Säkerhetsinställningar för grafikfilter för Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2007-systemet, Microsoft Office 2003 och Microsoft Office XP

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 2479871 - Visa produkter som artikeln gäller.

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du sänker säkerhetsnivån eller stänger av säkerhetsfunktioner på en dator. Du kan göra sådana ändringar för att undvika ett visst problem. Innan du gör ändringarna rekommenderar vi att du utvärderar vilka risker de medför i din miljö. Om du använder den här tillfälliga lösningen bör du vidta lämpliga ytterligare åtgärder för att skydda datorn.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Inledning

Säkerhetsuppdateringen som först beskrivs i Microsoft-säkerhetsmeddelandet MS10-105, gör att användare och administratörer kan styra när och hur Microsoft Office ska läsa in bilder i Office-program genom att använda Tillåt-listan i registret.

Mer information om Microsoft-säkerhetsmeddelandet MS10-105 får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
968095 MS10-105: En säkerhetslucka i Microsoft Office möjliggör fjärrkörning av kod
Säkerhetsuppdateringen avser Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft FrontPage, Microsoft OneNote, Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher och Microsoft Word-program i listan i avsnittet "Gäller".

Följande grafikfilter är aktiverade som standard och du behöver inte ändra någon registerundernyckel för dem när du har installerat säkerhetsuppdateringen:
 • Bitmap (.bmp)
 • Encapsulated PostScript (.eps)
 • Graphics Interchange Format (.gif)
 • Joint Photographic Experts Group (.jpg, .jpeg)
 • Macintosh PICT (.pict)
 • Portable Network Graphics (.png)


Mer Information

Grafikfilterversioner

I följande tabell visas de senaste versionsnumren för grafikfiltren tillsammans med den Microsoft Office-version de gäller.

Obs! Här visas endast engelska filversioner.

Dölj tabellenVisa tabellen
TypBeskrivningFilen ingår i Office 2010Filen ingår i Office 2007-systemetFilen ingår i Office 2003Filen ingår i Office XP
BMPBMPIM32.FLT2003.1100.8327.0
CDRCDRIMP32.FLT2003.1100.8169.02003.1100.5531.0
CGMCGMIMP32.FLT2006.1200.4518.10002006.1200.4518.10002003.1100.8249.02003.1100.8249.0
EPSEPSIMP32.FLT2006.1200.4518.10002006.1200.4518.10002003.1100.8314.02003.1100.8314.0
GIFGIFIMP32.FLT2003.1100.8327.02003.1100.8327.0
JPGJPEGIM32.FLT2003.1100.8327.02003.1100.8327.0
PCDPCDIMP32.FLT2003.1100.5510.0
PICTPICTIM32.FLT2006.1200.4518.10002006.1200.4518.10002003.1100.8249.02003.1100.8249.0
PNGPNG32.FLT2003.1100.8329.02003.1100.8329.0
WPGWPGIMP32.FLT2006.1200.4518.10002006.1200.4518.10002003.1100.8202.02003.1100.8202.0
FPXFPX32.FLT2.0.0.8152
PCDPCDIMP32.FLT2003.1100.5510.0
PCXPCXIMP32.FLT2000.10.2.0
TIFFTIFFIM32.FLT2000.10.25.0
WMFWMFIMP32.FLT1995.4.3.0

Aktivera Tillåt-listan för grafikfilter

Varning Den här lösningen kan göra datorn eller nätverket mer sårbara för angripare eller skadliga program som virus. Vi rekommenderar inte den här lösningen, men vi lämnar information så att du kan välja den om du så önskar. Använd detta alternativ på egen risk.

Tillåt-listan och de aktiverade grafikfiltren kan ställas in manuellt på en enskild dator eller genom att använda grupprincipinställningen.

De grafikfilter som ska aktiveras måste läggas till i följande registerundernycklar:
För en enskild dator:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Common\Security\AllowLists\GraphicsFilterImport

För en enskild dator med ett 64-bitars operativsystem:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Common\Security\AllowLists\GraphicsFilterImport

För en grupprincipinställning:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Office\Common\Security\AllowLists\GraphicsFilterImport

Om du ska aktivera Tillåt-listan för grafikfilter måste värdet för AllowListEnabled vara 1. Om du ska inaktivera Tillåt-listan måste värdet för AllowListEnabled vara 0.

Obs! Om AllowListEnabled-värdet inte finns måste du skapa det som en REG_DWORD-typ.

När värdet AllowListEnabled är aktiverat kan du ange att listan över grafikfilter ska aktiveras genom att lägga till grafikfiltren som ett strängvärde med namnet FILTER.FLT (där FILTER.FLT ersätts med namnet på filtret) tillsammans med filtrets versionsnummer. Filterversionsnumret måste ha följande format:
XXXX.YYYY.ZZZZ.W

Obs! När du anger AllowListEnabled till 1 tas standardlistan över aktiverade grafikfilter bort. Om du vill återaktivera standardgrafikfiltren och lägga till grafikfiltret CGMIMP32.FLT, måste du ange dem i Tillåt-listan.

I följande tabell visas ett exempel på Tillåt-listan som innehåller standardgrafikfiltren tillsammans med grafikfiltret CGMIMP32.FLT:

Dölj tabellenVisa tabellen
NamnTypData
(Standard)REG_SZ(värde ej angivet)
AllowListEnabledREG_DWORD0x00000001 (1)
CGMIMP32.FLTREG_SZ2003.1100.8249.0
EPSIMP32.FLTREG_SZ2003.1100.8314.0
GIFIMP32.FLTREG_SZ2003.1100.8327.0
JPEGIM32.FLTREG_SZ2003.1100.8327.0
PICTIM32.FLTREG_SZ2003.1100.8249.0
PNG32.FLTREG_SZ2003.1100.8329.0

Obs! Det här är en "FAST PUBLISH?-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.

Egenskaper

Artikel-id: 2479871 - Senaste granskning: den 16 maj 2011 - Revision: 4.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Academic 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft Access 2010
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft OneNote 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Publisher 2010
 • Microsoft SharePoint Designer 2010
 • Microsoft Word 2010
 • 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Student and Teacher Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition for Students and Teachers
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Nyckelord: 
kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug KB2479871

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com