Identifikator ?lanka: 2483955 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

REZIME

Kada poku?ate da pristupite e-po?ti koriste?i Windows Live Hotmail, Yahoo! ili Gmail, mo?e da do?e do zastoja ili ru?enja programa Internet Explorer.

RE?ENJE

Neispravne postavke datuma i vremena na ra?unaru mogu da uzrokuju probleme pri pristupanju serverima Veb po?te. Uverite se da su postavke datuma i vremena ispravno pode?ene na ra?unaru. Da biste proverili datum i vreme, sledite ove korake:

 1. U kontrolnoj tabli otvorite Datum i vreme. Da biste to uradili, kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2681413
  ,
  u polju Zapo?ni pretragu otkucajte datum i vreme, a zatim na listi Programi izaberite stavku Datum i vreme.
 2. Kliknite na Promeni datum i vreme.
 3. U dijalogu Postavke datuma i vremena podesite ispravne vrednosti za datum i vreme.
 4. Dvaput kliknite na dugme U redu.
Ako su postavke datuma i vremena na ra?unaru bile ispravne, nekompatibilni ili o?te?eni dodaci programa Internet Explorer mo?da ometaju Veb lokaciju. Ako isklju?ite ove dodatke, mo?da ?ete mo?i ponovo da prika?ete Veb lokacije. Da biste automatski onemogu?ili listu poznatih nekompatibilnih dodataka, pokrenite Fix it za dodatak za Internet Explorer. Kada vam bude zatra?eno da li ?elite da pokrenete ili sa?uvate datoteku, kliknite na Pokreni, a zatim sledite korake u ?arobnjaku.
Re?i ovaj problem
Internet Explorer se zamrzava ili pada


Ako pokretanje Fix it iznad nije re?ilo problem, menjanje Internet Explorer opcija mo?e da spre?i prikazivanje Veb lokacije za e-po?tu. Mo?ete da uspostavite po?etne vrednosti programa Internet Explorer na originalne postavke da biste uklonili sve promene programa Internet Explorer bez brisanja omiljenih lokacija ili feedova. Da bi se po?etne vrednosti postavki programa Internet Explorer automatski uspostavile, pokrenite Fix it za uspostavljanje po?etnih vrednosti postavki programa Internet Explorer. Kada vam bude zatra?eno da li ?elite da pokrenete ili sa?uvate datoteku, kliknite na Pokreni, a zatim sledite korake u ?arobnjaku.


Re?i ovaj problem
Uspostavljanje po?etnih vrednosti postavki programa Internet Explorer

DODATNE INFORMACIJE

Ako i dalje ne mo?ete da pristupite nekim Veb lokacijama nakon ?to ste obavili korake u ovom ?lanku, izaberite jednu od slede?ih opcija da biste dobili dodatnu podr?ku: Jo? Microsoft ?lanaka na mre?i
Pomo? preko Microsoft Answers zajednice na mre?i:
Posetite Answers zajednicu i postavite pitanje u vezi sa ovim problemom

Jo? Microsoft ?lanaka na mre?i
Obavite pretragu kako biste prona?li jo? ?lanaka na mre?i u vezi sa ovim odre?enim problemom

Obratite se Microsoft podr?ci:
Prona?ite broj za kontakt Microsoft podr?ke


Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2483955 - Poslednji pregled: 17. april 2012. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 9
Klju?ne re?i: 
KB2483955

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com