วิธีการย้ายการติดตั้ง Windows ไปยังเครื่องอื่น

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 249694 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

ผ่านวงจรชีวิตของระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows คุณอาจต้องการคืนค่าการสำรองข้อมูลสถานะระบบที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไป ยังคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่จริงเดียวกัน หรือแม้แต่ กับคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่จริงแตกต่างกัน การกู้คืนข้อมูลจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้อาจจำเป็นต้องมีการดำเนินการคืนค่า:
 • ฮาร์ดแวร์ล้มเหลว
 • ความล้มเหลวของซอฟต์แวร์
 • ขโมยเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ความเสียหายเป็นธรรมชาติ
 • ข้อผิดพลาดของผู้ใช้
You can restore a system state backup from one physical computer to the same physical computer or another computer that has the same make, model, and configuration (identical hardware).

Microsoft does not support restoring a system state backup from one computer to a second computer of a different make, model, or hardware configuration. Microsoft will only provide commercially reasonable efforts to support this process. Even if the source and destination computers seem to be identical makes and models, there may be driver, hardware, or firmware differences between the source and destination computers.

This article describes how to create a system state backup on one computer and restore it to the same computer or to a different physical computer of the same make and model. If you do not follow the steps in this article, you will reduce the probability of success when you restore to different hardware.

Windows Server 2003 and Windows XP

To restore Windows Server 2003-based computers and Windows XP-based computers, the preferred method of recovery is to use the Automated System Recovery (ASR) feature. ASR automates the whole restore process. This process produces the most reliable result.

The source computer is defined as the computer that you used to create the system state backup. The destination computer is the computer where you will restore the backup.

Windows Server 2008 and Windows Vista

To restore Windows Server 2008-based computers and Windows Vista-based computers, the preferred method is a full system restore. Specifically, without using ASR, you can perform a Bare Metal Restore (BMR) to freshly formatted boot volumes and system volumes on same server that the original backup was taken from. In this case, the volumes layouts and identifiers are identical to those used during the backup of the original computer. Additionally, you can perform a BMR that uses ASR to a computer that has different hardware to the original computer.

หมายเหตุ:BMRs may be performed only when the system is offline.

Possible recovery scenarios

 • Server unbootable/Server-migration scenario (planned and unplanned)

  In this scenario, you can protect the server by performing BMR backup of all critical volumes on the server. You would then recover server by performing a BMR recover through Windows Recovery. In this scenario, BMR is supported to different hardware.
 • Server malfunction scenario (bootable) or roll back of server roles

  In this scenario, you can protect the server by performing a System State Backup or by performing a BMR backup. You would then recover the server by performing a System State Recovery from the started operating system.
 • System State Recovery after a new installation of Windows Server 2008 on new hardware or same hardware
  This kind of recovery is not supported.

  Windows Server Backup does not block recovery on a newly-installed operating system. Instead, it warns that this operation is not supported. This feature is used only as a last-ditch support effort to reclaim data from a failed server and is not a supported backup feature

  System State Recover is only supported on the same operating system instance. It is not supported on a reinstalled operating system on the same or different hardware.
The following table outlines supported and unsupported system recovery scenarios.
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Scenarioได้รับการสนับสนุน
System State Recovery to the same instance of Windows Server 2008ใช่
System State Recovery after BMR / Full Server restore to the same hardwareใช่
System State Recovery after BMR / Full Server restore to different hardwareไม่มี
System State Recovery after Full Server restore (without BMR) to the same or different hardwareไม่มี
System State Recovery after a new installation of Windows Server 2008 on new hardware or same hardwareไม่มี

ข้อมูลเพิ่มเติม

The following guidelines must be followed for the restore operation to succeed.

Hardware Abstraction Layer (HAL)

The source and destination computers must use the same type of HAL. There is one exception to this rule. If one of the computers contains the Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) multiprocessor HAL, the other computer can have the ACPI uniprocessor HAL. The same rule applies to MPS multiprocessor and MPS uniprocessor HALs.

For example, if the source is using the MPS multiprocessor HAL, you can restore data to a destination computer that uses the MPS uniprocessor HAL. However, you cannot restore data to a destination computer that uses the ACPI multiprocessor HAL.

หมายเหตุ:If the destination computer's HAL is compatible, but not identical, to the source computer's HAL, you must update the HAL on the destination computer after you finish the restore. For example, if the source computer has a single processor and is using the ACPI uniprocessor HAL, you can restore a backup from that computer to a multiprocessor destination computer. However, the destination computer will not use more than one processor until you update the HAL to an ACPI multiprocessor HAL.

To determine the computer HAL type that you are using on each computer, follow these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกระบบ:.
 2. ในการฮาร์ดแวร์แท็บ คลิกDevice Manager, and then expand theคอมพิวเตอร์branch.
  • ACPI multiprocessor computer = Halmacpi.dll
  • ACPI uniprocessor computer = Halaacpi.dll
  • Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) computer = Halacpi.dll
  • MPS multiprocessor computer = Halmps.dll
  • MPS uniprocessor computer Halapic.dll standard computer = Hal.dll
  • Compaq SystemPro multiprocessor or 100% compatible = Halsp.dll

Operating system version

The source and destination computers must use identical operating system versions and identical Windows stock-keeping units (SKUs). For example, you cannot back up Microsoft Windows 2000 Server and then restore it on a computer that is running Windows 2000 Advanced Server. Also, the source and destination computers should both use retail versions of Windows or should both use the same OEM version of Windows. The best practice is to install Windows on the destination computer by using the same installation media that you used to install the source computer.

Filter drivers

Uninstall third-party filter drivers on the source computer before you perform the backup. These kinds of drivers can cause problems when the backup is restored to a different computer.

Windows folder and disk layout

The destination computer must use the same logical drive letter (%systemdrive%) and path (%systemroot%) as the source computer. For domain controllers, the locations of the Active Directory directory service database, Active Directory log files, FRS database, and FRS log files must also be identical for the source and destination computers. For example, if the Active Directory database log files on the source computer were installed on C:\WINNT\NTDS, the destination computer must also use the C:\WINNT\NTDS path.

ฮาร์ดแวร์

If you remove any hardware on the destination computer that is not required to complete the restore process, you increase the probability of a successful restore operation. For example, physically remove or disable all except one network adapter. Install or enable the additional adapters after you restart the operating system after the restore operation.

Hotfix and service pack level

For Windows 2000 computers, hotfix 810161 or Windows 2000 Service Pack 4 must be installed on the source computer before you back up data. These items must also be installed on the destination computer before you restore the backup. Windows Server 2003 and Windows XP have no hotfix or service pack level requirements for this kind of restore operation.

A user does not have to bring the destination computer up to the same service pack and hotfix level for Windows Server 2003 or for Windows XP. However, restoring a Windows Server 2003 SP1-based computer requires you to restore the destination computer to Windows Server 2003 SP1. If you do not do this, you will receive the following error message:
เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณกู้คืนข้อมูลสำรองที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003: Windows ไม่สามารถเริ่มต้นได้เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในซอฟต์แวร์ของ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับเมื่อคุณกู้คืนข้อมูลสำรองที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
914049เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณกู้คืนข้อมูลสำรองที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003: "Windows ไม่สามารถเริ่มต้นได้เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในซอฟต์แวร์ของ"

การย้ายติดกับไคลเอนต์หรือสมาชิกเซิร์ฟเวอร์ตั้ง Windows

สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

สำหรับคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์และสมาชิกเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในการสำรองข้อมูลการติดตั้ง Windows Vista หรือ Windows Server 2008 และการคืนค่ากลับไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

หมายเหตุ:เซิร์ฟเวอร์ของสมาชิกเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ใช่ตัวควบคุมโดเมน

หมายเหตุ:ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้เพื่อย้าย Windows Vista หรือ Windows Server 2008 ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
 • ฮาร์ดดิสก์:
  • เริ่มต้นระบบบนฮาร์ดดิสก์กำลังการผลิตควรมีขนาดใหญ่ขึ้น หรือเดียวกัน แม้ว่าจะมีขนาดเล็ก โดยเป็นไบต์เดี่ยว BMR จะถูกบล็อก
  • BMR สนับสนุนฮาร์ดดิสก์ IDE, SATA หรือ SCSI คุณสามารถทำการสำรองข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์หนึ่งชนิด และการกู้คืนบนฮาร์ดดิสก์ชนิดอื่น ตัวอย่างเช่น IDE ให้ SCSI ถูกสนับสนุน
  • You should make sure that your RAID setup on the destination computer does not interfere with the boot order of the hard disks.
 • The operating system architecture and processor architecture must match. The three architectures, x86, x64, and IA-64 support the following scenarios:
  • Backup of an x86 operating system version:
   This backup can be restored to an x86 processor computer or to an x64 processor computer.
  • Backup of an x64 operating system version:
   This backup can be restored only to an x64 processor computer.
  • Backup of an IA-64 (Itanium) operating system version:
   This backup can be restored only to an IA-64 computer.
  Additionally, the architecture of WinRE or the Setup CD should match the architecture of the operating system that is being recovered. For example, you would use an x86 version WinRE CD to restore an x86 operating system on an x86 computer.

  You can treat AMD or Intel processors as being the same if they follow the same architecture. The backup of AMD x64 computer's operating system can be recovered on to an Intel x64 computer, or vice a versa.
 • Recovery to Startup disk only:
  The recovery process will restore the backup to the first hard disk in the BIOS boot order. You cannot change to another hard disk to restore the operating system.
For Windows Vista
To back up and restore a Windows Vista, follow these steps:
 1. On the source computer, log on by using the administrator account, and then stop all noncritical services and services that you typically stop before you perform a backup. This may include any service that puts locks on files. This includes antivirus, disk scanning, and indexing services.
 2. On the source computer, verify that the TCP/IP start value is set to 1. This value is located in the following registry subkey:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  Value nameเริ่มการทำงาน
  Value typeReg_DWORD:
  ข้อมูลค่า:1
 3. On the source computer, create a complete backup of the computer.

  หมายเหตุ:If you back up the computer to a hard disk, you will have to either move that disk to the destination server, or you will have to share that hard disk over the network if it is possible to do so.
  1. คลิกเริ่มการทำงานในการเริ่มการค้นหากล่อง ชนิดBackup and Restore Centerแล้ว กด ENTER
  2. คลิกBackup Computer.
  3. ในการWhere do you want to save your backupหน้าต่าง คลิกOne or more DVDsแล้ว คลิกถัดไป.
  4. ในการWhich file types do you want to backupwindow, click to select all the check boxes, and then clickถัดไป.
  5. คลิกStart backup.
 4. Start the destination computer from the installation disc into the Windows Recovery Environment (WinRE). You must use an installation disc that contains Windows Vista Service Pack 1 because the release version of Windows Vista does not support this scenario.
 5. Restore the backup to the destination computer.
  • To restore from a backup DVD, follow these steps:
   1. Start the computer from the Windows Vista installation DVD.
   2. คลิกRepair your computer.
   3. คลิกComplete PC Restore.
   4. Select the operating system that you want to repair. If you are restoring to a blank hard disk, no operating systems are listed.
   5. Remove the Windows Vista Installation DVD, and then insert the first backup DVD.
   6. คลิกWindows Complete PC Restore, and then follow the instructions.
  • To restore from a hard drive, follow these steps:
   1. Install the hard disk on the destination computer.
   2. Start the computer from the Windows Vista installation DVD.
   3. คลิกRepair your computer.
   4. Select the operating system that you want to repair. If you are restoring to a blank hard disk, no operating systems are listed.
   5. คลิกWindows Complete PC Restore, and then follow the instructions.
 6. Restart the computer, and then verify that it is functioning correctly.

  If the restored computer was a member computer of a domain, test the security channel by using theNLTESTคำสั่ง:
  NLTEST /SC_QUERY:DomainName
  If SC_QUERY reports a failure condition, reset the security channel by using the following command:
  NLTEST /SC_RESET:DomainName
  If the destination computer is a member computer, you may have to reset its security channel with the domain, depending on how recently the backup occurred. เมื่อคุณรันการnetdom query trust /verifycommand, the security channel relationship test will fail if the security channel is broken. For more information about how to use thenetdomtool, visit the following Microsoft Web site:
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc772217.aspx
  If the trust relationship test fails and indicates a failed security channel, you can run thenetdomcommand on the destination computer to reset the channel. กระบวนการnetdomcommand is also available in the Support Tools. To reset the security channel, use the followingnetdomคำสั่ง:
  netdom resetDestination computer/domain:domain_nameusero:admin_user/passwordo:admin_user_password
  หมายเหตุ:ในคำสั่งนี้Destination computerrepresents the destination computer,domain_namerepresents the name of the domain,admin_userrepresents the user who is a member of the administrator group, andadmin_user_passwordrepresents the password of the user account.
For Windows Server 2008
To recover a Windows Server 2008 installation, follow the steps in the following Microsoft TechNet article:
Recover the Operating System
To recover a Windows Server 2008 R2 installation, follow the steps in the following Microsoft TechNet article:
Recover the Operating System or Full Server
หมายเหตุ:For more information about Windows Server Backup, see the following Microsoft TechNet article:
Backing Up Your Server

For Windows Server 2003, Windows XP, and Windows 2000

For client and member server computers, follow these steps to back up the Windows installation and restore it to a different computer. (A member server is any server that is not a domain controller.)
 1. On the source computer, log on by using the administrator account, and then stop all noncritical services and services that you typically stop before you perform a backup. This may include any service that puts locks on files. This includes antivirus, disk scanning, and indexing services.
 2. On the source computer, verify that the TCP/IP start value is set to 1. This value is located in the following registry subkey:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  ชื่อค่า:เริ่มการทำงาน
  ชนิดค่าReg_DWORD:
  ข้อมูลค่า:1
 3. ในคอมพิวเตอร์ต้นทาง ใช้การสำรองข้อมูลของ Windows เพื่อสำรองไดรฟ์ระบบ โฟลเดอร์ย่อยของไดรฟ์ระบบ และสถานะของระบบ
 4. บนคอมพิวเตอร์ปลายทาง ทำการติดตั้ง Windows ใหม่ โดยใช้ระบบปฏิบัติการรุ่นเดียวกันกับคอมพิวเตอร์ต้นทาง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณติดตั้งระบบปฏิบัติการในไดรฟ์เดียวกันและเส้นทางที่ถูกใช้ในคอมพิวเตอร์ต้นทาง ตัวอย่างเช่น ถ้ามีการติดตั้ง Windows ลง C:\WINNT บนแหล่ง คุณต้องการติดตั้งไปยังตำแหน่งที่ตั้งเดิมบนคอมพิวเตอร์ปลายทาง
 5. หลังจากการติดตั้งใหม่จะทำให้เสร็จสมบูรณ์ การเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ปลายทางเป็นผู้ดูแลระบบ โดยการใช้ Disk Management สร้าง รูปแบบ และกำหนดอักษรชื่อไดรฟ์ให้กับไดรฟ์ข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ที่ครอบคลุมเพื่อเก็บคอมโพเนนต์สถานะระบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตัวอักษรไดรฟ์ทั้งหมดตรงของคอมพิวเตอร์ต้นทาง ดิสก์ว่างสำหรับไดรฟ์ข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ปลายทางที่ควรจะน้อยที่สุดตามขนาดใหญ่เป็นไดรฟ์ข้อมูลที่สอดคล้องกันในแหล่งที่มา
 6. บนคอมพิวเตอร์ปลายทาง การสร้างโฟลเดอร์ C:\Backup วางสำเนาของแฟ้ม C:\Boot.ini และโฟลเดอร์ทั้งหมด %systemroot%\Repair รวมทั้งย่อย ทั้งหมดในโฟลเดอร์ C:\Backup สำหรับใช้ในขั้นตอนที่ 8 แฟ้ม Boot.ini ที่อยู่ในรากของพาร์ติชันระบบ (โดยทั่วไป C:\Boot.ini) โฟลเดอร์การซ่อมแซมได้โดยทั่วไป ในโฟลเดอร์ C:\WINNT\Repair หรือ ในโฟลเดอร์ C:\WINDOWS\Repair
 7. เมื่อต้องการคืนค่าสำเนาสำรองบนคอมพิวเตอร์ปลายทาง ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:ntbackupแล้ว คลิกตกลง.
  2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกคลิกการคืนค่าแท็บ แล้วคลิกแทนแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ของฉันเสมอ.
  3. เรียกคืนสถานะระบบจากการสำรองข้อมูลที่คุณทำไว้ก่อนหน้านี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกตัวเลือกการคืนค่าไปยังตำแหน่งเดิม

   หมายเหตุ:การเข้าถึงทั้งหมดสื่อแบบถอดได้ (เทปหรือดิสก์ magneto optical) จากคอมพิวเตอร์ต้นทางหลังจากที่การดำเนินการคืนค่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณต้องคลิกการคืนค่าฐานข้อมูลที่เก็บแบบถอดออกได้ภายใต้การขั้นสูงปุ่มก่อนที่คุณเริ่มการทำงานของการดำเนินการคืนค่า
 8. หลังจากการคืนค่า การดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่ก่อนที่คุณเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ปลายทาง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. การคัดลอกแฟ้ม Boot.ini จากโฟลเดอร์ c:\Backup ที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 6 การคัดลอกโฟลเดอร์ซ่อมแซมและโฟลเดอร์ย่อยจาก C:\Backup โฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์ %systemroot%\Repair
  2. ติดตั้งโปรแกรมควบคุมของตัวควบคุมฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ปลายทางถ้ามีการใช้โปรแกรมควบคุมของบริษัทอื่น
  3. ตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์ต้นทางถูกปิดอยู่ ต่อจากเครือข่าย หรือได้ถูกติดตั้งใหม่ โดยใช้ชื่อคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันและที่อยู่ IP (ถ้าคอมพิวเตอร์ต้นทางอยู่ IP แบบคงที่ คอมพิวเตอร์ปลายทางจะมีที่อยู่ IP แบบคงที่เหมือนกันหลังจากการดำเนินการคืนค่า)
 9. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และตรวจสอบว่า ไม่ได้ทำได้อย่างถูกต้อง

  ถ้าคอมพิวเตอร์ที่มีการคืนค่าถูกสมาชิกคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์สมาชิก ทดสอบช่องสัญญาณการรักษาความปลอดภัย โดยการใช้การnltestคำสั่ง:
  NLTEST /SC_QUERY:<DomainName>
  ถ้า SC_QUERY รายงานความล้มเหลวเงื่อนไข ตั้งค่าช่องสัญญาณการรักษาความปลอดภัย โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  NLTEST /SC_RESET:<DomainName>
  ถ้าคอมพิวเตอร์ปลายทางเป็นสมาชิกคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์สมาชิก คุณอาจต้องการตั้งค่าใหม่ของสถานีการรักษาความปลอดภัยกับโดเมน ขึ้นอยู่กับว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ เกิดขึ้นในการสำรองข้อมูล เมื่อคุณรันการnetdiag /test:trustcommand, the security channel relationship test will fail if the security channel is broken. กระบวนการnetdiagcommand is available when you install the Support Tools on the Windows installation media.

  If the trust relationship test fails and indicates a failed security channel, you can run thenetdomcommand on the destination computer to reset the channel. กระบวนการnetdomcommand is also available in the Support Tools. To reset the security channel, use the followingnetdomคำสั่ง:
  netdom resetDestination computer/domain:domain_nameusero:admin_user/passwordo:admin_user_password

  หมายเหตุ:Destination computeris the destination computer.domain_nameis the name of the domain.admin_useris the user who is a member of the administrator group.admin_user_passwordis the password of the user account.

Moving a Windows domain controller installation

คำเตือนThe following procedure is intended for failure recovery or hardware replacement of a single domain when no other domain controllers are available. If there are other healthy domain controllers online for the domain, we recommend that you do not perform a restore at all. Instead, perform a new installation of Windows on the destination computer and run the Active Directory Installation Wizard (Dcpromo.exe), to make the installation a replica in an existing domain.

For Windows Server 2008

หมายเหตุ:The following requirements must be met to move Windows Server 2008 to a different computer.
 • ฮาร์ดดิสก์:
  • เริ่มต้นระบบบนฮาร์ดดิสก์กำลังการผลิตควรมีขนาดใหญ่ขึ้น หรือเดียวกัน แม้ว่าจะมีขนาดเล็ก โดยเป็นไบต์เดี่ยว BMR จะถูกบล็อก
  • BMR สนับสนุนฮาร์ดดิสก์ IDE, SATA หรือ SCSI คุณสามารถทำการสำรองข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์หนึ่งชนิด และการกู้คืนบนฮาร์ดดิสก์ชนิดอื่น ตัวอย่างเช่น IDE ให้ SCSI ถูกสนับสนุน
  • You should make sure that your RAID setup on destination computer does not interfere with the boot order of the hard disks.
 • The operating system architecture and processor architecture must match. The three architectures, x86, x64, and IA-64 support the following scenarios:
  • Backup of an x86 operating system version:
   This backup can be restored to an x86 processor computer or to an x64 processor computer.
  • Backup of an x64 operating system version:
   This backup can be restored only to an x64 processor computer.
  • Backup of an IA-64 (Itanium) operating system version:
   This backup can be restored only to an IA-64 computer.
  Additionally, the architecture of WinRE or Setup CD should match architecture of the operating system being recovered. For example, you would use an x86 version WinRE CD to restore an x86 operating system on an x86 computer.

  You can treat an AMD or Intel processors as being the same, if they follow the same architecture. The backup of AMD x64 computer's operating system can be recovered on to an Intel x64 computer or vice a versa.
 • Recovery to Startup Disk only: The recovery process will restore the backup to the first had disk in the BIOS boot order. You cannot change to another hard disk to restore the operating system.
To back up and restore a Windows Server 2008 domain controller installation, follow the steps in the following TechNet article:
Performing a Full Server Recovery of a Domain Controller
For more information about how to use Windows Server Backup, visit the following TechNet article::
Backing up your Server

For Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000

 1. On the source computer, log on by using the administrator account, and then stop all noncritical services and services that you typically stop before you perform a backup. This may include any service that puts locks on files. This includes antivirus, disk scanning, and indexing services.
 2. On the source computer, verify that the TCP/IP start value is set to 1. This value is located in the following registry subkey:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  ชื่อค่า:เริ่มการทำงาน
  ชนิดค่าReg_DWORD:
  ข้อมูลค่า:1
 3. Use the Windows backup tool to back up the system drive and the system state. For Windows 2000, if Sysvol resides on a drive other than the system drive, you must also back up that folder and all subfolders. For example, if Sysvol is located in the D:\Sysvol folder, you must back up the system drive, the system state, and the D:\Sysvol folder.
 4. Perform a new installation of Windows on the destination computer by using the same version of Windows as the source computer. Make sure that you install Windows to the same location as on the source computer. For example, if Windows is installed to the C:\WINNT folder on the source, you must install Windows to the same location on the destination.
 5. หลังจากการติดตั้งใหม่จะทำให้เสร็จสมบูรณ์ การเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ปลายทางในฐานะผู้ดูแลระบบ โดยการใช้ Disk Management สร้าง รูปแบบ และกำหนดอักษรชื่อไดรฟ์ให้กับไดรฟ์ข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ที่อาจจำเป็นต้องเก็บคอมโพเนนต์สถานะระบบหรือโปรแกรมประยุกต์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตัวอักษรไดรฟ์ทั้งหมดตรงของคอมพิวเตอร์ต้นทาง
 6. บนคอมพิวเตอร์ปลายทาง การสร้างโฟลเดอร์ C:\Backup วางสำเนาของแฟ้ม Boot.ini ในโฟลเดอร์นั้น ในโฟลเดอร์ %systemroot%\Repair และ ในโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดของโฟลเดอร์การซ่อมแซม ในแฟ้ม Boot.ini ได้ในรากของพาร์ติชันระบบ (โดยปกติโฟลเดอร์นี้คือโฟลเดอร์ C:\Boot.ini) โฟลเดอร์การซ่อมแซมจะ C:\WINNT\Repair โดยปกติโฟลเดอร์หรือ ในโฟลเดอร์ C:\WINDOWS\Repair

  ถ้า ตัวควบคุมโดเมนเฉพาะสำหรับโดเมนคอมพิวเตอร์ต้นทาง การติดตั้ง Windows บนคอมพิวเตอร์ต้นทาง หรือยกเลิกจากเครือข่าย ก่อนที่คุณได้คืนค่าการสำรองข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ปลายทาง เราขอแนะนำขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านั้น เนื่องจากเป็นการง่ายเกินไปสำหรับบุคคลเปิดคอมพิวเตอร์ต้นทางกลับกัน ถ้าผู้อื่นเปิดคอมพิวเตอร์ต้นทาง การขัดแย้งของชื่อหรือปัญหาอื่น ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปลายทางเกิดขึ้น

  ถ้าคอมพิวเตอร์ต้นทางไม่ตัวควบคุมโดเมนเฉพาะสำหรับโดเมน ใช้ตัวช่วยสร้างการติดตั้งไดเรกทอรี Active เพื่อเอา Active Directory จากคอมพิวเตอร์ต้นทาง จากนั้น ติดตั้ง Windows บนคอมพิวเตอร์ต้นทาง หรือยกเลิกต่อจากเครือข่าย
 7. เมื่อคุณได้ยืนยันว่า คอมพิวเตอร์ต้นทางและปลายทางที่คืนค่าคอมพิวเตอร์เป็นไม่ออนไลน์ในเวลาเดียวกัน คืนค่าการสำรองข้อมูล โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:ntbackupแล้ว คลิกตกลง.
  2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกคลิกการคืนค่าแท็บ แล้วคลิกแทนแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ของฉันเสมอ.
  3. เรียกคืนสถานะระบบและไดรฟ์ระบบจากการสำรองข้อมูลที่คุณทำไว้ก่อนหน้านี้ สำหรับ Windows 2000 คุณต้องเลือกโฟลเดอร์ Sysvol เพื่อที่สามารถคืนค่าได้เช่นกันด้วยตนเอง สถานะของระบบรวมถึง Sysvol อย่างไรก็ตาม ไม่มีปัญหาใน Windows 2000 ที่ป้องกันไม่ให้คะแนนเชื่อมต่อ Sysvol กำลังคืนค่ากลับได้อย่างถูกต้องหากคุณเรียกคืนข้อความแสดงเฉพาะสถานะของระบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกอ็อพชันเพื่อคืนค่าตำแหน่งที่ตั้งเดิม.
 8. หลังจากการคืนค่า การดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่ก่อนที่คุณเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ปลายทาง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. แทนแฟ้ม Boot.ini และโฟลเดอร์ %systemroot%\Repair ที่มีสำเนาที่คุณทำไว้ในขั้นตอนที่ 6
  2. ติดตั้งโปรแกรมควบคุมของตัวควบคุมฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ปลายทางถ้ามีการใช้โปรแกรมควบคุมของบริษัทอื่น
  3. ในการตั้งค่า TCP/IP ตรวจสอบว่า มีการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ให้ใช้เซิร์ฟเวอร์ระบบชื่อโดเมน (DNS) ที่มีสิทธิ์ในโดเมน และที่อยู่ในสถานะออนไลน์ในขณะนี้ ไม่กำหนดเซิร์ฟเวอร์จะใช้ตัวเองสำหรับ DNS ได้เนื่องจากระเบียน DNS ในการสำรองข้อมูลอาจไม่ถูกต้อง เมื่อการดำเนินการคืนค่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว และ เมื่อคุณได้ตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์ปลายทางที่ทำงานอย่างถูกต้อง คุณสามารถกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์การใช้ตัวเองสำหรับ DNS
 9. ถ้าคอมพิวเตอร์ปลายทางจะเป็นตัวควบคุมโดเมนแรก หรือเฉพาะสำหรับโดเมน ทำตามขั้นตอนการ authoritatively คืนค่าแฟ้มจำลองแบบบริการ (FRS) ขั้นตอนนี้ยังต้องเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะรีสตาร์ทครั้งแรกหลังจากการดำเนินการคืนค่าเสร็จสมบูรณ์

  คำเตือนไม่ตามขั้นตอนเหล่านี้ถ้ามีอยู่ไม่มีอยู่แล้วตัวควบคุมโดเมนในโดเมน
  1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว กด ENTER
  2. ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters\Replica ชุด
  3. ขยายชุดแบบจำลองระบุคีย์ย่อยที่อ้างอิงถึงชุดแบบจำลองการไดรฟ์ข้อมูลระบบโดเมน (SYSVOL ร่วม)
  4. ค้นหาคีย์ย่อยของคีย์ย่อยของชุดแบบจำลองที่สะสมที่ตรงกับชื่อของคีย์ย่อยจากขั้นตอนก่อนหน้านี้ แล้ว
  5. ขยายชุดแบบจำลองที่สะสมคลิกคีย์ย่อยที่แสดงถึงชุดแบบจำลอง Sysvol คลิกสองครั้งBurFlags.
  6. ในการแก้ไขค่า DWORDกล่องโต้ตอบ ชนิดd4แล้ว คลิกตกลง.
  7. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
 10. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และตรวจสอบว่า มันจะทำได้อย่างถูกต้องโดยใช้การdcdiagและnetdiagคำสั่งสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คำสั่ง dcdiag คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  265706Dcdiag และ netdiag ใน Windows 2000 ง่ายต่อการเข้าร่วมโดเมนและสร้าง DC
  ถ้ามีอยู่ไม่มีอยู่แล้วตัวควบคุมโดเมนในโดเมน คุณอาจต้องการตั้งค่าช่องสัญญาณการรักษาความปลอดภัย ขึ้นอยู่กับว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ เกิดขึ้นในการสำรองข้อมูล ถ้าสถานีการรักษาความปลอดภัยใช้งานไม่ได้netdiag /test:trustคำสั่งจะบ่งชี้ว่า การทดสอบความสัมพันธ์ที่เชื่อถือล้มเหลว ถ้าผลการทดสอบความสัมพันธ์ของความน่าเชื่อถือบ่งชี้ว่า การทดสอบที่ถูกข้ามไป คุณสามารถละเว้นผลลัพธ์ This result indicates that the computer that you are running the test on has the PDC emulator operation master role.

  If the trust relationship test fails, you have a failed security channel. To fix this, run thenetdomcommand on the destination computer to reset the security channel. To reset the security channel on a domain controller by using thenetdomcommand, follow these steps:
  1. Stop the Kerberos Key Distribution Center (KDC) service, and set it to Manual startup.
  2. Run the following command to reset the security channel:
   netdom resetpwd /server:replication_partner_server_name/userd:domain_name\admin_user/password:admin_user_password
   หมายเหตุ:replication_partner_server_nameis the name of the replication partner server. The command must be running locally on the destination computer.
  3. Restart the computer, start the KDC, and then set it back to Automatic startup.
 11. Make sure that you verify that replication is working if there are existing domain controllers in the domain.For more information about how to verify replication, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  232072Initiating Replication between Active Directory direct replication partners

การแก้ไขปัญหา

After you restart the destination computer, you may experience the following symptoms:
 • You receive one of the following Stop error messages:
  • Stop 0x0000007B Inaccessible_Boot_Device
  • STOP: 0x00000079 Hal_Mismatch
 • The computer stops responding at startup.
 • The computer that is running Windows Server 2008 crashes on startup. This occurs when the source HAL and the target HAL do not match.
 • The computer spontaneously restarts when you receive the following message on a black screen early in the restart process:
  Starting Windows 2000
 • You cannot configure your display settings.
 • The network adapter does not function correctly.
To resolve issues with the display settings or with a network adapter, remove the graphics adapter or the network adapter from Device Manager, and then restart the computer. Windows will redetect the device and possibly prompt you for drivers.

To resolve the problem when the source HAL and the target HAL under Windows Server 2008, follow these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกขวาพร้อมรับคำสั่งแล้ว คลิกRun as administrator.
 2. Run the following command:bcdedit /setGUID_identifierdetecthal yes
To resolve the Stop error or the problem where a computer stops responding, perform an in-place upgrade of Windows.

For more information about how to perform an in-place upgrade, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
292175How to perform an in-place upgrade of Windows 2000
816579วิธีการอัปเกรดแบบแทนที่ สำหรับ Windows Server 2003
315341วิธีการปรับรุ่น (การติดตั้งใหม่) ของ Windows XP ในพื้นที่เดิม
หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการอัปเกรดแบบแทน ตรวจสอบว่า การ
ClientProtocols
คีย์ย่อยของรีจิสทรีอยู่ และจะบรรจุได้อย่างถูกต้อง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาและคลิกขวาที่คีย์ย่อยของรีจิสตรีต่อไปนี้: ตรวจสอบว่า มีค่าในรายการต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Rpc\ClientProtocols
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  ชื่อค่า:ชนิดค่าข้อมูลค่า:
  ncacn_ip_tcpReg_SZRpcrt4.dll
  ncacn_ip_udpReg_SZRpcrt4.dll
  ncacn_nb_tcpReg_SZRpcrt4.dll
  ncacn_npReg_SZRpcrt4.dll
 3. ถ้าการ
  ClientProtocols
  คีย์ย่อยของตัวเองขาดหายไป เพิ่มโปรแกรมภายใต้การ
  rpc
  คีย์ย่อย:
 4. ถ้าค่าหายไปในการ
  ClientProtocols
  subkey ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกขวาClientProtocolsชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่าสายอักขระ.
  2. พิมพ์ชื่อของค่าของรายการที่หายไป และกด enter
  3. คลิกขวาที่ชื่อของค่าที่คุณพิมพ์ในขั้นตอน b และจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน.
  4. พิมพ์ข้อมูลค่าที่เหมาะสมสำหรับชื่อของค่าที่คุณพิมพ์ในขั้นตอน b และจากนั้น คลิกตกลง.
 5. ทำซ้ำขั้นตอน 4 สำหรับแต่ละค่าที่หายไปในการ
  ClientProtocols
  คีย์ย่อย:
 6. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หากทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีใด ๆ
หมายเหตุ:ถ้าคอมพิวเตอร์ต้นทางถูกปรับรุ่นจาก Windows NT 4.0 โปรไฟล์ผู้ใช้อาจถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ %systemroot%\Profiles แทนใน %systemdrive%\Documents และการตั้งค่าโฟลเดอร์ หลังจากที่การปรับรุ่นแบบแทนที่จะดำเนินการ คุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงค่ารีจิสทรีต่อไปนี้กลับไปยัง% systemroot%\Profiles

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อค่า:ไดเรกทอรีของโพรไฟล์
ชนิดค่าREG_EXPAND_SZ
ข้อมูลค่า:%systemroot%\Profiles
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพรไฟล์ผู้ใช้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
214653วิธีการกำหนดเส้นทางสำหรับโพรไฟล์ผู้ใช้ทั้งหมด
228445เก็บข้อมูลส่วนกำหนดค่าผู้ใช้ใน Windows 2000
Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 249694 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
Keywords: 
kbproductlink kbenv kbhowto kbmt KB249694 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:249694

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com