บริการเกตเวย์ของเดสก์ท็อประยะไกลล้มเหลวภายใต้ปริมาณงานจำนวนมากใน Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2497787 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ไม่แน่ใจว่านี่คือการแก้ไขที่ถูกต้องหรือไม่ เราได้เพิ่มประเด็นนี้ของเรา การวินิจฉัยการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ ซึ่งสามารถยืนยัน
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณติดตั้งบทบาทบริการเกตเวย์ของเดสก์ท็อประยะไกล (เกตเวย์ของ RD) บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2
 • คุณสามารถกำหนดค่านโยบายการตรวจสอบทรัพยากรของเดสก์ท็อประยะไกล (ตัดคำ RD) บนคอมพิวเตอร์
 • ผู้ใช้หลายคนที่เชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ในเวลาเดียวกัน
 • คอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายใต้ปริมาณงานมาก
ในสถานการณ์สมมตินี้ การล้มเหลวของบริการเกตเวย์ของเดสก์ท็อประยะไกลและบริการเดสก์ท็อประยะไกลทั้งหมด เชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์เครื่องนี้จะสูญหายไป นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้จะถูกเพิ่มในบันทึกของระบบ และล็อกMicrosoft-Windows-TerminalServices-เก ตเวย์/Admin

ชื่อการเข้าสู่ระบบ: ระบบ
แหล่งที่มา: ตัวจัดการควบคุมบริการ
วันที่: <date &="" time=""></date>
รหัสเหตุการณ์: 7031
ประเภทงาน: ไม่มี
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ: แบบคลาสสิค
ผู้ใช้: N/A
คอมพิวเตอร์: <computer name=""></computer>
คำอธิบาย:
บริการเกตเวย์ของเดสก์ท็อประยะไกลสิ้นสุดลงโดยไม่คาดคิด คุณได้ทำครั้งนี้<n> การดำเนินการแก้ไขต่อไปนี้จะนำมาในหน่วยมิลลิวินาที 60000: เริ่มบริการ</n>

ชื่อแฟ้มบันทึก: Microsoft-Windows-TerminalServices-เก ตเวย์/Admin
แหล่งที่มา: Microsoft-Windows-TerminalServices-เกตเวย์
วันที่: <date &="" time=""></date>
รหัสเหตุการณ์: 700
ประเภทงาน: (1)
ระดับ: ร้ายแรง
คำสำคัญ: (33554432)
ผู้ใช้: บริการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์: <computer name=""></computer>
คำอธิบาย:
รหัสข้อยกเว้น "3221225477" ต่อไปนี้เกิดขึ้นในเซิร์ฟเวอร์เกตเวย์ของ RD เกตเวย์ของ RD จะเริ่มต้นใหม่ ไม่มีการกระทำของผู้ใช้ที่ถูกต้อง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากสภาวะการแย่งชิงในบริการเกตเวย์ของ RD เมื่อเกิดสภาวะการแย่งชิง บริการเกตเวย์ของ RD อย่างไม่ถูกต้องเข้าถึงหน่วยความจำไม่ถูกต้อง และจากนั้น ล้มเหลว

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการลูกค้าและฝ่ายสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือถ้าการแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ระบุต้นทุนในการสนับสนุนปกติจะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค Windows Server 2008 R2 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932 ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ สำหรับ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน คุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้แล้ว

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้ใช้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีการนำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่แสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในพื้นที่ของคุณจะแสดงผลตามเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับความโน้มเอียงของเวลาตามฤดูกาล (DST) ในปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้อีกด้วยเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างกับแฟ้มนี้
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงถึงในส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อกำหนดระบบปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง เหตุการณ์สำคัญ (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์หลักเป้าหมายสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 0.16xxxWindows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.20xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.17xxxWindows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • สาขาบริการของ GDR ประกอบด้วยบรรดาโปรแกรมแก้ไขเฉพาะที่มีการนำออกใช้อย่างกว้างขวางเพื่อจัดการกับปัญหาร้ายแรงที่แพร่กระจายเป็นวงกว้าง สาขาบริการของ ldr จะประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมได้ แสดงรายการแยกต่างหาก ในการ "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7" ส่วน แฟ้ม MANIFEST และรักษาความปลอดภัยที่เชื่อมโยง (.cat) แฟ้มแค็ตตาล็อก มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งแอตทริบิวต์ไม่ได้แสดงรายการไว้จะได้รับการลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Aaedge.dll6.1.7600.20904303,61618 2011 ก.พ.06:43x 64
Aaedge.mofไม่มีข้อมูล1,26810-มิย.-200920:31ไม่มีข้อมูล
Aatspp.dll6.1.7600.1638565,02414 ก.ค. 200901:39x 64
Aatspp.mofไม่มีข้อมูล1,27110-มิย.-200920:31ไม่มีข้อมูล
Rap.xmlไม่มีข้อมูล89510-มิย.-200920:31ไม่มีข้อมูล
Tsgateway.xmlไม่มีข้อมูล42910-มิย.-200920:31ไม่มีข้อมูล
Tsgclean.exe6.1.7600.16385428,03214 ก.ค. 200901:39x 64
Tsproxy-edgeadapter-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล3,01818 2011 ก.พ.06:55ไม่มีข้อมูล
Aaedge.dll6.1.7601.21663306,17618 2011 ก.พ.06:06x 64
Aaedge.mofไม่มีข้อมูล1,26805-พฤศจิกายน-201001:52ไม่มีข้อมูล
Aatspp.dll6.1.7601.1751465,02420 พ.ย. 201013:25x 64
Aatspp.mofไม่มีข้อมูล1,27105-พฤศจิกายน-201001:52ไม่มีข้อมูล
Rap.xmlไม่มีข้อมูล89505-พฤศจิกายน-201001:52ไม่มีข้อมูล
Tsgateway.xmlไม่มีข้อมูล42905-พฤศจิกายน-201001:52ไม่มีข้อมูล
Tsgclean.exe6.1.7601.17514428,03220 พ.ย. 201013:25x 64
Tsproxy-edgeadapter-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล3,01818 2011 ก.พ.06:22ไม่มีข้อมูล

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้อธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_4f3aadb4e3e8b363c70622bc744fbd37_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20904_none_ae29d0c258368f98.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม711
วัน (UTC)18 2011 ก.พ.
เวลา (UTC)14:06
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_88741f3fb654c182affbd7a59900dcd4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21663_none_6cf497181843a269.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม711
วัน (UTC)18 2011 ก.พ.
เวลา (UTC)14:06
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-tsproxy-edgeadapter_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20904_none_9ade8a6fff43eee7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม99,560
วัน (UTC)18 2011 ก.พ.
เวลา (UTC)14:07
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-tsproxy-edgeadapter_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21663_none_9c8305bdfc9bebfb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม99,560
วัน (UTC)18 2011 ก.พ.
เวลา (UTC)14:07
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2497787 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 ตุลาคม 2557 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbmdd kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2497787 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2497787

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com