office 2007 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ 2010 ธันวาคม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2479671 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ 2010 ธันวาคมประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนล่าสุด สำหรับโปรแกรม 2007 Microsoft Office หลักของชุดโปรแกรมประยุกต์ และ 2007 เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office

เราขอแนะนำให้ คุณทดสอบโปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนที่คุณจัดวางไว้ในสภาพแวดล้อมการผลิต เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และทั้งหมดที่มีความปลอดภัยให้แก้ไขที่มีอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงก่อนหน้านี้ เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนที่คุณต้องการ

การแก้ไข

วิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 2010 ธันวาคม

ขณะนี้มีชุดของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสมที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม แต่ละแพคเกจมุ่งหวังเพื่อการแก้ไขโปรแกรมประยุกต์เฉพาะที่โปรแกรมที่ระบุไว้ในบทความนี้ ใช้แพคเกจนี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาเหล่านี้เฉพาะเท่านั้น ถ้าคุณไม่ได้รับอย่างจาก ด้วยการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอรุ่นแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมเหล่านี้

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ เป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ต้นทุนการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่ได้มีการกำหนดลักษณะสำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมเฉพาะ การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

แพคเกจที่จะรวมในการปรับปรุงการสะสม 2010 ธันวาคม

การเชื่อมโยงไปยังบทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่กล่าวถึงแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนจะออก ตามบทความจะพร้อมใช้งาน การขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะ กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุน และสอบถามสำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วน โดยการคลิกหมายเลขบทความฐานความรู้ของการอ้างอิงถึง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบักการชุดโปรแกรม Office 2007 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในใน Microsoft Knowledge Base (KB)

โปรแกรมปรับปรุงไคลเอ็นต์ของ office 2007

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนหมายเลขบทความฐานความรู้ผลิตภัณฑ์
หนึ่ง x none.msp เข้า x none.msp
2458612คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office Access 2007 (หนึ่ง-x-none.msp เข้า x none.msp): 14 ธันวาคม 2010
การเข้าถึง 2007
xlconv x none.msp, oartconv x none.msp, oart x none.msp, excel-x-none.msp
2458599คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Excel 2007 Office (xlconv x none.msp, oartconv x none.msp, oart-x-none.msp, excel-x-none.msp): 14 ธันวาคม 2010
Excel 2007
xlconv x none.msp กราฟ x none.msp, excel-x-none.msp
2458609คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Excel 2007 Office (xlconv x none.msp กราฟ-x-none.msp, excel-x-none.msp): 14 ธันวาคม 2010
Excel 2007
xlconv x none.msp, mso x none.msp กราฟ x none.msp, excel-x-none.msp
2466313คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Excel 2007 Office (xlconv x none.msp, mso x none.msp กราฟ-x-none.msp, excel-x-none.msp): 14 ธันวาคม 2010
Excel 2007
mso x none.msp, ipeditor x none.msp, infopath x none.msp
2466310คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน InfoPath Office 2007 (mso x none.msp, ipeditor-x-none.msp, infopath-x-none.msp): 14 ธันวาคม 2010
Infopath 2007
oartconv x none.msp, oart x none.msp
2458610คำอธิบายของ 2007 Office ระบบ hotfix แพ็คเกจ (oartconv-x-none.msp, oart x none.msp): 14 ธันวาคม 2010
ระบบ office 2007
พิสูจน์ fi fi.msp
2466317คำอธิบายของ 2007 Office ระบบ hotfix แพ็คเกจ (พิสูจน์-fi-fi.msp): 14 ธันวาคม 2010
ระบบ office 2007
outlook x none.msp
2458611คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office Outlook 2007 (Outlook-x-none.msp): 14 ธันวาคม 2010
outlook 2007
pptconv x none.msp, powerpoint x none.msp
2458613คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนการ Office PowerPoint 2007 (pptconv x none.msp, powerpoint x none.msp): 26 ตุลาคม 2010
PowerPoint 2007
โครงการ-x-none.msp
2458602คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนโครงการ Office 2007 (โครงการ-x-none.msp): 14 ธันวาคม 2010
โครงการ 2007
โครงการ-x-none.msp, pjgrid12 x none.msp
2466314คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนโครงการ Office 2007 (โครงการ-x-none.msp, pjgrid12 x none.msp): 14 ธันวาคม 2010
โครงการ 2007
visio x none.msp
2466309คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office Visio 2007 (Visio-x-none.msp): 14 ธันวาคม 2010
visio 2007
wordconv x none.msp คำ x none.msp, mso x none.msp
2458601คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office Word 2007 (mso x none.msp, wordconv-x-none.msp คำ-x-none.msp): 14 ธันวาคม 2010
word 2007
wordconv x none.msp คำ x none.msp
2458608คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office Word 2007 (wordconv-x-none.msp คำ x none.msp): 14 ธันวาคม 2010
word 2007


office 2007 บุคคลเซิร์ฟเวอร์โปรแกรมปรับปรุง

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนหมายเลขบทความฐานความรู้ผลิตภัณฑ์
xlsrvapp x none.msp
2466316คำอธิบายของบริการ Excel ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2007 (Xlsrvapp-x-none.msp): 14 ธันวาคม 2010
excel Services ใน SharePoint Server 2007
ifswfe x none.msp
2466315คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office Forms Server 2007 (ifswfe-x-none.msp): 14 ธันวาคม 2010
เซิร์ฟเวอร์ฟอร์ม office 2007
pjsrvapp x none.msp, pjsrvwfe x none.msp
2458607Description of the Project Server 2007 hotfix package (pjsrvapp-x-none.msp, pjsrvwfe-x-none.msp): December 14, 2010
Project Server 2007
coreserver-x-none.msp
2458603Description of the Office SharePoint Server 2007 hotfix package (coreserver-x-none.msp): December 14, 2010
SharePoint Server 2007
sts x none.msp
2458600Description of the Windows SharePoint Services 3.0 hotfix package (Sts-x-none.msp): December 30, 2010
Windows SharePoint Services 3.0
wssmui-he-il.msp, wssmui-ar-sa.msp
2466312คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 3.0 บริการ SharePoint Windows (wssmui-he-il.msp, wssmui ar sa.msp): 14 ธันวาคม 2010
windows SharePoint Services 3.0
sts x none.msp, wssmui xx xx.msp
2466318คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 3.0 บริการ SharePoint Windows (sts-x-none.msp, wssmui xx xx.msp): 30 ธันวาคม 2010
windows SharePoint Services 3.0


office 2007 Server Rollup Updates สำหรับ Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) และเซิร์ฟเวอร์จัด Windows SharePoint Services (WSS)


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนหมายเลขบทความฐานความรู้ผลิตภัณฑ์
แพคเกจเซิร์ฟเวอร์ moss
2458605คำอธิบายของชุดแบบ Office SharePoint Server 2007 สะสมปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์โปรแกรมแก้ไขด่วนรวม (MOSS เซิร์ฟเวอร์แพ็คเกจ): 14 ธันวาคม 2010
sharepoint Server 2007
แพคเกจเซิร์ฟเวอร์ moss
2458606คำอธิบายของชุด Windows SharePoint Services 3.0 สะสมปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์โปรแกรมแก้ไขด่วนรวม (WSS เซิร์ฟเวอร์แพ็คเกจ): 30 ธันวาคม 2010
windows SharePoint Services 3.0

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ข้อกำหนดเบื้องต้นไว้ในบทความ KB สำหรับแพคเกจที่แต่ละ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2479671 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Visio 2007 Service Pack 1
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Project Server 2007
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
 • Excel Services in Microsoft Office SharePoint Server 2007
 • Microsoft Office Forms Server 2007
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
Keywords: 
kbqfe kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2479671 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2479671

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com