ผลิตภัณฑ์หรือการปรับปรุงอาจไม่สามารถติดตั้งอย่างถูกต้องเมื่อติดตั้ง Microsoft .NET Framework 4 หรือการปรับปรุงสำหรับ Microsoft .NET Framework 4 อยู่หลังจากผลิตภัณฑ์อื่น ๆ หรือการติดตั้งการปรับปรุง และมีการรีสตาร์ทที่รอค้างอยู่

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2473228 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณติดตั้งผลิตภัณฑ์หรือการปรับปรุง และผลิตภัณฑ์หรือการปรับปรุงการร้องขอการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ของคอมพิวเตอร์
 • ก่อนที่คุณรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ คุณติดตั้ง Microsoft .NET Framework 4 หรือการปรับปรุงสำหรับ 4 Framework .NET ที่นำออกใช้ก่อนที่จะ 24 พฤศจิกายน 2010
ในกรณีนี้ อื่น ๆ ผลิตภัณฑ์หรือปรับปรุงอาจไม่สามารถติดตั้งอย่างถูกต้อง

หมายเหตุ:ปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้นี้อาจเกิดขึ้นบนระบบที่ระบุไว้ในส่วน “ใช้กับ ” ใด ๆ อย่างไรก็ตาม กำลังทดสอบภายในของ Microsoft ได้เฉพาะ reproduced ปัญหานี้ ใน Windows XP และ Windows Server 2003

สาเหตุ

ผลิตภัณฑ์และการปรับปรุงบางอย่างใช้รีจิสทรีคีย์ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการเปลี่ยนชื่อแฟ้ม (PFRO) ที่ค้างอยู่ ลักษณะการทำงานนี้ถูกใช้เมื่อแฟ้มนั้นมีการปรับปรุงที่มีล็อก หรือที่มีการใช้ โปรแกรมติดตั้งเขียนแฟ้มไปยังตำแหน่งที่ตั้ง temp และเปลี่ยนชื่อหลังจากการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

เนื่องจากปัญหาในการ.NET Framework 4 แบบกำหนดเองดำเนินการที่ทำงานในระหว่างการตั้งค่าความ (ติดตั้ง ถอนการติดตั้ง การซ่อมแซม และ patching) อาจเสียคีย์รีจิสทรี PFRO ที่เขียน โดยผลิตภัณฑ์หรือการปรับปรุงอื่นในสถานการณ์บางอย่างได้ ถ้าจำเป็นต้องมีการรีสตาร์ท และเขียนรายการสำหรับการดำเนินการ PFRO ผลิตภัณฑ์หรือการปรับปรุงไปยังแฟ้มใด ๆ และเมื่อมีการรีสตาร์ทค้างอยู่ คุณได้ติดตั้ง 4 กรอบงานการ.NET หรือการปรับปรุง.NET Framework 4 คีย์รีจิสทรี PFRO อาจเสีย เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น ผลิตภัณฑ์หรือการปรับปรุงอื่น ๆ ไม่ทำตามที่คาดไว้

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ของคุณมีไม่มีการเริ่มระบบใหม่ระหว่างการพิจารณาก่อนที่คุณพยายามติดตั้ง 4 กรอบงานการ.NET หรือการปรับปรุงใด ๆ สำหรับ 4 Framework ของ.NET โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
 2. ติดตั้ง 4 กรอบงานการ.NET หรือการปรับปรุงใด ๆ สำหรับ 4 Framework ของ.NET
 3. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

การแก้ไข

การปรับปรุงจาก Microsoft พร้อมใช้งานอยู่ การติดตั้งการปรับปรุงนี้เพื่อป้องกันปัญหานี้เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงในอนาคตสำหรับ 4 Framework ของ.NET

หมายเหตุ
 • ไม่ปรับปรุงนี้เน้นผลิตภัณฑ์ หรือการปรับปรุงการติดตั้งที่อาจมีได้รับผลกระทบ ถ้าคุณคิดว่า ที่ การติดตั้งผลิตภัณฑ์หรือการปรับปรุงอื่นอาจได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ นั้นคุณควรผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในการซ่อมแซม หรือปรับปรุง โดยใช้รายการโปรแกรมเพิ่มเอาออกใน'แผงควบคุม' ถ้าที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ คุณอาจต้องอย่างสมบูรณ์เอาออก และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ติดตั้งใหม่ หรือปรับปรุงการแก้ไขปัญหา
 • การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหานี้เท่านั้นเมื่อเกิดขึ้นในบริบทของการติดตั้งการปรับปรุง 4 Framework ของ.NET การปรับปรุงนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาเมื่อเกิดขึ้นระหว่างการติดตั้งผลิตภัณฑ์.NET Framework 4 หากคุณพบปัญหานี้ในระหว่างการติดตั้ง 4 กรอบงานการ.NET โปรดดูส่วน "วิธีแก้ปัญหา" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหา

ข้อมูลการดาวน์โหลด

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงนี้ คุณต้องมี Windows Installer 3.1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ การขอรับ Windows Installer รุ่นล่าสุด แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
Windows Installer 4.5 Redistributable

สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับการปรับปรุงนี้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสวิตช์บรรทัดคำสั่งต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน โดยโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้ดูเอกสารต่อไปนี้:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Installer แวะไปที่เว็บไซต์ของ Windows Installer MSDN
เกี่ยวกับการติดตั้ง Windows

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นระบบใหม่หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้

ปรับปรุงข้อมูลการเอาออก

เมื่อต้องการเอาการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ ใช้เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกรายการใน'แผงควบคุม'

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมปรับปรุง

โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่ได้ทดแทนการปรับปรุงที่ออกก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นสากลหมายเลขของการปรับปรุงนี้ใช้เป็นแพคเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งการปรับปรุง วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'
กรอบงาน microsoft .NET 4 รุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
มีชื่อเป็น setup.exe10.0.30319.39678,15225 2010 พฤศจิกายน12:24
SetupEngine.dll10.0.30319.396809,30425 2010 พฤศจิกายน12:24
SetupUi.dll10.0.30319.396295,24825 2010 พฤศจิกายน12:24
กรอบงาน microsoft .NET 4 รุ่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
มีชื่อเป็น setup.exe10.0.30319.39678,15225 2010 พฤศจิกายน12:24
SetupEngine.dll10.0.30319.396809,30425 2010 พฤศจิกายน12:24
SetupUi.dll10.0.30319.396295,24825 2010 พฤศจิกายน12:24
กรอบงาน microsoft .NET 4 รุ่น IA 64-บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
มีชื่อเป็น setup.exe10.0.30319.39678,15225 2010 พฤศจิกายน12:24
SetupEngine.dll10.0.30319.396809,30425 2010 พฤศจิกายน12:24
SetupUi.dll10.0.30319.396295,24825 2010 พฤศจิกายน12:24

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2473228 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 4.0
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Foundation
  • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Vista Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbqfe kbfix kbupdate kbdownload atdownload kbexpertiseinter kbsurveynew kbinstallation kbmt KB2473228 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2473228

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com