วิธีการตั้งค่าขีดจำกัดของขนาดกล่องจดหมาย Exchange แบบออนไลน์และในสภาพแวดล้อมที่ Office 365

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2490230 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้ PowerShell ออนไลน์ของ Exchange เพื่อตั้งค่าขีดจำกัดของขนาดกล่องจดหมาย Exchange แบบออนไลน์และในสภาพแวดล้อมของ Microsoft Office 365

กระบวนงาน

เมื่อต้องการตั้งขีดจำกัดขนาดของกล่องจดหมายสำหรับกล่องจดหมาย Exchange แบบออนไลน์ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้

ตั้งค่าขีดจำกัดขนาดกล่องจดหมายสำหรับผู้ใช้คนเดียว

 1. เชื่อมต่อกับ Exchange แบบออนไลน์ โดยใช้ PowerShell ระยะไกล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
 2. เรียกใช้คำสั่ง PowerShell ดังต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าขนาดกล่องจดหมายสำหรับผู้ใช้คนเดียว:

  Set-Mailbox <UserID> -ProhibitSendQuota <Value> -ProhibitSendReceiveQuota <Value> -IssueWarningQuota <Value>

  หมายเหตุ ในคำสั่งนี้ ตัวยึด<User id="">เป็นตัวแทนของผู้ใช้กล่องจดหมาย UPN ที่อยู่อีเมล หรือ GUID และตัวยึดตำแหน่ง<Value>แทนจำนวนในหน่วยเมกะไบต์ (MB), กิโลไบต์ (KB), หรือกิกะไบต์ (GB) ตัวอย่างเช่น เพื่อตั้งค่าขนาดของกล่องจดหมาย 20 GB การกำหนดข้อจำกัดการส่งที่ 19 GB และ การออกคำเตือนที่ 18 กิกะไบต์ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:</Value> </User>

  Set-Mailbox JDoe@contoso.com -ProhibitSendQuota 19GB -ProhibitSendReceiveQuota 20GB -IssueWarningQuota 18GB
 3. ตรวจสอบว่า มีแนบรายการปัจจุบันโควต้ากล่องจดหมาย เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

  Get-Mailbox <User ID> | Select *quota<User ID> | Select *quota

ตั้งค่าขีดจำกัดขนาดกล่องจดหมายสำหรับผู้ใช้หลายคน

 1. เชื่อมต่อกับ Exchange แบบออนไลน์ โดยใช้ PowerShell ระยะไกล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
 2. เรียกใช้คำสั่ง PowerShell ดังต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าขนาดกล่องจดหมายสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดในองค์กร:
  Get-Mailbox | Set-Mailbox -ProhibitSendQuota <Value> -ProhibitSendReceiveQuota <Value> -IssueWarningQuota <Value>
  สามารถใช้ตัวกรองเพิ่มเติม รับจดหมาย cmdlet หรือไป ผู้รับ cmdlet เพื่อควบคุมผู้ใช้ที่มีใช้การเปลี่ยนแปลง ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่ใช้ cmdlet ของสามเพื่อกรองคำสั่งไปยังแผนกการขายขององค์กร:

  Get-User | where {$_.Department -eq "Sales"} | Get-Mailbox | Set-Mailbox -ProhibitSendQuota <Value> -ProhibitSendReceiveQuota <Value> -IssueWarningQuota <Value>

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดจำกัดของกล่องจดหมายใน Exchange แบบออนไลน์ ขีดจำกัดของที่เก็บกล่องจดหมาย.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2490230 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 กรกฎาคม 2557 - Revision: 14.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Online
Keywords: 
o365 o365a o365e o365022013 o365m o365p kbmt KB2490230 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2490230

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com