การแก้ไข: แผนการบำรุงรักษาไม่สำรองฐานข้อมูลที่ถูกตั้งค่าเป็น AUTO_CLOSE, RESTORING หรือการสแตนด์บาย ใน SQL Server 2008 หรือ ใน SQL Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2491210 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจาย Microsoft SQL Server 2008 และ 2008 R2 แก้ไขเป็นแฟ้มหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ ถูกรวมอยู่ใน SQL Server 2008 ก่อนหน้า และ 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณสร้างฐานข้อมูล ใน Microsoft SQL Server 2008 หรือ ใน Microsoft SQL Server 2008 R2 ฐานข้อมูลได้AUTO_CLOSEอ็อพชันฐานข้อมูลการตั้งค่าเป็นใน.
 • คุณได้สร้างแผนการบำรุงรักษาเพื่อสำรองฐานข้อมูล และคุณเลือกละเว้นการฐานข้อมูลที่สถานะไม่ออนไลน์ตัวเลือก
 • คุณพยายามเรียกใช้แผนการบำรุงรักษา ตัวอย่างเช่น คุณพยายามเรียกใช้แผนการบำรุงรักษา โดยใช้ Studio จัดการของ SQL Server หรือ โดยการเรียกใช้งานตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL
 • แผนการบำรุงรักษา'ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ในสถานการณ์สมมตินี้ ฐานข้อมูลจะไม่สำรอง

หมายเหตุปัญหานี้ก็เกิดขึ้นถ้ามีการตั้งค่าฐานข้อมูลไปการคืนค่าหรือการสแตนด์บายสถานะของ ตัวอย่างเช่น ฐานข้อมูลหลักจะไม่สำรองในคู่ที่ทำมิเรอร์แบบฐานข้อมูลถ้าฐานข้อมูลของภาพสะท้อนอยู่ในนั้นการคืนค่าโหมดในขณะที่ฐานข้อมูลหลักอยู่ในสถานะออนไลน์

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากฟังก์ชันสำหรับการละเว้นการฐานข้อมูลที่สถานะไม่ออนไลน์ตัวเลือกไม่สามารถตรวจพบว่า ฐานข้อมูลอยู่ในสถานะออนไลน์

หมายเหตุปัญหานี้เกิดขึ้นถ้ามีการตั้งค่าฐานข้อมูลเป็นการAUTO_CLOSE,การสแตนด์บายหรือการคืนค่าสถานะของ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าฐานข้อมูลหลักถูกปิดลงในสถานการณ์ที่ทำมิเรอร์แบบฐานข้อมูล

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

SQL Server 2008 R2

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกใน 6 การปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2489376สะสมแพ็คเกจการปรับปรุง 6 สำหรับ SQL Server 2008 R2
หมายเหตุเนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม นำออกใช้การแก้ไขแต่ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมไว้ในก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
981356SQL Server 2008 R2 สร้างที่เผยแพร่หลังจากการ SQL Server 2008 R2

SQL Server 2008 Service Pack 1

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกในการปรับปรุงที่สะสม 12 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2467236แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 12 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1
หมายเหตุเนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม นำออกใช้การแก้ไขแต่ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่ใน SQL Server 2008 ก่อนหน้านี้แก้ไขปัญหาการนำออกใช้ Microsoft ขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
970365สร้าง SQL Server 2008 ที่เผยแพร่หลังจากการ SQL Server 2008 Service Pack 1
Microsoft SQL Server 2008 โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกสร้างขึ้นสำหรับเฉพาะ SQL Server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 Service Pack 1 การติดตั้งของ SQL Server 2008 Service Pack 1 โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ให้ไว้ใน service pack ของ SQL Server ถูกรวมใน service pack ถัดไปของ SQL Server

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ Studio จัดการเซิร์ฟเวอร์ของ SQL (SSMS)DatabaseStatusการแจงนับการแมปสถานะของฐานข้อมูลในการsys.databasesการดูแค็ตตาล็อก ตัวอย่างเช่น การแบบออนไลน์สถานะในsys.databasesแมปไปปกติสถานะใน SMO ในงานสำรองข้อมูลแผนการบำรุงรักษา ฐานข้อมูลจะสำรองเฉพาะเมื่อสถานะของ SMO อยู่ในนั้นปกติรัฐถ้าละเว้นการฐานข้อมูลที่สถานะไม่ออนไลน์มีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจหลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ งานแผนการบำรุงรักษาในขณะนี้สอบทั้งสองเครื่องปกติสถานะและจังหวัดอื่น

ตัวอย่างเช่น การปกติ | ปิดเครื่องสถานะจะแสดงอยู่ใน SSMS ถ้าการปิดฐานข้อมูลก่อนหน้านี้ให้เสร็จสมบูรณ์ โดยไม่มีข้อผิดพลาด การแก้ไขอัตโนมัติจะทำให้แน่ใจว่า ฐานข้อมูลในสถานะนี้จะยังสำรอง โดยการเรียกใช้แผนการบำรุงรักษา

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวช่วยสร้างการวางแผนการบำรุงรักษา แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการแบบเพิ่มเติมสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897แบบจำลองแบบเพิ่มหน่วยให้บริการไม่พร้อมใช้งานจากทีม SQL Server ไปยังโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับปัญหาที่มีการรายงานการจัดส่ง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบแผนการตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงของ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2491210 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 กุมภาพันธ์ 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2491210 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2491210

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com