ID c?a bi: 2482074 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gi?i php

N?u b?n th?y thng bo "thot cc ?ng d?ng sau"khi ang ci ?t c?p nh?t Microsoft Office dnh cho Mac
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets head folding start
(Xem h?nh ?nh)
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets head folding end
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2482073
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
, h?y b?mTi?p t?c, sau thot ?ng d?ng ?c li?t k trong thng bo. ? thot ?ng d?ng, b?m vo tn ?ng d?ng trn thanh menu Apple, sau b?mThot <tn ?ng d?ng> ho?c nh?n COMMAND Q. B?n c?ng c th? thot m?t ?ng d?ng n?u ?ng d?ng c bi?u t?ng trong Dockb?ng cch nh?n vo phm CONTROL, b?m vo bi?u t?ng, sau b?m Thot.

B?n c?ng ph?i t?t D?ch v? ?ng b? ha trong Outlook. thc hin vic nay, kh?i ?ng Outlook, b?m Outlook > Ty ch?n, sau ch?n D?ch v? ?ng b? ha trong m?c Khc. B? ch?n t?t c? cc h?p, sau thot Outlook.

By gi? b?n c th? ci ?t b?n c?p nh?t cho Office.

CH ? Thng bo thot ?ng d?ng c?ng c th? xu?t hi?n n?u b?n ang ci ?t Microsoft Office dnh cho Mac. Lm theo cc b?c tng t? ? thot ?ng d?ng tr?c khi b?n ci ?t Office.


Thng tin thm

l cch khc ? b?n c th? thot m?t ?ng d?ng. Trn thanh menu Apple, b?m Truy c?p > My tnh, m? ? ?a c?ng c?a b?n (tn m?c ?nh l Macintosh HD), sau m? ?ng d?ng > Ti?n ch > Mn h?nh Ho?t ?ng. T?m tn ng dung, bm vo ?ng d?ng, sau o chon Thoat Qua trinh.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets head folding start
Xem h?nh ?nh.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets head folding end

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2533292
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed


D?i y l m?t s? ?ng d?ng ph? bi?n c th? ?c li?t k trong thng bo:
 • Microsoft Word danh cho Mac
 • Microsoft PowerPoint danh cho Mac
 • Microsoft Excel danh cho Mac
 • Microsoft Entourage danh cho Mac
 • Microsoft Outlook danh cho Mac
 • MSN Messenger
 • Safari
 • Trinh cp nht t ng
 • Dich vu ng b hoa
 • Daemon cua C s d liu
 • Tac nhn Dich vu ng b hoa
Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2482074 - L?n xem xt sau cng: 29 Thang Nm 2014 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Office 2008 for Mac Business Edition
 • Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition)
 • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Student 2011
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition
 • Microsoft Word 2004 for Mac
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Entourage 2004 for Mac
 • Microsoft PowerPoint 2004 for Mac
 • Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac
 • Microsoft Entourage 2008 for Mac
 • Microsoft Office Excel 2008 for Mac
 • Microsoft Word 2011 for Mac
 • Microsoft PowerPoint 2011 for Mac
 • Microsoft Outlook 2011 for Mac
 • Microsoft Excel 2011 for Mac
T? kha:
dftsdahomeportal KB2482074

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com