รายการของโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานอยู่ในขณะนี้สำหรับเทคโนโลยีใช้บริการแฟ้ม ใน Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2473205 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้แสดงรายการโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีอยู่ในขณะนี้สำหรับผู้ใช้ที่ได้ติดตั้งเทคโนโลยีการบริการแฟ้ม บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 หรือ บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 บริการแฟ้มมีเทคโนโลยีที่ช่วยให้คุณจัดการการจัดเก็บ การเปิดใช้งานการจำลองแบบแฟ้ม จัดการโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ให้แน่ใจว่าการค้นหาแฟ้มอย่างรวดเร็ว และเปิดใช้งานการเข้าถึงสำหรับคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ UNIX นอกจากนี้บทความนี้ยังแสดงรายการโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีอยู่ในขณะนี้สำหรับผู้ใช้ที่ใช้บริการแฟ้ม จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7

คำแนะนำ

บทความนี้ประกอบด้วยรายการของบทความ Microsoft Knowledge Base ที่อธิบายถึงการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในขณะนี้ บทความจะแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกใช้ กับ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7 และส่วนที่สองใช้ กับ Windows Server 2008 และ Windows Vista แต่ละส่วนแบ่งออกเป็นส่วนย่อยทางตรรกะสำหรับโปรแกรมควบคุมคอมโพเนนต์ที่แตกต่างกัน: SRV, MRXSMB และ RDBSS โดยทั่วไป ไดรเวอร์ SRV ควรถูกปรับปรุงบนเซิร์ฟเวอร์หรือคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ถูกจัดการโฮสต์สำหรับข้อมูล ควรปรับปรุงไดรเวอร์ MRXSMB และ RDBSS บนเซิร์ฟเวอร์หรือคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่กำลังเริ่มการเข้าถึงข้อมูล ถ้าคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับคอมโพเนนต์ใดควรถูกปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์เครื่องใด คุณสามารถปรับปรุงโปรแกรมควบคุมคอมโพเนนต์ที่สามทั้งหมด บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังจัดการโฮสต์สำหรับข้อมูล และ บนคอมพิวเตอร์ที่มีการเข้าถึงข้อมูล

Windows Server 2008 R2 และ Windows 7

คอมโพเนนต์ของ NTFS

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
วันที่เพิ่มบทความ Knowledge Baseชื่อเรื่องเหตุใดเราขอแนะนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ชนิดโปรแกรมแก้ไขด่วนและความพร้อมใช้งาน
6/06/20122639043คำสั่ง robocopy อัพเด DACLs อย่างไม่ถูกต้อง ใน Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยรุ่นล่าสุด ntfs.sys.เมื่อต้องใช้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ คุณต้องมี Windows 7 SP 1 หรือ Windows Server 2008 R2 SP1 ติดตั้ง พร้อมใช้งานจากเว็บไซต์ Microsoft Update

คอมโพเนนต์ SRV

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
วันที่เพิ่มบทความ Knowledge Baseชื่อเรื่องเหตุใดเราขอแนะนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ชนิดโปรแกรมแก้ไขด่วนและความพร้อมใช้งาน
02/3/20122625434ข้อผิดพลาด "ERROR_SHARING_VIOLATION" ใน Windows XP หรือ ใน Windows Server 2003 เมื่อคุณพยายามเปิดแฟ้มในการร่วมกันของ SMB บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยรุ่นล่าสุดsrv.sys.เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2008 R2 SP1 ติดตั้ง พร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดแต่ละครั้ง
13/07/20122732618การใช้งาน CPU สูงบนเซิร์ฟเวอร์แฟ้มที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 กับ ABE ที่เปิดใช้งาน
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยรุ่นล่าสุดsrv2.sys.เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2008 R2 SP1 ติดตั้ง พร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดแต่ละครั้ง
6/08/20122719594ผิดพลาด stop "0x00000050" ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยรุ่นล่าสุดsrvnet.sys.เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2008 R2 SP1 ติดตั้ง พร้อมใช้งานจากเว็บไซต์ Microsoft Update

คอมโพเนนต์ MRXSMB

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
วันที่เพิ่มบทความ Knowledge baseชื่อเรื่องเหตุใดเราขอแนะนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ชนิดโปรแกรมแก้ไขด่วนและความพร้อมใช้งาน
06/07/20122703610"แฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่มีอยู่" เมื่อมีการเปลี่ยนชื่อ หรือการบันทึกการ DFS ที่ใช้ร่วมกันจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยรุ่นล่าสุด mrxsmb20.sys. เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2008 R2 SP1 ติดตั้ง พร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดแต่ละครั้ง
17/03/20122689311รันคำสั่ง SMB ซีรี่ส์เมื่อคุณลักษณะแพ็คเก็ตการลงลายมือชื่อใน SMB ถูกเปิดใช้งาน ใน Windows 7 SP1 หรือ Windows Server 2008 R2 SP1โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยรุ่นล่าสุดmrxsmb.sys. เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2008 R2 SP1 ติดตั้ง พร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดแต่ละครั้ง
06/28/20122727324คอมพิวเตอร์หยุดการตอบสนองหลังจากที่คุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ SMB เวอร์ชั่น 1 ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ประกอบด้วยรุ่นล่าสุด mrxsmb10.sys. เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2008 R2 SP1 ติดตั้ง พร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดแต่ละครั้ง

คอมโพเนนต์ RDBSS

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
วันที่เพิ่มบทความ Knowledge baseชื่อเรื่องเหตุใดเราขอแนะนำ
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
ชนิดโปรแกรมแก้ไขด่วนและความพร้อมใช้งาน
06/01/20122715922โฟลเดอร์ภายในบ้านจะไม่ได้ถูกแมปไปยังคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์เมื่อผู้ใช้หลายคนเข้าสู่ระบบในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยรุ่นล่าสุด rdbss.sys.เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2008 R2 SP1 ติดตั้ง พร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดแต่ละครั้ง

Windows Server 2008 และ Windows Vista

คอมโพเนนต์ของ NTFS

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
วันที่เพิ่มบทความ Knowledge Baseชื่อเรื่องเหตุใดเราขอแนะนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ชนิดโปรแกรมแก้ไขด่วนและความพร้อมใช้งาน
4/05/20122698155สแกนไวรัสตามความต้องทำงานตามที่คาดไว้ ใน Windows Vista, Windows 7 ใน Windows Server 2008 หรือ ใน Windows Server 2008 R2
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยรุ่นล่าสุด ntfs.sys.เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows Vista SP 2 Windows Server 2008 SP2 ติดตั้ง พร้อมใช้งานจากเว็บไซต์ Microsoft Update

คอมโพเนนต์ SRV

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
วันที่เพิ่มบทความ Knowledge Baseชื่อเรื่องเหตุใดเราขอแนะนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ชนิดโปรแกรมแก้ไขด่วนและความพร้อมใช้งาน
03/02/20122678748โปรแกรมประยุกต์หลายหยุดการตอบสนองเมื่อมีพยายามเข้าถึงแฟ้มที่ใช้ร่วมกันเดียวกัน โดยใช้โพรโทคอล SMB เวอร์ชั่น 2 ใน Windows Server 2008
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยรุ่นล่าสุด srvnet.sys และ srv2.sys.เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows Vista SP 1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า หรือ Windows Server 2008 SP1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าติดตั้ง พร้อมใช้งานจากเว็บไซต์ Microsoft Update
02/18/20112508429MS11-020: ช่องโหว่ในเซิร์ฟเวอร์ SMB อาจทำให้มีการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกล: 12 เมษายน 2011
การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ประกอบด้วยรุ่นล่าสุดsrv.sys.เมื่อต้องใช้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ คุณต้องมี Windows Vista SP 1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า หรือ Windows Server 2008 SP1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าติดตั้ง พร้อมใช้งานจากเว็บไซต์ Microsoft Update

คอมโพเนนต์ MRXSMB

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
วันที่เพิ่มบทความ Knowledge baseชื่อเรื่องเหตุใดเราขอแนะนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ชนิดโปรแกรมแก้ไขด่วนและความพร้อมใช้งาน
10/28/20112633799คุณได้รับข้อผิดพลาด Stop แตกต่างกันเมื่อคุณทำเปลี่ยนแปลงอะแดปเตอร์เครือข่าย teaming การตั้งค่าคอนฟิก ใน Windows Server 2008 หรือ ใน Windows Vista
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยรุ่นล่าสุดmrxsmb.sys. เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows Vista SP 2 หรือ Windows Server 2008 SP 2 ติดตั้ง พร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดแต่ละครั้ง
11/07/20112635024เกิดความเสียหายของข้อมูลเมื่อผู้ใช้ที่ปรับปรุงแฟ้มที่ใช้ร่วมกันบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยรุ่นล่าสุดmrxsmb20.sys. เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows Vista SP 2 หรือ Windows Server 2008 SP 2 ติดตั้ง พร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดแต่ละครั้ง
7/06/20112536276MS11-043: ช่องโหว่ในไคลเอนต์ SMB อาจทำให้มีการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกล: 14 มิถุนายน 2011
การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ประกอบด้วยรุ่นล่าสุดmrxsmb10.sys. เมื่อต้องใช้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ คุณต้องมี Windows Vista SP 1, Windows Server 2008 SP 1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าติดตั้ง พร้อมใช้งานจากเว็บไซต์ Microsoft Update

คอมโพเนนต์ RDBSS

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
วันที่เพิ่มบทความ Knowledge baseชื่อเรื่องเหตุใดเราขอแนะนำ
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
ชนิดโปรแกรมแก้ไขด่วนและความพร้อมใช้งาน
13/01/20122665803ถ่ายโอนแฟ้มเครือข่ายที่ช้าถ้า 2251177 กิโลไบต์ที่ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยรุ่นล่าสุด rdbss.sys สำหรับ Windows Vista การ SP 2 และ Windows 2008 SP 2 ถ้าคุณไม่ได้จัดวางของ SP 2 ใช้ KB 2254637 แทนเมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows Vista SP 2 หรือ Windows Server 2008 SP 2 ติดตั้ง พร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดแต่ละครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม


การปรับปรุงคีย์รีจิสทรีในเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกนำมาใช้กับโปรแกรมแก้ไขด่วนหรือการรักษาความปลอดภัย:


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
วัน บทความ Knowledge baseคีย์รีจิสทรี
5/15/2009971277HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\Level2Compatibility
9/06/20102345886HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\SmbServerNameHardeningLevel
13/7/20122732618HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\ABELevelแบบจำลองการบล็อกข้อความเซิร์ฟเวอร์ (SMB)ประกอบด้วยเอนทิตีที่สอง: ไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์

บนไคลเอนต์ โปรแกรมประยุกต์ที่ทำการเรียกระบบ โดยการดำเนินการที่ร้องขอบนแฟ้มระยะไกล คำร้องขอเหล่านี้จะได้รับการจัดการ โดยระบบย่อยของตัวเปลี่ยนเส้นทาง (rdbss.sys) และ mini-redirector SMB (mrxsmb.sys), ทั้งสองอย่างซึ่งแปลคำขอเป็นเซสชันโพรโทคอล SMB และการร้องขอผ่าน TCP/IP เริ่มการทำงานกับ Windows Vista โพรโทคอล SMB 2.0 มีสนับสนุน โปรแกรมควบคุม mrxsmb10.sys ที่จัดการกับปริมาณการใช้ SMB แบบดั้งเดิม และทราฟฟิคจับสำหรับ SMB 2.0 mrxsmb20.sys โปรแกรมควบคุม

บนเซิร์ฟเวอร์ ยอมรับการเชื่อมต่อ SMB และประมวลผลการร้องขอ SMB เป็นการดำเนินงานของระบบแฟ้มภายในเครื่องผ่าน NTFS และสแตกที่จัดเก็บภายในเครื่อง โปรแกรมควบคุม srv.sys ที่จัดการกับปริมาณการใช้ SMB แบบดั้งเดิม และปริมาณการใช้ srv2.sys โปรแกรมควบคุมที่จับสำหรับ SMB 2.0 งาน คอมโพเนนต์ srvnet.sys อินเทอร์เฟซระหว่างเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์แฟ้มสำหรับโพรโทคอล SMB ทั้งสองที่ประมวลผล ข้อมูลเมตาของระบบแฟ้มและเนื้อหาสามารถถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำผ่านแคชระในเคอร์เนล (ntoskrnl.exe ที่ได้รับ)

รูปที่ 1 แสดงภาพรวมของชั้นที่แตกต่างกันซึ่งการร้องขอของผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ต้องชี้ไปยังดำเนินแฟ้มบนเครือข่ายบนเซิร์ฟเวอร์ SMB แฟ้มระยะไกล โดยใช้ SMB 2.0


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2473204


รูปที่ 1 คอมโพเนนต์ SMB ของ Windows

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2473205 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 สิงหาคม 2555 - Revision: 2.1
ใช้กับ
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows Vista Enterprise
Keywords: 
kbmt KB2473205 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2473205

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com