A Windows 2000 rendszerben megtalálható Svchost.exe fájl leírása

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 250320 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
A cikk Microsoft Windows XP rendszerre vonatkozó verziója a következő helyen található: 314056.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

Összefoglaló

Az Svchost.exe egy általános használatú szolgáltatásnév, melyet a DLL- (dinamikus csatolású függvénytár) fájlokból futó szolgáltatások viselnek. Az Svchost.exe fájl a %SystemRoot%\System32 mappában található meg. A rendszer indításakor az Svchost.exe ellenőrzi a rendszerleíró adatbázis szolgáltatásokra vonatkozó részét, melynek alapján összeállítja a betöltendő szolgáltatások listáját. Az Svchost.exe több példánya is futhat egy időben. Minden egyes Svchost.exe-folyamat szolgáltatások csoportját tartalmazhatja, mégpedig oly módon, hogy az Svchost.exe indításának módjától és helyétől függően a szolgáltatások külön futhatnak. Ezáltal a folyamatok hatékonyabban szabályozhatók és hiba esetén egyszerűbben ellenőrizhetők.

Az Svchost.exe-csoportokat a rendszerleíró adatbázis alábbi kulcsa azonosítja:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost
Az e kulcs alá tartozó értékek mindegyike egy-egy Svchost-csoportnak felel meg, melyek az aktív folyamatok megtekintésekor külön példányként jelennek meg. Az itt található értékek mindegyike REG_MULTI_SZ érték, melyben az adott Svchost-csoport alatt futó szolgáltatások találhatók meg. Egy Svchost-csoport egy vagy több csoportnevet tartalmazhat, melyek a rendszerleíró adatbázis alábbi, ServiceDLL értékkel rendelkező Parameters kulcsot tartalmazó kulcsából származnak:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Szolgáltatás

További információ

Az Svchost folyamatban futó szolgáltatások listáját a következőképpen tekintheti meg:
  1. A Windows 2000 CD-telepítőlemezének Support\Tools mappájában lévő Support.cab fájlból csomagolja ki a Tlist.exe segédprogramot.
  2. A Start menüben kattintson a Futtatás parancsra, és írja be a cmd parancsot.
  3. Tallózzon abba a mappába, amelybe kicsomagolta a Tlist.exe segédprogramot.
  4. Írja be a tlist -s parancsot.
A Tlist.exe parancs megjeleníti az aktív folyamatok listáját. A -s kapcsoló az egyes folyamatokhoz tartozó aktív szolgáltatások listáját jeleníti meg. Az adott folyamatról a tlist pid parancs segítségével kérhet bővebb információt.

Az alábbi, Tlist segédprogramból származó példakimenet az Svchost.exe két futó példányát jelzi:
0 System Process
8 System
132 smss.exe
160 csrss.exe Title:
180 winlogon.exe Title: NetDDE Agent
208 services.exe Svcs: AppMgmt,Browser,Dhcp,dmserver,Dnscache,Eventlog,lanmanserver,LanmanWorkstation,LmHosts,Messenger,PlugPlay,ProtectedStorage,seclogon,TrkWks,W32Time,Wmi
220 lsass.exe Svcs: Netlogon,PolicyAgent,SamSs
404 svchost.exe Svcs: RpcSs
452 spoolsv.exe Svcs: Spooler
544 cisvc.exe Svcs: cisvc
556 svchost.exe Svcs: EventSystem,Netman,NtmsSvc,RasMan,SENS,TapiSrv
580 regsvc.exe Svcs: RemoteRegistry
596 mstask.exe Svcs: Schedule
660 snmp.exe Svcs: SNMP
728 winmgmt.exe Svcs: WinMgmt
852 cidaemon.exe Title: OleMainThreadWndName
812 explorer.exe Title: Program Manager
1032 OSA.EXE Title: Reminder
1300 cmd.exe Title: D:\WINNT5\System32\cmd.exe - tlist -s
1080 MAPISP32.EXE Title: WMS Idle
1264 rundll32.exe Title:
1000 mmc.exe Title: Device Manager
1144 tlist.exe
A rendszerleíró adatbázis e példában szereplő két csoporthoz tartozó beállítása a következő:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost:
netsvcs: Reg_Multi_SZ: EventSystem Ias Iprip Irmon Netman Nwsapagent Rasauto Rasman Remoteaccess SENS Sharedaccess Tapisrv Ntmssvc
rpcss :Reg_Multi_SZ: RpcSs

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 250320 - Utolsó ellenőrzés: 2005. április 4. - Verziószám: 3.1
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Kulcsszavak: 
kbinfo KB250320
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com