Identifikator ?lanka: 2482074 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Re?enje

Ako vidite poruku da isklju?ite slede?e aplikacije dok instalirate ispravku za Microsoft Office za Mac 
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets head folding start
(pogledajte sliku)
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets head folding end
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2482073
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
, kliknite na Nastavi, a zatim isklju?ite aplikacije navedene u poruci. Da biste isklju?ili aplikaciju, kliknite na njeno ime u meniju Apple, a zatim kliknite na Isklju?i <ime aplikacije> ili pritisnite COMMAND Q. Tako?e mo?ete da isklju?ite aplikaciju ako ima ikonu u Traci sa aplikacijamatako ?to ?ete pritisnuti taster CONTROL, kliknuti na ikonu, a zatim na Isklju?i.

Tako?e ?ete morati da isklju?ite Usluge sinhronizacije u programu Outlook. Da biste to uradili, pokrenite Outlook, kliknite na Outlook > ?eljene opcije, a zatim odaberite Usluge sinhronizacije u odeljku Ostalo. Opozovite izbor u svim poljima i isklju?ite Outlook.

Sada bi trebalo da mo?ete da instalirate ispravke za Office.

NAPOMENA Poruka za isklju?ivanje aplikacija tako?e mo?e da se pojavi ako instalirate Microsoft Office za Mac. Sledite iste korake da biste isklju?ili aplikacije pre instaliranja sistema Office.


Dodatne informacije

Postoji drugi na?in na koji mo?ete da isklju?ite aplikaciju. U meniju Apple kliknite na Idi > ra?unar, otvorite jedinicu ?vrstog diska (Macintosh HD je podrazumevano ime) i otvorite Aplikacije > uslu?ni programi > Nadgledanje aktivnosti. Prona?ite ime aplikacije, kliknite na njega i odaberite Obustavi proces.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets head folding start
Pogledajte sliku.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets head folding end

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2533292
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed


Slede neke od naj?e??ih aplikacija koje mogu biti navedene u poruci:
 • Microsoft Word for Mac
 • Microsoft PowerPoint for Mac
 • Microsoft Excel for Mac
 • Microsoft Entourage for Mac
 • Microsoft Outlook for Mac
 • MSN Messenger
 • Safari
 • Auto updater
 • Sync Services
 • Database Daemon
 • Sync Services Agent
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2482074 - Poslednji pregled: 3. oktobar 2013. - Revizija: 2.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Office 2008 for Mac Business Edition
 • Microsoft Office 2008 for Mac Home and Student Edition
 • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Student 2011
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition
 • Microsoft Word 2004 for Mac
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Entourage 2004 for Mac
 • Microsoft PowerPoint 2004 for Mac
 • Microsoft PowerPoint 2008 for Mac
 • Microsoft Entourage 2008 for Mac
 • Microsoft Excel 2008 for Mac
 • Microsoft Word for Mac 2011
 • Microsoft PowerPoint for Mac 2011
 • Microsoft Outlook for Mac 2011
 • Microsoft Excel for Mac 2011
Klju?ne re?i: 
dftsdahomeportal KB2482074

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com