Je k dispozici aktualizace pro aplikaci Internet Explorer: 14. prosince 2010

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 2467659 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Poznámka
Aktualizace popisovaná v tomto článku byla nahrazena novější aktualizací. Tento problém lze vyřešit instalací nejnovější kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer. Chcete-li nainstalovat nejnovější aktualizaci, navštivte následující web společnosti Microsoft:
http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/default.aspx?ln=cs
 Další technické informace o nejnovější kumulativní aktualizaci zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
http://www.microsoft.com/cze/technet/security/current.aspx
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

ÚVOD

Tato aktualizace řeší problém, který je způsoben následujícím článkem znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
2416400 MS 10-090: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Windows Internet Explorer

Aktualizace KB2416400 obsahuje opravu, která vypne automatické rozpoznávání kódování JIS (Japanese Industrial Standard). Některé softwarové aplikace však využívají součást aplikace Internet Explorer k interpretaci e-mailových zpráv v japonštině, které jsou ve formátu HTML. Obsah těchto e-mailových zpráv je zobrazen v nečitelném kódu, protože není automaticky rozpoznáno kódování JIS.

Poznámka: Uživatelům, kteří nainstalovali aktualizaci KB2416400 z webu služby Stažení softwaru, ale nenainstalovali tuto aktualizaci (KB2467659), bude prostřednictvím služby Windows Update nabídnuta aktualizace zabezpečení KB2416400. Chcete-li tento problém vyřešit, nainstalujte aktualizaci KB2467659, a to buď z webu služby Stažení softwaru, nebo je-li vám nabídnuta prostřednictvím služby Windows Update.

Poznámka: Tyto problémy řeší aktualizace zabezpečení 2482017. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
2482017 MS11-003: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer

Další informace

Na webu služby Stažení softwaru jsou k dispozici ke stažení následující soubory:


Aktualizace pro aplikaci Internet Explorer pro systém Windows 7 (KB2360131)

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Stáhnout balíček Windows6.1-KB2467659-x86.msu

Aktualizace pro aplikaci Internet Explorer pro systém Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB2467659)

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Stáhnout balíček Windows6.1-KB2467659-x64.msu

Aktualizace pro aplikaci Internet Explorer pro systém Windows Server 2008 R2 pro systémy s procesorem Itanium (KB2467659)

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Stáhnout balíček Windows6.1-KB2467659-ia64.msu

Aktualizace pro aplikaci Internet Explorer pro systém Windows Vista a Windows Server 2008 x64 Edition (KB2467659)

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Stáhnout balíček Windows6.0-KB2467659-x64.msu

Aktualizace pro aplikaci Internet Explorer pro systém Windows Vista a Windows Server 2008 (KB2467659)

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Stáhnout balíček Windows6.0-KB2467659-x86.msu

Aktualizace pro aplikaci Internet Explorer pro systém Windows Server 2008 pro systémy s procesorem Itanium (KB2467659)

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Stáhnout balíček Windows6.0-KB2467659-ia64.msu

Aktualizace pro aplikaci Internet Explorer pro systém Windows XP (KB2467659)

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Stáhnout balíček WindowsXP-KB2467659-x86-CSY.exe

Aktualizace pro aplikaci Internet Explorer pro systém Windows XP x64 Edition (KB2467659)

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Stáhnout balíček WindowsServer2003.WindowsXP-KB2467659-x64-ENU.exe

Aktualizace pro aplikaci Internet Explorer pro systém Windows Server 2003 (KB2360131)

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Stáhnout balíček WindowsServer2003-KB2467659-x86-ENU.exe

Aktualizace pro aplikaci Internet Explorer pro systém Windows Server 2003 64-bit Edition pro procesory Itanium (KB2467659)

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Stáhnout balíček WindowsServer2003-KB2467659-ia64-ENU.exe

Aktualizace pro aplikaci Internet Explorer pro systém Windows 2003 x64 Edition (KB2467659)

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Stáhnout balíček WindowsServer2003.WindowsXP-KB2467659-x64-ENU.exe

Datum vydání: 14. prosince 2010

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Verze této aktualizace pro systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2 rovněž obsahuje soubory manifestu. Jejich seznam je uveden v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
980195 MS10-034: Kumulativní aktualizace zabezpečení dezaktivačních bitů technologie ActiveX

Informace o aktualizaci

Získání této aktualizace

Tato aktualizace je k dispozici na následujícím webu služby Microsoft Update:
http://www.update.microsoft.com/

Požadavky

Chcete-li použít tuto aktualizaci, musí být aplikace Internet Explorer nainstalována v jednom z následujících operačních systémů:
 • Windows XP Service Pack 3
 • Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
Další informace o získání aktualizací Service Pack pro systém Windows XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows XP
Další informace o získání aktualizace Service Pack pro systém Windows Server 2003 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
889100 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows Server 2003
Další informace o získání aktualizace Service Pack pro systém Windows Vista naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
935791 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows Vista
Další informace o získání aktualizace Service Pack pro systém Windows Server 2008 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
968849 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows Server 2008

Pokyny pro konfiguraci registru

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows


Pokud raději nechcete aktualizaci 2467659 instalovat, můžete nastavení registru, které je konfigurováno touto aktualizací, nastavit ručně. Postupujte takto:

U všech podporovaných verzí systému Windows pro platformu x86 a x64 je třeba vytvořit podklíč registru FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING, a to pod následujícím podklíčem registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl
Postupujte následujícím způsobem:
 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klikněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl
 3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a pak klikněte na položku Klíč.
 4. Jako název nového podklíče zadejte text FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING a potom stiskněte klávesu ENTER.
 5. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klikněte na příkaz Hodnota DWORD.
 6. Zadejte text Iexplore.exe a potom stisknutím klávesy ENTER potvrďte název nové položky registru.
 7. V nabídce Úpravy klikněte na příkaz Změnit.
 8. Zadejte hodnotu 1 a klikněte na tlačítko OK.
 9. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klikněte na příkaz Hodnota DWORD.
 10. Jako název nové položky zadejte text * a potom stiskněte klávesu ENTER.
 11. Zadejte 0, klikněte na tlačítko OK a potom ukončete Editor registru.
Poznámka: Je-li nainstalována aplikace Windows Internet Explorer 6, je třeba pod podklíčem registru FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING vytvořit další položku registru Explorer.exe. Postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klikněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING
 3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klikněte na příkaz Hodnota DWORD.
 4. Jako název nové položky zadejte text Explore.exe a potom stiskněte klávesu ENTER.
 5. V nabídce Úpravy klikněte na příkaz Změnit.
 6. Zadejte 1, klikněte na tlačítko OK a potom ukončete Editor registru.
U všech podporovaných verzí systému Windows pro platformu x64 je dále třeba vytvořit podklíč registru FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING, a to pod následujícím podklíčem registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl
Postupujte následujícím způsobem:
 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klikněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl
 3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a pak klikněte na položku Klíč.
 4. Jako název nového podklíče zadejte text FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING a potom stiskněte klávesu ENTER.
 5. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klikněte na příkaz Hodnota DWORD.
 6. Jako název nové položky zadejte text Iexplore.exe a potom stiskněte klávesu ENTER.
 7. V nabídce Úpravy klikněte na příkaz Změnit.
 8. Zadejte hodnotu 1 a klikněte na tlačítko OK.
 9. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klikněte na příkaz Hodnota DWORD.
 10. Jako název nové položky zadejte text * a potom stiskněte klávesu ENTER.
 11. Zadejte 0, klikněte na tlačítko OK a potom ukončete Editor registru.
Poznámka: Je-li nainstalována aplikace Windows Internet Explorer 6, je třeba pod podklíčem registru FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING vytvořit další položku registru Explorer.exe. Postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klikněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING
 3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klikněte na příkaz Hodnota DWORD.
 4. Jako název nové položky zadejte text Explore.exe a potom stiskněte klávesu ENTER.
 5. V nabídce Úpravy klikněte na příkaz Změnit.
 6. Zadejte 1, klikněte na tlačítko OK a potom ukončete Editor registru.

Požadavek na restartování

Po instalaci této aktualizace není třeba počítač restartovat.

Informace o nahrazení aktualizace

Tato aktualizace nenahrazuje žádnou dříve vydanou aktualizaci.
Další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft

Vlastnosti

ID článku: 2467659 - Poslední aktualizace: 15. května 2011 - Revize: 4.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
Klíčová slova: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertisebeginner kbexpertiseinter KB2467659

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com