Thng bo l?i "Truy c?p b? t? ch?i" xu?t hi?n khi quy?n ny chnh xc

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 250494 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Khi b?n c? g?ng truy c?p vo m?t t?p trn ia h? th?ng t?p NTFS, b?n c th? nh?n ?c l?i "truy c?p b? t? ch?i" thng bo. Quy?n c?a t?p NTFS cho bi?t r?ng b?n c th? truy nh?p t?p.

Nguyn nhn

Hnh vi ny c th? x?y ra n?u m?t ng?i dng ? m? ho t?p. ? xc ?nh n?u t?p ? ?c m? ha, h?y xem ph?n "Thng tin" trong bi vi?t ny.

Gi?i php

? kh?c ph?c hi?n t?ng ny, t?p ph?i ?c gi?i m? b?i ng?i dng ? m? ho t?p ho?c nhn vin ?nh ph?c h?i. Cc t?p ?c m? ho b?ng cch s? d?ng cc m? h? th?ng t?p (EFS) l ch? cho nh?ng ng?i m? ho t?p tin, b?t k? cc quy?n trn t?p.

T?nh tr?ng

Hnh vi ny l do thi?t k?.

Thng tin thm

? xc ?nh xem t?p ? ?c m? ha:
 1. Kh?i ?ng Window Explorer, v sau nh?p vo Chi ti?t trn my Giao di?n menu xem chi ti?t n?i dung c?a m?c tin th thoai.
 2. Nh?p vo Ch?n c?t t? cc Giao di?n Menu, v sau b?m ? ch?n cc Thu?c tnh hp kim ? thm c?t tnh vo ch? ? xem hi?n t?i, andto xem cc thu?c tnh t?p.

  N?u c m?t "E" trong Attributescolumn cho t?p , cc t?p tin ?c m? ha.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 250494 - L?n xem xt sau cng: 23 Thang Mi Hai 2014 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? kha:
kbefs kberrmsg kbfilesystems kbprb w2000efs w2000fs kbmt KB250494 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 250494

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com