?Direct2D? arba ?Direct3D? naudojanti programa gali u?strigti sistemoje ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2488113 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Apsvarstykite ?? scenarij?:
 • naudojate ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2? kompiuter?
 • Dirbate programa, kuri prisijungti prie interneto naudoja ?Internet Explorer? arba ?Internet Explorer? komponentus
 • Programa naudoja ?Direct2D? arba ?Direct3D?

?i? program? pavyzd?iai: ?Internet Explorer?, balso perdavimo per IP programos, tiesiogini? prane?im? programos ir ?aidimai, kurie prisijungia prie interneto serveri?, kad b?t? galima ?aisti internete.

?iame scenarijuje ?Internet explorer? arba kita programa gali sugesti arba nustoti reaguoti.


Daugiau informacijos apie ?Direct2D? ?r. Apie ?Direct2D?, MSDN.

Sprendimas

Naujinimo informacija

Kaip gauti ?? naujinim?

I? ?Microsoft? atsisiuntimo centro galite atsisi?sti ?iuos failus:
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Operacin? sistemaNaujinimas
Visos palaikomos x86 ?Windows 7? versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisiuntimas
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.
Visos palaikomos x64 ?Windows 7? versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisiuntimas
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.
Visos palaikomos x64 ?Windows Server 2008 R2? versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisiuntimas
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.
Visos palaikomos IA-64 ?Windows Server 2008 R2? versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisiuntimas
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.
Visos palaikomos x86 ?Windows Embedded Standard 7? versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisiuntimas
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.
Visos palaikomos x64 ?Windows Embedded Standard 7? versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.
Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? pagalbinius failus, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? pagalbinius failus i? interneto tarnyb?
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo pasiekiama failo paskelbimo dien?. Failas laikomas sustiprintos saugos serveriuose, padedan?iuose apsaugoti failus, kad jie neb?t? neteis?tai kei?iami.

B?tinosios s?lygos

Kad gal?tum?te pritaikyti ?? naujinim?, kompiuteryje turi veikti sistema ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2?.

Registro informacija

Norint naudoti ?io paketo naujinim?, nereikia atlikti joki? registro pakeitim?.

Reikalavimas paleisti i? naujo

Pritaikius ?? naujinim? b?tina i? naujo paleisti kompiuter?.

Naujinimo pakeitimo informacija

?is naujinimas nepakei?ia anks?iau i?leisto naujinimo.

Failo informacija

Bendroji ?ios kar?tosios pataisos versija ?diegia failus, kurie turi ?iose lentel?se pateiktus atributus. ?i? fail? data ir laikas i?vardyti pagal universal?j? laik? (UTC). ?i? fail? data ir laikas vietiniame kompiuteryje rodomi vietiniu laiku, atsi?velgiant ? dabartin? ?iemos / vasaros laiko (DST) patais?. Be to, ?ios datos ir laikai gali keistis, kai atliekate tam tikras operacijas su failais.
?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? fail? informacijos pastabos
 • Failai, kurie yra susij? su tam tikru produktu, gaire (RTM, SPn) ir paslaug? ?aka (LDR, GDR), gali b?ti identifikuojami patikrinus fail? versijos numerius, rodomus ?ioje lentel?je:
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  VersijaProduktasGair?Paslaugos ?aka
  6.1.760 0.16xxx?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2?RTMGDR
  6.1.760 0.20xxx?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2?RTMLDR
 • GDR paslaug? ?akose yra tik tos pataisos, kurios yra i?platintos ir skirtos pla?iai paplitusioms itin svarbioms problemoms spr?sti. LDR paslaug? ?akos, be i?platint? patais?, turi kar?t?j? patais?.
 • MANIFEST (.manifest) ir MUM failai (.mum), kurie ?diegti kiekvienoje aplinkoje, yra pateikti atskirame s?ra?e skyriuje ?Papildoma ?Windows Server 2008 R2? ir ?Windows 7? fail? informacija?. MUM, MANIFEST ir susieti saugos katalog? (.cat) failai yra itin svarb?s palaikant atnaujint? komponent? b?sen?. Saugos katalog? failai, kuri? atributai nenurodyti, yra pasira?yti ?Microsoft? skaitmeniniu para?u.
Click here to view or hide detailed information

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad ?i problema kyla skyriuje ?Taikoma? nurodytuose ?Microsoft? produktuose.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij? rasite spustel?j? ?? straipsnio numer? ir perskait? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
824684 ?prastos terminijos, vartojamos ?Microsoft? programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as

Papildoma fail? informacija

Papildoma fail? informacija, skirta ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2?

Click here to view or hide detailed information
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2488113 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. vasario 26 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Embedded Standard 7
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced KB2488113

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com