คอมพิวเตอร์ทำงาน หรือหยุดการตอบสนองเมื่อใช้โปรแกรมควบคุม Storport ใน Windows Server 2008 R2 เป็นระยะ ๆ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2468345 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณติดตั้งอุปกรณ์เก็บข้อมูลมีประสิทธิภาพสูงบางอย่างบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2

  ตัวอย่างเช่น คุณติดตั้งการ์ดเชื่อมต่อ RAID ที่ตามโฮสต์หรือการ์ดเชื่อมต่อไดรฟ์ Fibre Channel ที่สามารถเข้าถึงมากกว่า 4 กิกะไบต์ (GB) บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2
 • โปรแกรมควบคุม Storport.sys ที่จะใช้ในการจัดการอุปกรณ์เก็บข้อมูลเหล่านี้
 • คอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำกายภาพมากกว่า 4 GB
 • คุณติดตั้งโปรแกรมประยุกต์หรือบริการที่ใช้จำนวนหน่วยความจำขนาดใหญ่บนคอมพิวเตอร์

  ตัวอย่างเช่น คุณติดตั้ง SQL Server หรือเซิร์ฟเวอร์ Exchange บนคอมพิวเตอร์
ในสถานการณ์สมมตินี้ คอมพิวเตอร์อาจเป็นระยะ ๆ ทำงาน หรือหยุดการตอบสนองสำหรับขณะ

ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์หยุดการตอบสนอง 10-20 วินาที

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดจากข้อจำกัดการจัดสรรหน่วยความจำไม่ถูกต้องในโปรแกรมควบคุม Storport.sys โปรแกรมควบคุม Storport (Storport.sys) จำเป็นต้องมีหน่วยความจำภายใน 4 กิกะไบต์ของหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ สำหรับการปันส่วนของตนเอง และ การปฏิบัติตามมินิพอร์ต IOCTL ที่ถูกใช้ โดยจัดเก็บการตั้งค่าคอนฟิก และอรรถประโยชน์ของการจัดการ ดังนั้น โปรแกรมควบคุมที่ไม่จำเป็นสร้างข้อขัดแย้งสำหรับหน่วยความจำภายใน 4 กิกะไบต์ของหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์

เมื่อพร้อมใช้งานเพียงเล็กน้อย หรือไม่มีหน่วยความจำภายใน 4 กิกะไบต์ของหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้จัดการหน่วยความจำพยายามตัดแต่งชุดการทำงานของกระบวนการทั้งหมดสำหรับหน่วยความจำ ดังนั้น ปัญหาที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" เกิดขึ้น

การแก้ไข

หมายเหตุ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ใช้สำหรับโปรแกรมควบคุมมินิพอร์ต Storport.sys ที่สนับสนุนการกำหนดทางกายภาพเต็ม 64 บิต เราขอแนะนำให้ ผู้ใช้ที่พบปัญหานี้ติดต่อผู้จำหน่ายโปรแกรมควบคุมมินิพอร์ตของตนเองเพื่อให้แน่ใจว่า โปรแกรมควบคุมมินิพอร์ตใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง Windows ครั้งแรก คุณสามารถใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ โดยใช้คำแนะนำจากผู้ขายโปรแกรมควบคุมมินิพอร์ต

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณปรับเปลี่ยน จากนั้น คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. 1. ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับผลกระทบที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2
 2. 2. สร้างรายการรีจิสทรีภายใต้โปรแกรมควบคุมมินิพอร์ต Storport ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิก เริ่ม
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ปุ่มเริ่ม
   ชนิด regedit ในการ เริ่มการค้นหา กล่อง และจากนั้น กด ENTER
  2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\มินิพอร์ต> \Parameters
   หมายเหตุ<MINIPORT></MINIPORT> หมายความว่า ชื่อของโปรแกรมควบคุมมินิพอร์ต Storport
  3. ในการ แก้ไข เมนู ชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก ค่า DWORD
  4. ชนิด Supports64BitAddressingแล้ว กด ENTER
  5. คลิกขวา Supports64BitAddressingแล้ว คลิก ปรับเปลี่ยน
  6. ในการ ข้อมูลค่า กล่อง พิมพ์ค่าค่า
  7. ออกจาก Registry Editor
หมายเหตุ หลังจากที่คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ โปรแกรมควบคุมมินิพอร์ตที่ใช้โปรแกรมควบคุม Storport.sys ที่สามารถเข้าถึงหน่วยความจำกายภาพมากกว่า 4 GB

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ส่งการร้องขอไปยัง การบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอการบริการแยกต่างหาก แวะไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค Windows Server 2008 R2 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ความต้องการสำหรับการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากลติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงเป็นเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณโดยปรับเวลากลางวันตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพ็คเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง ให้เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูที่หัวข้อ "นำไปใช้" ในบทความเพื่อระบุระบบปฏิบัติจริงที่จะนำแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนไปใช้เสมอ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 0 . 20xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1 . 21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่ไม่แสดงรายการแอตทริบิวต์ จะได้รับการรับรองด้วย Microsoft digital signature
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Storport.sys6.1.7600.20927188,80018-มีนาคม-201106:46x 64
Storport.sys6.1.7601.21686190,84818-มีนาคม-201106:40x 64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Storport.sys6.1.7600.20927430,46418-มีนาคม-201105:39IA-64
Storport.sys6.1.7601.21686430,46418-มีนาคม-201105:33IA-64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_2122fab2388d4ef1f9978299fc0a4488_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21686_none_28bd4bb22bfa61e5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม700
วัน (UTC)18-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)18:14
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_386ad48e34ff4d56acd1cf919a2dd5e6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20927_none_ede1a31ef91c6988.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม700
วัน (UTC)18-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)18:14
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft windows storport_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20927_none_843dc6b562cb090f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม15,727
วัน (UTC)18-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)07:38
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft windows storport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21686_none_85e2420360230623.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม15,727
วัน (UTC)18-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)07:04
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,215
วัน (UTC)18-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)18:14
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_22b45032cfa2d14633bb8fe07a4d9950_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20927_none_61abed847db2d952.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม698
วัน (UTC)18-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)18:14
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_e0668499b6ebc754252ebf3331aeeb84_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21686_none_c53a1654452b8611.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม698
วัน (UTC)18-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)18:14
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft windows storport_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20927_none_2820cf27aa6ba0d5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม15,726
วัน (UTC)18-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)07:35
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft windows storport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21686_none_29c54a75a7c39de9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม15,726
วัน (UTC)18-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)07:04
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,168
วัน (UTC)18-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)18:14
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2468345 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 ธันวาคม 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2468345 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2468345

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com