที่กำหนดลักษณะ
 5. ค้นหาแฟ้มต่อไปนี้:
  • com.microsoft.entourage.plist
  • com.microsoft.entourage.database_daemon.plist
  • com.microsoft.entourage.database_utility.plist
  • com.microsoft.entourage.office_reminders.plist
  • com.microsoft.entourage.syncservices12.plist
 6. ย้ายแฟ้มเหล่านี้ที่คุณค้นหาใด ๆ ไปยังเดสก์ท็อป ถ้าคุณไม่พบแฟ้มเหล่านี้ ซึ่งหมายความ ว่า โปรแกรมจะใช้ข้อมูลส่วนที่แตกต่างจากการกำหนดลักษณะเริ่มต้น
 7. ทดสอบ Microsoft Entourage ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น ออกจาก Microsoft Entourage การคืนค่าแฟ้มไปที่ตำแหน่งเริ่มต้นของ และทำให้ทำตามขั้นตอนต่อไป ถ้าดูเหมือนว่าปัญหานี้ สามารถแก้ไข คืนแฟ้มหนึ่งในแต่ละครั้งไปยังโฟลเดอร์ Entourage ทดสอบหลังจากที่คุณย้ายแฟ้มแต่ละแฟ้ม เลิก และเริ่ม Entourage ก่อนที่คุณย้ายแฟ้มถัดไปแล้ว ถ้าคุณแยกแฟ้ม ที่เป็นสาเหตุของปัญหา ย้ายแฟ้มนั้นไปขยะ
 8. ออกจากโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office ทั้งหมด
 9. ในการ ไปยัง เมนู คลิก ภายในบ้าน.
 10. เปิดไลบรารี.
  หมายเหตุ ที่ ไลบรารี โฟลเดอร์ถูกซ่อนอยู่ใน Lion X ระบบปฏิบัติการ MAC เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์นี้ ค้างตัวเลือกในขณะที่คุณคลิก ไปยัง เมนู
 11. เปิดโฟลเดอร์ที่กำหนดลักษณะ
 12. เปิดโฟลเดอร์ของ Microsoft
 13. ค้นหา com.microsoft.Entourage.prefs.plist ในแฟ้ม จาก นั้น ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ถ้าคุณพบแฟ้ม ย้ายไปยังเดสก์ท็อป ถ้าคุณไม่พบแฟ้ม ซึ่งหมายความ ว่า โปรแกรมจะใช้ข้อมูลส่วนที่แตกต่างจากการตั้งค่าเริ่มต้นของการกำหนดลักษณะ
  • ถ้าคุณย้ายแฟ้มไปยังเดสก์ท็อป ทดสอบ Microsoft Entourage ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น ออกจาก Microsoft Entourage การคืนค่าแฟ้มไปยังตำแหน่งเดิม และ ทำให้ทำตามขั้นตอนต่อไป ถ้าดูเหมือนว่าปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ คุณสามารถย้ายแฟ้มไปขยะ
 14. ออกจากโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office ทั้งหมด
 15. ในการ ไปยัง เมนู คลิก ภายในบ้าน.
 16. เปิด ไลบรารี.
  หมายเหตุ ที่ ไลบรารี โฟลเดอร์ถูกซ่อนอยู่ใน Lion X ระบบปฏิบัติการ MAC เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์นี้ ค้างตัวเลือกในขณะที่คุณคลิก ไปยัง เมนู
 17. เปิดโฟลเดอร์ที่กำหนดลักษณะ
 18. เปิดโฟลเดอร์ของ Microsoft
 19. เปิดโฟลเดอร์ Office 2008
 20. ค้นหาแฟ้มต่อไปนี้:
  • การกำหนดลักษณะ entourage
  • Prefs ซิงค์ office
 21. ถ้าคุณค้นหาแฟ้มเหล่านี้ใด ๆ ย้ายไปยังเดสก์ท็อป ถ้าคุณไม่พบแฟ้มเหล่านี้ ซึ่งหมายความ ว่า โปรแกรมจะใช้ข้อมูลส่วนที่แตกต่างจากการกำหนดลักษณะเริ่มต้น
 22. ทดสอบ Microsoft Entourage ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น ออกจาก Microsoft Entourage การคืนค่าแฟ้มไปที่ตำแหน่งเริ่มต้นของ และทำให้ทำตามขั้นตอนต่อไป ถ้าดูเหมือนว่าปัญหานี้ สามารถแก้ไข คืนแฟ้มหนึ่งในแต่ละครั้งไปยังโฟลเดอร์ Entourage ทดสอบหลังจากที่คุณย้ายแฟ้มแต่ละแฟ้ม เลิก และเริ่ม Entourage ก่อนที่คุณย้ายแฟ้มถัดไปแล้ว ถ้าคุณแยกแฟ้ม ที่เป็นสาเหตุของปัญหา ย้ายแฟ้มนั้นไปขยะ

ขั้นตอนที่ 3: ตัดการเชื่อมต่อจากเครือข่าย

ตัดการเชื่อมต่อจากเครือข่ายในระบบปฏิบัติการ และ Entourage รันการตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณไม่ได้รับข้อความเสียหาย เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในการ Apple เมนู คลิก กำหนดลักษณะของระบบ.
 2. ในการ มุมมอง เมนู คลิก เครือข่าย.

  บันทึกย่อ
  • ค่าสำหรับ สถานะ ควรจะ ปิด หรือ ไม่มีการเชื่อมต่อ.
  • ถ้าคุณกำลังใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย คลิก สนามบินเปิดปิด ปุ่ม
ถ้าขั้นตอนนี้ไม่สามารถแก้ปัญหา ไปที่ขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 4: การเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ข้อมูลผู้ใช้ของ Microsoft

เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ของ Microsoft ผู้ใช้ข้อมูล ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ออกจากโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมด
 2. ในการ ไปยัง เมนู คลิกเอกสาร.
 3. คลิกโฟลเดอร์ข้อมูลผู้ใช้ของ Microsoft และจากนั้น กด Return (Enter)
 4. กดลูกศรลงเพื่อย้ายเคอร์เซอร์ไปท้ายของ Microsoft ผู้ใช้ข้อมูลชื่อโฟลเดอร์ ชนิดเก่าแล้ว กด Return (Enter)
 5. เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่
 6. เริ่ม Entourage
บันทึกย่อ
 • ถ้าโปรแกรมเริ่มทำงาน มีปัญหาที่มีผลกับโฟลเดอร์ข้อมูลผู้ใช้ของ Microsoft ในกรณีนี้ ลบโฟลเดอร์ข้อมูลผู้ใช้ของ Microsoft ที่สร้างขึ้นใหม่ และการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ของ Microsoft ผู้ใช้ข้อมูลเก่ากับข้อมูลผู้ใช้ของ Microsoft แล้ว คุณต้องสำรองข้อมูล และการสร้างข้อมูลประจำตัวใหม่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

  2360509 สร้างฐานข้อมูลประจำตัวในการแก้ไขปัญหาใน Outlook สำหรับ Mac 2011
 • ถ้าโปรแกรมไม่เริ่มทำงาน โดยใช้โฟลเดอร์ข้อมูลผู้ใช้ของ Microsoft ที่สร้างขึ้นใหม่ ลบโฟลเดอร์ของ Microsoft ผู้ใช้ข้อมูล การเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ของ Microsoft ผู้ใช้ข้อมูลเก่ากับข้อมูลผู้ใช้ของ Microsoft และ แล้ว ไปยังขั้นตอนถัดไป
 

ขั้นตอนที่ 5: ใช้บัญชีผู้ใช้อื่น Mac เพื่อทดสอบ Entourage

บางครั้ง ข้อมูลของผู้ใช้หนึ่ง ๆ อาจเสียหายไป เพื่อตรวจสอบว่า เป็นกรณีนี้ คุณสามารถเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้อื่น หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ และทดสอบแอพลิเคชัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

2439218 การทดสอบบัญชีผู้ใช้ของคุณเพื่อการแก้ไขปัญหาของ Office สำหรับโปรแกรมประยุกต์ Mac

ถ้าโปรแกรมไม่เริ่มทำงาน โดยใช้บัญชีผู้ใช้ใหม่ของ Mac เอาออก และติดตั้งโปรแกรมใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโปรแกรม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

2500821 ด้วยตนเองเอา Office 2008 สำหรับ Mac ทั้งหมดจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2505018 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 กุมภาพันธ์ 2555 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Entourage 2008 for Mac
Keywords: 
dftsdahomeportal kbmt KB2505018 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2505018

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com