การแก้ไข: "กระบวนการเวียนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลแถวได้" เกิดข้อผิดพลาดเมื่อหยุดการเวียนแทน และแถวถูกตั้งค่าเป็น 4 ในคอลัมน์ genstatus ในตารางระบบ msmerge_genhistory

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2478514 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

Microsoft กระจาย Microsoft SQL Server 2008 หรือ SQL 2008 R2 แก้ไขเป็นแฟ้มหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าหรือ SQL 2008 R2 fix release
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณสร้างการจำลองแบบเวียนที่ใช้ในการซิงโครไนส์เว็บใน Microsoft SQL Server 2008 หรือ SQL Server 2008 R2 คุณสังเกตเห็นว่า บริษัทตัวแทนการผสานใช้การเปลี่ยนแปลงการดาวน์โหลด หรืออัปโหลดการเปลี่ยนแปลงไปยังฐานข้อมูล เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับรูปแบบต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มแทนการผสานอย่างละเอียดบันทึก:
OLE DB Subscriber 'สมาชิก': {โทร sp_MSgetonerow (?, ?, ?) }
OLE DB Subscriber 'สมาชิก': {โทร sp_MSenumcolumns (?, ?) }

กระบวนการเวียนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของแถวที่ 'สมาชิก' เมื่อมีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น การเริ่มต้นการซิงโครไนส์กับบันทึกประวัติอย่างละเอียด และระบุแฟ้มผลลัพธ์การเขียนไปยัง หรือเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ของผู้สร้างโปรไฟล์ของ SQL เพื่อระบุแหล่งที่มาของความล้มเหลว
สิ่งสำคัญเพื่อยืนยันว่า คุณประสบปัญหานี้ คุณควรเห็นแถวที่มีคำgenstatusคอลัมน์ในตัวmsmerge_genhistoryตารางของระบบ แถวเหล่านี้ถูกกำหนดเป็น4. โดยทั่วไปสำหรับการgenstatusคอลัมน์จะถูกตั้งค่าเป็น4ในขณะที่ตัวแทนจะแทรกข้อมูล อย่างไรก็ตาม บริษัทตัวแทนการถูกขัดจังหวะอาจปล่อยให้genstatusคอลัมน์ที่มีการตั้งค่าเป็น4. ที่genstatusคอลัมน์ที่มีการตั้งค่าเป็น4ควรจะถูกประมวลผลในครั้งต่อไปที่บริษัทตัวแทนการทำงาน อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์สมมตินี้ ถ้าคุณพยายามที่จะเรียกใช้ตัวแทนการอีกครั้ง จะหยุด ด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความที่กล่าวถึงต่อไปนี้

การแก้ไข

โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกใน 3 ปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2498535แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 2
หมายเหตุเนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม วางจำหน่ายของแต่ละโปรแกรมแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับ SQL Server 2008 ก่อนหน้า fix release เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
956909SQL Server 2008 สร้างที่เผยแพร่หลังจากการ SQL Server 2008

SQL Server 2008 R2

โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกใน 7 การปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2507770สะสมแพ็คเกจการปรับปรุง 7 สำหรับ SQL Server 2008 R2
หมายเหตุเนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม วางจำหน่ายของแต่ละโปรแกรมแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 fix release เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
981356SQL Server 2008 R2 สร้างที่เผยแพร่หลังจากการ SQL Server 2008 R2

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซิงโครไนส์เว็บสำหรับการจำลองแบบเวียน แวะไปที่เว็บไซต์ของเครือข่ายสำหรับนักพัฒนา Microsoft (MSDN) ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้มใดจะถูกเปลี่ยนแปลง และ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดเบื้องต้นใด ๆ เพื่อนำไปใช้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้อธิบายไว้ในบทความ Microsoft Knowledge Base นี้ ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2498535แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 2

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการที่พร้อมใช้งานหลังจากการวางจำหน่ายของ SQL Server 2008 builds คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
956909SQL Server 2008 สร้างที่เผยแพร่หลังจากการ SQL Server 2008
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการแบบเพิ่มเติมสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
935897แบบจำลองแบบเพิ่มหน่วยให้บริการไม่พร้อมใช้งานจากทีม SQL Server โปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับปัญหาที่มีการรายงานการจัดส่ง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบแผนการตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงของ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684คำอธิบายของคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2478514 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 เมษายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2008 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2478514 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2478514

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com