Straipsnio ID: 249873 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Jei esate ?Small Business? klientas, papildom? trik?i? ?alinimo ir mokymo i?tekli? ie?kokite ?Small Business? palaikymo svetain?je.
Jei gavote klaidos prane?im?, neapra?yt? ?iame straipsnyje, i?sami? klaid? prane?im? paai?kinim?, rekomenduojam? veiksm? ir papildom? palaikymo i?tekli? galite rasti ?vyki? ir klaid? prane?im? centro ?iniatinklio svetain?je.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

OLE valdiklius, pvz., DLL arba ?ActiveX? valdikli? (OCX) failus, reikia registruoti. U?registravus OLE valdikl? atnaujinamas ?Windows? registras, t. y. nurodoma failo vieta ir failo galimyb?s, kad programa veikt? tinkamai.

Nor?dami ?alinti kai kurias ?Windows?, ?Microsoft Internet Explorer? ir kit? program? triktis, naudokite ?rank? Regsvr32 (Regsvr32.exe), kuriuo galite registruoti ir i?registruoti OLE valdiklius.

Pvz., toliau nurodytame ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje ai?kinama, kad norint i?registruoti Wuv3is.dll valdikl? prie? i? naujo j? ?diegiant i? ?Windows Update? svetain?s reikia naudoti Regsvr32.exe.
241122 Spustel?jus produkto naujinimus pateikiama taikomosios programos klaida (gali b?ti angl? k.)
Jei valdiklio nepavyko u?registruoti arba norite gauti programos k?r?jo informacijos, kaip pa?alinti OLE valdiklio registravimo trikt?, ?r. ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?
140346 Galimos prie?astys, d?l kuri? nepavyko u?registruoti OLE valdiklio (gali b?ti angl? k.)

Daugiau informacijos

Regsvr32.exe pateikiamas kartu su ?Microsoft Internet Explorer 3.0? arba naujesn?mis versijomis, ?Windows 95 OEM Service Release 2? (OSR2) arba naujesn?mis versijomis ir ?Windows NT 4.0? 5 pakeitim? paketu (SP5) arba naujesn?mis versijomis. Regsvr32.exe ?diegtas aplanke System (?Windows Millennium Edition? / ?Windows 98? / ?Windows 95?) arba aplanke System32 (?Windows NT? / ?Windows XP? / ?Windows Vista? / ?Windows 7?).

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Pastaba. 64 bit? ?Windows? operacin?s sistemos versijoje yra dvi failo Regsv32.exe versijos.
 • 64 bit? versija ? %systemroot%\System32\regsvr32.exe.
 • 32 bit? versija ? %systemroot%\SysWoW64\regsvr32.exe.

Regsvr32.exe naudojimas

RegSvr32.exe yra toliau nurodytos komandin?s eilut?s parinktys. Nor?dami per?i?r?ti / sl?pti sprendim?, spustel?kite ?ia

Regsvr32.exe klaid? prane?imai operacin?je sistemoje ?Windows Vista? ir naujesn?se versijose

Toliau pateiktame s?ra?e i?vardyti RegSvr32 klaid? prane?imai ir galimos j? prie?astys. Nor?dami per?i?r?ti / sl?pti sprendim?, spustel?kite ?ia

Regsvr32.exe klaid? prane?imai operacin?s sistemos ?Windows? versijose, senesn?se nei ?Windows Vista?

Toliau pateiktame s?ra?e i?vardyti RegSvr32 klaid? prane?imai ir galimos j? prie?astys. Nor?dami per?i?r?ti / sl?pti sprendim?, spustel?kite ?ia
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 249873 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. spalio 31 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business N 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Professional N
 • Microsoft Windows XP Home Edition N
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate N
Rakta?od?iai: 
kbresolve kbenv kberrmsg kbinfo kbkern32dll KB249873

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com