Cach chuyn i ia c s sang ia ng trong Windows 7

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2486464 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tm t?t

Bai vit nay m ta cac bc chuyn i ia c s sang ia ng trong Windows 7.

CHU Y: Khi ban chuyn i ia sang b nh ng, Windows 7 co th oc b nh ng o, nhng cac h iu hanh khac co th khng oc c. Qu tr?nh ny khng th hoan nguyn. thay i inh dang cua ia va tr v c s, ban nn tao lai cac phn hoach trn ia. Ban cung nn chu y n vic mt s may tinh xach tay khng h tr ia ng. Chung ti khuyn ban nn thc hin sao lu toan b ia cng trc khi thc hin bt ky thay i nao i vi cac phn hoach cua minh, hay xem bai vit http://support.microsoft.com/kb/971759/vi-vn c tr giup v cac quy trinh.

Gi?i php

? chuy?n ?a c s sang ia ng, h?y lm theo cc b?c sau:

 1. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2674796
  , bm chut phai vao May tinh, sau o bm Quan ly.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2487733


  Chu y:
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2486472
  Nu c yu cu nhp mt khu quan tri vin hoc xac nhn, hay nhp mt khu hoc cung cp xac nhn nu cn.
 2. Trong ca s Quan ly May tinh, bm Quan ly ia.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2488529

 3. Bm chut phai vao ia ma ban mun chuyn i trong phn di cua ca s. Sau o bm Chuyn i sang ia ng.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2487735

 4. Chon ia ban mun chuyn i, sau o bm OK.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2487736

 5. Chuyn i.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2487737

 6. Canh bao xut hin, bm Co.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2487738

 7. Ch hoan tt qua trinh. By gi? ?a c?a b?n l ia ng.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2487739


Thng tin thm

bit thm thng tin v b nh ng va b nh c s, hay xem bai vit sau: http://support.microsoft.com/kb/175761/pt-br (Trang nay co th co bng ting Anh)

? ki?n c?a b?n rt quan tr?ng v?i chng ti
:
gi y kin cua ban v nhng bai vit nay qua trng nhn xet di cung. B?n s? gip chng ti ? c?i tin n?i dung c?a cac bai vit o. Cam n ban rt nhiu!

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2486464 - L?n xem xt sau cng: 02 Thang Sau 2014 - Xem xt l?i: 3.1
p d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? kha:
kbstepbystep kbtshoot kbhowto kbprb KB2486464

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com