บริการเดสก์ท็อประยะไกลจึงล้มเหลวเมื่อมีการตั้งค่านโยบายกลุ่มกำลังฟื้นฟูใน Windows Server 2008 R2 หลังจากที่คุณเปิดใช้งาน "การรักษาความปลอดภัยจำเป็นต้องใช้ RPC สื่อสาร" และการตั้งค่า Group Policy ที่ "การตั้งค่าระดับการเข้ารหัสลับการเชื่อมต่อไคลเอ็นต์"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2479710 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณติดตั้งบริการบทบาทของโฮสต์ของเซสชันเดสก์ท็อประยะไกลบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2
 • เปิดใช้งานการตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'ต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์:
  Configuration\Policies\Administrative Templates\Windows Components\Remote เดสก์ท็อป Services\Remote เดสก์ท็อปเซสชัน Host\Security\Required คอมพิวเตอร์มีความปลอดภัยการสื่อสาร RPC

  คอมพิวเตอร์ Configuration\Policies\Administrative Templates\Windows Components\Remote เดสก์ท็อป Services\Remote เดสก์ท็อปเซสชัน Host\Security\Set ไคลเอนต์เชื่อมต่อระดับการเข้ารหัสลับ
 • การตั้งค่านโยบายกลุ่มกำลังฟื้นฟู โดยใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
  • คุณได้ปรับการตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'ปรุง ด้วยการเรียกใช้ด้วยตนเองgpupdate /forceคำสั่ง
  • การตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'จะฟื้นฟูทุก ๆ นาที 90 โดยอัตโนมัติ
จึงล้มในสถานการณ์สมมตินี้ บริการเดสก์ท็อประยะไกลเหลว ดังนั้น เชื่อมทั้งหมดบนเดสก์ท็อปต่อระยะไกลบนเซิร์ฟเวอร์ที่หายไป และข้อมูลในเซสชันเหล่านี้อาจสูญหาย

นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้จะถูกเพิ่ม ลงในบันทึกของระบบ และ การบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:

ชื่อการเข้าสู่ระบบ: ระบบ
แหล่งที่มา: ตัวจัดการควบคุมบริการ
วัน:<date &="" time=""></date>
รหัสเหตุการณ์: 7031
ประเภทงาน: ไม่มี
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ: แบบคลาสสิค
ผู้ใช้: n/A
คอมพิวเตอร์:<computer name=""></computer>
คำอธิบาย:
บริการบริการเดสก์ท็อประยะไกล'สิ้นสุดลงโดยไม่คาดคิด การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จแล้วครั้งนี้ <n> การดำเนินการแก้ไขต่อไปนี้จะนำมาในมิลลิวินาที 60000: เริ่มบริการ</n>


ชื่อการเข้าสู่ระบบ: แอพลิเคชัน
แหล่งที่มา: ข้อผิดพลาดโปรแกรมประยุกต์
รหัสเหตุการณ์: 1000
ประเภทงาน: (100)
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ: แบบคลาสสิค
ผู้ใช้: n/A
คอมพิวเตอร์:<computername></computername>
คำอธิบาย:
ชื่อของแอพลิเคชัน faulting: svchost.exe_TermService รุ่น: 6.1.7600.16385 ประทับเวลา: 0x4a5bc3c1
ชื่อโมดูล faulting: WINSTA.dll_unloaded รุ่น: 0.0.0.0 ประทับเวลา: 0x4a5be0c3
รหัสข้อยกเว้น: ผิดพลาด 0xc0000005
ข้อบกพร่องออฟเซต: 0x000007fefd4316d0
หมายเลขกระบวนการ faulting: 0x160c
เวลาเริ่มต้นของแอพลิเคชันที่ไม่ถูกต้อง: 0x01cb33f98ceefde9
เส้นทางของแอพลิเคชัน faulting: C:\Windows\System32\svchost.exe
พาธของโมดูล faulting: WINSTA.dll

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากบริการเดสก์ท็อประยะไกลไม่ได้อย่างถูกต้องโหลดโมดูล Winsta.dll ทุกครั้งที่มีฟื้นฟูการตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'

เมื่อมีฟื้นฟูการตั้งค่า Group Policy บริการเดสก์ท็อประยะไกลรีสตาร์ทโหลดการเปลี่ยนแปลงนโยบายกลุ่ม เมื่อบริการรีสตาร์ท มัน unloads แล้ว reloads โมดูล Winsta.dll อย่างไรก็ตาม บริการไม่โหลดโมดูล Winsta.dll ได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น บริการเดสก์ท็อประยะไกลจึงล้มเหลวเมื่อเรียกว่าฟังก์ชันในโมดูล Winsta.dll

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงรับผลกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุหากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้คำถามเพิ่มเติมและประเด็นที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุแบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ คือได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) นอกจากนี้ คุณต้องมีบริการบทบาทของโฮสต์ของเซสชันเดสก์ท็อประยะไกลติดตั้งอยู่

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน คุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้แล้วก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากลติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมกับของคุณตั้งค่าการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้หัวข้อ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงไปยังส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการแท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ กำหนดเวลาโดยเฉพาะ (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาการบริการ
  6.1.7600.20xxxWindows Server 2008 R2RTM,LDR
  6.1.7601.21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • มีแฟ้ม MANIFEST (.manifest) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วนของ "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2" แฟ้ม MANIFEST และรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (.cat) แฟ้มแค็ตตาล็อก มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ซึ่งแอตทริบิวต์ไม่มีอยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft
สำหรับรองรับทั้งหมด x Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Termsrv.dll6.1.7600.20890711,16828 2011 ม.ค.06:17x 64
Termsrv.dll6.1.7601.21650680,96028 2011 ม.ค.06:24x 64

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ปิดใช้งานการตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'ต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์:
Configuration\Policies\Administrative Templates\Windows Components\Remote เดสก์ท็อป Services\Remote เดสก์ท็อปเซสชัน Host\Security\Required คอมพิวเตอร์มีความปลอดภัยการสื่อสาร RPC

คอมพิวเตอร์ Configuration\Policies\Administrative Templates\Windows Components\Remote เดสก์ท็อป Services\Remote เดสก์ท็อปเซสชัน Host\Security\Set ไคลเอนต์เชื่อมต่อระดับการเข้ารหัสลับ

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684คำอธิบายของคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรองรับทั้งหมด x Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_613bf3192aa6e7ef927fef0fad4acd54_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20890_none_c53d9a1c07c4e387.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,106
วัน (UTC)28 2011 ม.ค.
เวลา (UTC)15:15
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_f3e5b7a7a1ff5bc383d04e0d9e2b5c51_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21650_none_32b4a86ea8dd8a45.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,106
วัน (UTC)28 2011 ม.ค.
เวลา (UTC)15:15
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ..teconnectionmanager_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20890_none_eb0e0674871f4fad.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม29,203
วัน (UTC)28 2011 ม.ค.
เวลา (UTC)06:48
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ..teconnectionmanager_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21650_none_ed1fa32a84254bd5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม29,749
วัน (UTC)28 2011 ม.ค.
เวลา (UTC)06:เลข
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม2,762
วัน (UTC)28 2011 ม.ค.
เวลา (UTC)15:15
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-t ..teconnectionmanager_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20890_none_f562b0c6bb8011a8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม10,688
วัน (UTC)28 2011 ม.ค.
เวลา (UTC)05:46
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-t ..teconnectionmanager_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21650_none_f7744d7cb8860dd0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม11,234
วัน (UTC)28 2011 ม.ค.
เวลา (UTC)05:50
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2479710 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 เมษายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2479710 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2479710

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com