S? d?ng OneDrive (tr?c y l SkyDriver) t?t hn - nh x? th m?c OneDrive (tr?c y l SkyDriver) nh m?t ? ?a m?ng

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2478800 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Thng tin thm

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
sbs small
y l bi vi?t H?ng d?n t?ng b?c.

Tri?u ch?ng

Ti mun truy nhp qua Windows Explorer trn th muc OneDrive (tr?c y l SkyDriver) c?a m?nh. C cch no lam vic ny?

Gi?i php

Anh xa OneDrive (tr?c y l SkyDriver) nh m?t ? ?a m?ng - i?u ki?n tin quy?t

thc hin quy trinh sau, ban cn chay Windows 7 va Office 2010. iu nay la khng th vi cac phin ban trc o. Ngoai ra, trc tin ban phai thit lp nha cung cp trc tuyn Windows Live ID.Thi?t l?p nha cung cp trc tuyn Windows Live ID

1. Bm vao nut Bt u.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2478801
2. Trong h?p tim kim, nh?p ti kho?n ngi dung.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2478802
3. B?m vo Ti kho?n Ng?i dng trong danh sch B?ng i?u khi?n.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2478803
4. Trong ngn trai, bm Lin kt ID trc tuyn.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2478804
5. Trong hp thoai, bm vao Thm nha cung cp ID trc tuyn.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2478805
6. Tr?nh duy?t c?a b?n s? t? ?ng i n trang ny: http://windows.microsoft.com/vi-vn/windows7/online-id-providers, n?u b?n k?t n?i Internet. Sau o, bm nut Tai xung cho h iu hanh cua ban.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2478806
7. Bm vao Lu, va sau o chon mt vi tri lu tp.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2478807
8. ? b?t ?u ci ?t t?p, b?m vo Ch?y. Sau lm theo h?ng d?n ci ?t.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2478808
9. Sau khi ci ?t xong, b?m vo K?t thc.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2478809


K?t n?i v?i Windows Live Office

B?c ti?p theo, b?n k?t n?i Office 2010 v?i Windows Live. B?n c th? s? d?ng b?t k? ?ng d?ng Vn ph?ng 2010 nao. Trong v d? ny, Word 2010 ?c s? d?ng.1. Khi ng Word 2010, v sau bm vao Tp.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2478810
2. Bm Lu & Gi.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2478811
3. B?m vo Lu vo Web.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2478812
4. Trong ngn bn phai, by gi ban se thy tuy chon Lu vao Windows Live. Bm ng nhp.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2478813
5. M?t c?a s? ng nh?p xu?t hi?n. Nh?p Windows Live ID (?a ch? email) v m?t kh?u c?a b?n.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2478814
6. Bm OK.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
24788157. K?t n?i t?i may chu ?c th?c hi?n ngay l?p t?c. Sau o, ban se thy trong ngn bn phai th muc OneDrive (tr?c y l SkyDriver) cua m?nh. Ch?n th m?c m b?n mu?n k?t n?i.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2478816
8. Bm Lu di dang.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2478817
9. Office kt ni vi may chu Windows Live va hin thi lai hp thoai Lu di dang. Nh?p chu?t ph?i vo thanh ?a ch?.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
247881810. B?m vo Sao chep ?a ch? di dang vn b?n. Sau o b?n c th? ng h?p tho?i. Ban co thc s lu tp hoc huy hoat ng hay khng, o khng phai la vn .

Meo: Rt hu ich khi ban sao chep chui ky t nay ngay lp tc vao mt trinh soan thao vn ban nh Notepad, ban co th truy cp ngay vao ung ia chi nu ban thc hin cac bc khac va sau o sao chep d liu mi vao Clipboard.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2478821
K?t n?i OneDrive (tr?c y l SkyDriver) nh m?t ? ?a m?ng trong Windows Explorer


1. Khi ng Windows Explorer, v d?, b?ng cch nhn [phim Windows] + [E]. Trong thanh menu, bm vao Anh xa ia mang.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2478822


2. Trong hp thoai tip theo, ky t ia la Z nhm th hin la kt ni ia mi. Trong trng Th muc, hay dan ia chi mang ma ban a sao chep trc o.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2478823
3. Bm Kt thuc.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2478824
4. Windows ngay lp tc xy dng mt kt ni vi may chu va cho ban thy tt ca cac tp trong th muc lin quan di ky t ia Z . Lp lai cac bc nay nu ban mun bao g?m nhiu th muc OneDrive (tr?c y l SkyDriver) hn nh ia.


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2478825
5. Khi ban khi ng PC ln ti, ia se kt ni ngay lp tc sau khi ban a ng nhp. Ca s ng nhp se t ng xut hin trn desktop Windows cua ban. Nu iu nay khng xay ra, vui long bm up vao muc nhp ia trong Windows Explorer.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2478826Thu?c tnh

ID c?a bi: 2478800 - L?n xem xt sau cng: 29 Thang Nm 2014 - Xem xt l?i: 5.0
p d?ng
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
T? kha:
kbstepbystep KB2478800

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com