?Windows 2000? Svchost.exe apra?as

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 250320 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Apie ?iame straipsnyje minim? ?Microsoft Windows XP? versij? skaitykite 314056.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

SANTRAUKA

Svchost.exe yra bendras paslaug?, kurios paleid?iamos i? dinaminio saito bibliotek? (DLL), kompiuterio pagrindinio proceso pavadinimas. Failas Svchost.exe yra aplanke %SystemRoot%\System32. Paleisties metu Svchost.exe patikrina registro paslaug? dal?, kad sukurt? paslaug?, kurias reikia ?kelti, s?ra??. Vienu metu gali b?ti paleisti keli Svchost.exe egzemplioriai. Kiekviename Svchost.exe seanse gali b?ti paslaug? grup?, kad atskiros paslaugos gal?t? b?ti paleistos atsi?velgiant ? tai, kaip ir kada paleid?iamas Svchost.exe. Tai leid?ia geriau valdyti proces? ir derinti.

Svchost.exe grup?s identifikuojamos ?iame registro rakte:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost
Kiekviena ?iame rakte pateikta reik?m? nurodo atskir? ?Svchost? grup? ir, per?i?rint aktyvius procesus, yra parodoma kaip atskiras egzempliorius. Kiekviena reik?m? yra REG_MULTI_SZ reik?m? ir joje yra paslaugos, kurios paleid?iamos ?Svchost? grup?je. Kiekvienoje ?Svchost? grup?je gali b?ti vienas arba keli paslaug?_pavadinimai, i?skirti i? toliau pateikto registro rakto, kurio rakte Parametrai yra ServiceDLL reik?m?:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Service

DAUGIAU INFORMACIJOS

Nor?dami per?i?r?ti paslaug?, kurios naudoja ?Svchost?, s?ra??:
  1. I? ?Windows 2000? diegimo kompaktinio disko aplanko Support\Tools i?skirkite priemon? Tlist.exe, kuri yra faile Support.cab.
  2. Meniu Prad?ti spustel?kite Vykdyti, tada ?ra?ykite cmd.
  3. Perkelkite aplank? ? viet?, i? kurios i?skyr?te priemon? Tlist.exe.
  4. ?veskite tlist -s.
Tlist.exe parodo aktyvi? proces? s?ra??. Raktas -s parodo kiekvieno proceso aktyvias paslaugas. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie procesus, ?veskite tlist pid.

Toliau pateiktas ?Tlist? i?vesties pavyzdys parodo, kad veikia du Svchost.exe egzemplioriai:
0 System Process
8 System
132 smss.exe
160 csrss.exe Title:
180 winlogon.exe Pavadinimas: NetDDE Agent
208 services.exe Svcs: AppMgmt,Browser,Dhcp,dmserver,Dnscache,Eventlog,lanmanserver,LanmanWorkstation,LmHosts,Messenger,PlugPlay,ProtectedStorage,seclogon,TrkWks,W32Time,Wmi
220 lsass.exe Svcs: Netlogon,PolicyAgent,SamSs
404 svchost.exe Svcs: RpcSs
452 spoolsv.exe Svcs: Spooler
544 cisvc.exe Svcs: cisvc
556 svchost.exe Svcs: EventSystem,Netman,NtmsSvc,RasMan,SENS,TapiSrv
580 regsvc.exe Svcs: RemoteRegistry
596 mstask.exe Svcs: Schedule
660 snmp.exe Svcs: SNMP
728 winmgmt.exe Svcs: WinMgmt
852 cidaemon.exe Pavadinimas: OleMainThreadWndName
812 explorer.exe Pavadinimas: Program Manager
1032 OSA.EXE Pavadinimas: Reminder
1300 cmd.exe Pavadinimas: D:\WINNT5\System32\cmd.exe - tlist -s
1080 MAPISP32.EXE Pavadinimas: WMS Idle
1264 rundll32.exe Pavadinimas:
1000 mmc.exe Pavadinimas: Device Manager
1144 tlist.exe
Dviej? ?io pavyzd?io grupi? registro parametras yra toks:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost:
netsvcs: Reg_Multi_SZ: EventSystem Ias Iprip Irmon Netman Nwsapagent Rasauto Rasman Remoteaccess SENS Sharedaccess Tapisrv Ntmssvc
rpcss :Reg_Multi_SZ: RpcSs

Savyb?s

Straipsnio ID: 250320 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. gegu??s 11 d. - Per?i?ra: 3.3
TAIKOMA
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Rakta?od?iai: 
kbinfo KB250320

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com