รวมโปรแกรมปรับปรุงชุดที่ 1 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 2011 พร้อมใช้งานแล้ว

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2466084 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

รวมโปรแกรมปรับปรุงชุดที่ 1 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 2011 พร้อมใช้งานแล้ว บทความนี้อธิบายโปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงที่รวมอยู่ในรวมโปรแกรมปรับปรุงนี้ รวมโปรแกรมปรับปรุงนี้พร้อมใช้งานสำหรับทุกภาษาที่ Microsoft Dynamics CRM 2011 สนับสนุน

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเลขการสร้างและชื่อแฟ้มสำหรับรวมโปรแกรมปรับปรุงนี้

หมายเลขการสร้างของแพคเกจการปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์ต่อไปนี้คือ 5.0.9688.1045:
 • Microsoft Dynamics CRM 2011 server
 • ไคลเอ็นต์ Microsoft Dynamics CRM 2011 สำหรับ Microsoft Office Outlook
 • เราเตอร์อีเมลของ Microsoft Dynamics CRM 2011
 • ส่วนขยาย Report Authoring ของ Microsoft Dynamics CRM 2011
 • ชุดภาษาของ Microsoft Dynamics CRM 2011
 • ส่วนขยายการรายงานของ Microsoft Dynamics CRM 2011

ชื่อแฟ้มสำหรับแพคเกจรวมโปรแกรมปรับปรุงของรุ่น 32 บิตมีดังนี้:
 • CRM2011-Client-KB2466084-LangID-i386.exe
 • CRM2011-Router-KB2466084-LangID-i386.exe
 • CRM2011-Bids-KB2466084-LangID-i386.exe
 • CRM2011-Mui-KB2466084-LangID-i386.exe
ชื่อแฟ้มสำหรับแพคเกจรวมโปรแกรมปรับปรุงของรุ่น 64 บิตมีดังนี้:
 • CRM2011-Server-KB2466084-LangID-amd64.exe
 • CRM2011-Client-KB2466084-LangID-amd64.exe
 • CRM2011-Mui-KB2466084-LangID-amd64.exe
 • CRM2011-Router-KB2466084-LangID-amd64.exe
 • CRM2011-Srs-KB2466084-LangID-amd64.3exe

ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงรวม


แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 2466084 ตอนนี้ วันที่ออก: 7 เมษายน 2554

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจหาไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวถูกเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้ง

การติดตั้ง Windows Update
พร้อมใช้งานวันที่ 26 เมษายน 2554

ในการติดตั้งรวมโปรแกรมปรับปรุงชุดที่ 1 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 2011 โดยอัตโนมัติ คุณสามารถใช้ Windows Update โดยอัตโนมัติชุดที่ 1 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 2011 จะพร้อมใช้งานบน Windows Update ในวันที่ 26 เมษายน 2554 นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่า Windows เพื่อติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงที่แนะนำโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาที่ไม่ร้ายแรงและช่วยปรับปรุงการใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรแกรมปรับปรุงเพิ่มเติมจะไม่ได้รับการดาวน์โหลดหรือติดตั้งโดยอัตโนมัติ

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของโปรแกรมปรับปรุงที่ Microsoft เผยแพร่ ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:ในการติดตั้งรวมโปรแกรมปรับปรุงชุดที่ 1 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 2011 โดยใช้ Windows Update ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก Start แล้วพิมพ์ Update ในกล่อง เริ่มค้นหา ในรายการผลลัพธ์ คลิก Windows Update
 2. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก ตรวจหาโปรแกรมปรับปรุง แล้วรอ ในขณะที่ Windows ค้นหาโปรแกรมปรับปรุงล่าสุดสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ
 3. หากคุณได้รับข้อความที่ระบุว่าโปรแกรมปรับปรุงสำคัญพร้อมใช้งานแล้ว หรือแสดงข้อความแจ้งให้คุณทบทวนโปรแกรมปรับปรุงสำคัญ คุณสามารถดูและเลือกโปรแกรมปรับปรุงสำคัญที่จะติดตั้งได้
 4. คลิกโปรแกรมปรับปรุงสำคัญในรายการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับการปรับปรุงใดๆ ที่คุณต้องการติดตั้ง แล้วคลิก ตกลง
 5. คลิก ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง
 6. อ่านและยอมรับข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งาน จากนั้น คลิก เสร็จสิ้น (หากโปรแกรมปรับปรุงจำเป็นต้องใช้การดำเนินการดังกล่าว) หากคุณได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแล ให้พิมพ์รหัสผ่าน หากคุณได้รับข้อความแจ้งให้ทำการยืนยัน ให้ทำการยืนยัน
การติดตั้งด้วยตนเอง
ในการติดตั้งรวมโปรแกรมปรับปรุงชุดที่ 1 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 2011 ด้วยตนเอง ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ไปที่เว็บไซต์แค็ตตาล็อกต่อไปนี้ของ Microsoft Update:
  http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/home.aspx
 2. พิม์ 2466084 ในกล่อง ค้นหา แล้วคลิก ค้นหา
 3. คลิก เพิ่ม เพื่อเพิ่มโปรแกรมปรับปรุงในตะกร้า
 4. คลิก ดาวน์โหลด
 5. คลิก เรียกดู ระบุโฟลเดอร์ที่คุณต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุง แล้วคลิก ตกลง
 6. คลิก ดำเนินการต่อ แล้วคลิก ข้าพเจ้ายอมรับ เพื่อยอมรับ ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft
 7. เมื่อโปรแกรมปรับปรุงถูกดาวน์โหลดลงในตำแหน่งที่คุณระบุแล้ว คลิก ปิด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแค็ตตาล็อก Microsoft Update คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
323166 วิธีดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงที่รวมถึงโปรแกรมควบคุมและโปรแกรมแก้ไขด่วนจาก Windows Update Catalog

ข้อมูลการติดตั้งเพิ่มเติม

หลังจากที่คุณติดตั้งรวมโปรแกรมปรับปรุงนี้แล้ว ให้ออกจากช่วงเวลา CRM ใดๆ ที่มีอยู่ แล้วเริ่มช่วงเวลา CRM ใหม่ เพื่อรวมการเปลี่ยนแปลง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณจะต้องติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 2011 การสร้าง 5.0.9688.583 เพื่อใช้รวมโปรแกรมปรับปรุงนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft Dynamics CRM 2011 การสร้าง 5.0.9688.583 คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2461082 โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 2011 Release Candidate พร้อมใช้งานแล้ว

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

หากคุณได้รับข้อความแจ้ง ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้รวมโปรแกรมปรับปรุง

ข้อมูลการลบ

คุณสามารถถอนการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงชุดที่ 1 จากเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM ได้ อย่างไรก็ตาม คุณควรทำการสำรองข้อมูลฐานข้อมูลของคุณก่อนถอนการติดตั้งรวมโปรแกรมปรับปรุงชุดที่ 1 ในการถอนการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณจะต้องมีสิทธิ์เข้าถึงแฟ้มต้นฉบับที่ใช้ในการติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 2011 หากคุณไม่มีแฟ้มการติดตั้งต้นฉบับ คุณสามารถไปที่เว็บไซต์การดาวน์โหลดต่อไปนี้ของ Microsoft เพื่อดาวน์โหลดแฟ้มการติดตั้ง:
Microsoft Dynamics CRM Server 2011

ปัญหาที่ได้รับแก้แก้ไขในรวมโปรแกรมปรับปรุงชุดที่ 1 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 2011

 • บริการอะซิงโครนัสใช้การวนซ้ำแบบขนาน เมื่อคุณเลือกเหตุการณ์เพื่อดำเนินการต่อไป เมื่อเธรดอื่นทำงานช้า
 • เวิร์กโฟลว์แบบขั้นตอนเดียวถูกปรับแต่งให้สามารถขยายตัวได้มากขึ้น
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base
  2526154 ข้อมูลไม่ได้ถูกเขียนลงในตาราง Workflowlogbase เสมอไปสำหรับเวิร์กโฟลว์แบบขั้นตอนเดียว หลังจากที่ได้ติดตั้งรวมโปรแกรมปรับปรุงชุดที่ 1 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 2011 แล้ว
 • ข้อความอีเมลไม่ถูกสร้างขึ้นใน Microsoft Dynamics CRM หากคุณเลือกผู้รับหลายคน เพื่อทำจดหมายเวียนพร้อมไฟล์แนบ
 • หากมีข้อผิดพลาดการแมปผู้ใช้เกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้การปรับรุ่นหรือการนำเข้าจาก Deployment Web Service/PowerShell คุณไม่สามารถระบุได้ว่ามีอะไรผิดพลาด
 • มีข้อผิดพลาดของสคริปต์ที่เกิดขึ้นเมื่อคุณคลิก "การส่งออกไปยัง Excel" ในตารางกิจกรรม
 • การแก้ไขผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในโหมดออฟไลน์สำหรับการนัดหมายไม่ทำงานใน Microsoft Office 2007
 • แฟ้มรูปแบบ XML Ribbon บนดิสก์ถูกตัดออกในบางครั้ง ปัญหานี้ทำให้เกิดความไม่เสถียรในการทำงานอัตโนมัติของ Ribbon
 • เมื่อคุณสร้างโฟลเดอร์ใหม่สำหรับกรณีที่ถูกสร้างขึ้นจากข้อความอีเมล คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ไม่สามารถดำเนินการนี้ได้
 • ไม่ได้โหลด JavaScript แบบกำหนดเองที่อ้างถึงใน EnableRule เมื่อกฎได้รับการประเมิน
 • มุมมองเส้นตารางไม่ถูกเรียกต่างหากจากเซิร์ฟเวอร์ตามที่คาดไว้ คุณคาดว่าเส้นตารางจะถูกแคชจนกว่าการกำหนดมุมมองจะเปลี่ยนไป
 • สมมติว่าคุณได้สร้างรายการการตลาดแบบไดนามิกโดยไม่มีการสอบถามที่แนบมา เมื่อคุณใช้รายการการตลาดแบบไดนามิกสำหรับจดหมายเวียน ข้อมูลทั้งหมดในรายการจะถูกส่งไปอย่างไม่ถูกต้องไปยังจดหมายเวียน
 • เมื่อคุณพยายามเพิ่มผู้ติดต่อลงในคิวในไคลเอ็นต์ Microsoft Dynamics CRM สำหรับไคลเอ็นต์ออฟไลน์ของ Microsoft Office Outlook คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  จะต้องสร้างข้อมูลคีย์หลักสำหรับการเรียกใช้แพลตฟอร์มบน Rich Client ในโหมดออฟไลน์
 • ผู้ติดต่อที่ผู้ใช้อื่นเป็นเจ้าของไม่ถูกลบออกจาก Microsoft Office Outlook เมื่อข้อมูลไม่สอดคล้องกับตัวกรองข้อมูล
 • วิธีการแก้ไขปัญหาของ Ribbon สร้างเมนูที่ซ้ำกันในไคลเอ็นต์ของ Microsoft Office 2003 และ Microsoft Office 2007
 • ในไคลเอ็นต์ Microsoft Dynamics CRM Client สำหรับ Microsoft Office Outlook รายการเมนู Ribbon ไม่ได้ถูกโหลดหลังจากการกำหนดค่า จนกว่าคุณจะเริ่มไคลเอ็นต์ใหม่
 • มีการข้ามการตรวจสอบความถูกต้องของสถานะโทเค็น WRPC สำหรับข้อความ SDK บางข้อความที่มีการปรับเปลี่ยนข้อมูล
 • คุณลบรายการที่ถูกติดตามใน Microsoft Office Outlook แล้วทำข้อมูลให้ตรงกันกับ Microsoft Dynamics CRM อย่างไรก็ตาม สินค้าไม่ถูกลบใน Microsoft Dynamics CRM
 • เมื่อคุณคลิกรายการแผนผังเว็บไซต์ที่แตกต่างกันอย่างเร็วมาก คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดของสคริปต์ต่อไปนี้จาก main.aspx/ribbon.js:
  ไม่สามารถเรียกใช้โค้ดจากสคริปต์ที่ว่างแล้ว
 • คุณไม่สามารถสลับระหว่างหลาย ๆ ฟอร์มสำหรับสถานที่/อุปกรณ์
 • เมื่อคุณเรียกใช้ BeginUpdateOrganization ผ่าน Deployment Web Service คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ข้อมูล OrganizationInfo.OperationTypeProperty ไม่พร้อมใช้งาน
 • ผู้เข้าร่วมที่ไม่ใช่เจ้าของ ผู้จัดหรือผู้ดูแลสามารถปรับปรุงการนัดหมายที่ถูกติดตามใน Microsoft Office Outlook และทำข้อมูลให้ตรงกันกับโปรแกรมปรับปรุง Microsoft Dynamics CRM
 • คุณไม่สามารถแก้ไขคุณสมบัติทรัพยากรเว็บของ Silverlight หลังจากที่ได้เพิ่มลงในแบบฟอร์ม
 • เมื่อคุณสร้างใบเสนอราคาจากโอกาสที่มีบทบาทความสัมพันธ์กับผู้ติดต่อเดียวกันมากกว่าหนึ่งบทบาท คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ SQL ต่อไปนี้:
  ฝ่าฝืนข้อจำกัด UNIQUE KEY 'UQ_ContactQuotes' ไม่สามารถแทรกคีย์ที่ซ้ำกันได้ในวัตถุ 'dbo.ContactQuotes'
 • การตั้งค่า IfdIntranetAccessEnabled ถูกเพิ่มไปยังเอนทิตี้ IfdSettings
 • ไม่แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณไม่มีสิทธิ์ในการสร้างเอนทิตี้โดยใช้ฟังก์ชัน Convert To ใน Microsoft Dynamics CRM
 • มีช่องว่างขนาดใหญ่บนแบบฟอร์ม หลังจากที่คุณนำเข้าการเปลี่ยนแปลงการขยายแถวของฟิลด์
 • ทรัพยากรเว็บของ HTML ในส่วนหัวของแบบฟอร์มไม่เป็นไปตามเค้าโครง
 • มีการแสดงแท็บ/เมนูว่างโดยไม่คาดคิดใน Ribbon สำหรับบางเอนทิตี้ เช่น รายงานและคิว
 • เมื่อคุณพยายามเพิ่มการเชื่อมต่อไปยังลีด คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  มีข้อยกเว้นที่ไม่สามารถจัดการได้เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการของคำขอใช้เว็บล่าสุด โปรดดูการติดตามสแต็ค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดและตำแหน่งที่เกิดขึ้นในรหัสโปรแกรม อาร์กิวเมนต์ที่ระบุไม่อยู่ในช่วงของค่าที่ถูกต้อง
  ปัญหานี้เกิดขึ้น หากคุณเลือกบทบาทที่กำหนดเองก่อน แล้วลองเลือกชื่อ
 • การส่งออกแบบคงที่ใน Microsoft Office Outlook จากเส้นตาราง MAPI ไม่เป็นไปตาม "คอลัมน์การเรียงลำดับ"
 • อัลกอริทึม Reverse N ถูกใช้ในการรวมการแก้ไขของฟอร์มและ xml ของแผนผังเว็บไซต์ เมื่อคุณนำเข้าการแก้ไข
 • ฟอร์มไม่เป็นไปตามการตั้งค่าจำนวนแถวสำหรับ IFrame ที่อยู่ในส่วนหัวหรือส่วนท้าย
 • คุณไม่สามารถตั้งค่าการมองเห็นฟิลด์เป็น "true" ทาง Client API เมื่อไม่ได้เลือกฟิลด์ Visible by Default
 • หากทรัพยากรของเว็บไม่ได้ขยายจนสุดความกว้างของส่วนนั้น เมื่อคุณทำให้มองไม่เห็นทรัพยากรของเว็บนั้นทาง Client API ทรัพยากรของเว็บแสดงขึ้นอย่างคาดไม่ได้บนฟอร์มข้อมูลเอนทิตี้
 • เมื่อคุณกดแท็บออกจากตารางค้นหาในฟอร์ม โฟกัสไม่ถูกเลื่อนไปยังฟิลด์ถัดไปในฟอร์ม
 • ฟิลด์ที่มีหลายบรรทัดที่มองไม่เห็นวางอยู่ในช่องว่าง
 • ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของสคริปต์ "IS_DEFAULT_INSTANCE' ไม่ได้กำหนด" ถูกแสดงในฟอร์มรายละเอียดของทีมในไคลเอ็นต์ Microsoft Office Outlook
 • อักขระตัวแทนเสียหาย เมื่อคุณป้อนอักขระตัวแทนในกล่องโต้ตอบรายการส่วนลด
 • คุณไม่สามารถแสดงตัวอย่างทรัพยากรเว็บ Silverlight จากตัวแก้ไขทรัพยากรเว็บได้
 • การบีบอัดแคชข้อมูลเมตาใช้ในการบีบอัดข้อมูลเมตาเพื่อส่งไปยัง Microsoft Dynamics CRM สำหรับไคลเอ็นต์ Microsoft Office Outlook

  หมายเหตุถ้าคุณยังคงใช้การสร้าง Release Candidate คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  2526609 ข้อผิดพลาด "มีปัญหาการติดต่อสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Dynamics CRM" เมื่อคุณกำหนดค่าไคลเอ็นต์ Microsoft Dynamics CRM สำหรับ Outlook
 • คุณประสบกับประสิทธิภาพการทำงานช้าเมื่อคุณดูหน้ากิจกรรม
 • คุณไม่สามารถปิดเมนูที่ถูกเปิดในระหว่างการนำทาง
 • ไม่แสดงเส้นตารางด้านล่างตามที่คาดไว้ในฟอร์ม เมื่อคุณเลือก "ขยายอัตโนมัติ" สำหรับเส้นตาราง
 • ไอคอนและข้อความหายไปจากปุ่มวิธีใช้ เพื่อคุณเรียกใช้เนื้อหาวิธีใช้ในไคลเอ็นต์ออฟไลน์
 • คุณไม่สามารถสร้างกิจกรรมที่กำหนดเองได้ เมื่อเป็นภาษาเริ่มต้นขององค์กรเป็นภาษาตุรกี
 • สมมติว่าคุณสร้างพารามิเตอร์ใหม่บนแท็บ พารามิเตอร์ ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติฟอร์ม ใน Windows Internet Explorer 9 เมื่อคุณเปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติฟอร์ม อีกครั้ง พารามิเตอร์หายไป
 • สมมติว่าคุณสมัครสำหรับองค์กรใน Microsoft Dynamics CRM ทางออนไลน์ คุณติดตามข้อความอีเมลซึ่งมีที่อยู่อีเมลหลักเหมือนกับที่อยู่อีเมลที่คุณใช้เพื่อสมัครสำหรับองค์กร ในกรณีนี้ คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ หรือคุณไม่มีสิทธิ์เพียงพอในการดู
 • เมื่อคุณส่งออกโซลูชันจากองค์กร ชื่อที่ไม่ซ้ำกันของกิจกรรมที่กำหนดเองสำหรับแอตทริบิวต์ InstanceTypeCode ถูกสร้างขึ้นโดยใช้คำนำหน้าผู้เผยแพร่ของโซลูชันโดยไม่จำเป็น บางครั้งคุณไม่สามารถนำเข้าโซลูชันไปยังองค์กรอื่นได้
 • สมมติว่าคุณติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM Server ที่ชี้ไปยังเว็บไซต์ที่มี HTTPS รวมอยู่ หากมีเครื่องหมายดอกจัน (*) รวมอยู่ในฟิลด์ IP Address ของการรวม HTTPS, URL บางตัวอาจตั้งค่าไม่ถูกต้องได้
 • เมื่อคุณปรับรุ่นเป็น Microsoft Dynamics CRM 2011 บทบาท Out of Box ที่ถูกตั้งค่าใหม่ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 และได้รับถ่ายทอดลงในหน่วยธุรกิจส่วนล่าง ถูกเปลี่ยนกลับอย่างไม่คาดคิดเป็นชื่อเดิมในหน่วยธุรกิจส่วนล่าง
 • เมื่อคุณติดตั้งเซิร์ฟเวอร์วิธีใช้แยกต่างหากจากเซิร์ฟเวอร์โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ HelpServerUrl ไม่ถูกตั้งค่าอย่างที่คาดคิด
 • สมมติว่าคุณไม่ได้สร้างการแมปเอนทิตี้ระหว่างเอนทิตี้ที่กำหนดเองกับเอนทิตี้กิจกรรม Out of Box บางตัวใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 หลังจากที่คุณปรับรุ่นเป็น Microsoft Dynamics CRM 2011 แล้ว คุณไม่สามารถนำเข้าโซลูชันที่สอดคล้องกับองค์กรได้
 • ถ้าคุณเรียกใช้ฟังก์ชัน SetStateDynamicEntity ที่เรียกจากปลายทาง 2007 ในปลั๊กอิน Microsoft Dynamics CRM 2011 พารามิเตอร์ StateCode ใช้ประเภท String และพารามิเตอร์ StatusCode ใช้ประเภท Int32 อย่างไม่ถูกต้อง
 • สมมติว่าคุณสร้างที่อยู่อีเมลสำหรับคิวที่เอนทิตี้ทีมเป็นเจ้าของ ในสถานการณ์นี้ คุณไม่สามารถอนุมัติอยู่อีเมลได้
 • หลังจากที่คุณเรียกดูแผงควบคุม มีการรั่วไหลของหน่วยความจำเกิดขึ้น
 • สมมติว่าคุณสร้างกลุ่มใหม่ใน Microsoft Dynamics CRM 2011 พื้นที่การตั้งค่า SiteMap ของกลุ่มถูกใส่เข้าไปในแผนผังเว็บไซต์ที่ถูกปรับปรุ่นจาก Microsoft Dynamics CRM 4.0 ในสถานการณ์นี้ แอตทริบิวต์กลุ่มสำหรับกลุ่มที่เพิ่งสร้างใหม่ไม่ได้ถูกเพิ่มในแผนผังเว็บไซต์ตามที่คาดไว้
 • สมมติว่าคุณสลับมุมมองในพื้นที่ใน Windows Internet Explorer 9 เมื่อคุณเลือกมุมมองเดียวกันหรือมุมมองที่ต่างกันในพื้นที่ปัจจุบัน มีข้อผิดพลาดของสคริปต์เกิดขึ้น
 • เมื่อคุณดูฟิลด์ของเอนทิตี้ในโซลูชัน ไอคอนฟิลด์ไม่ปรากฏขึ้น ไอคอนเริ่มต้นปรากฏขึ้นแทนสำหรับเส้นตารางของฟิลด์
 • สมมติว่า คุณใช้ไคลเอ็นต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 Outlook กับ Microsoft Dynamics CRM 2011 Server เมื่อคุณเรียกดูโฟลเดอร์ SiteMap คุณไม่สามารถเปิด CRM WebForm ได้จากเมนู CRM หรือจากแถบเครื่องมือ
 • หลังจากที่คุณปรับรุ่นไคลเอ็นต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 Outlook กับ Microsoft Dynamics CRM 2011 ข้อมูลการกำหนดค่าในไคลเอ็นต์หายไป
 • เมื่อคุณคลิกการเชื่อมโยงในกล่องโต้ตอบ วิธีใช้ Visor มีข้อผิดพลาดของสคริปต์เกิดขึ้น
 • สมมติว่าคุณส่งการประชุมที่ไม่ได้ติดตามไปยังผู้เข้าร่วมประชุมบางราย หลังจากที่คุณติดตามการประชุม บางฝ่ายไม่ถูกแสดงเป็นได้รับการแก้ไขสำหรับผู้ร่วมประชุม
 • สมมติว่าคุณได้สร้างเงื่อนไขการรอในเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ หากเงื่อนไขการรอมีค่าที่ถูกส่งกลับจากเวิร์กโฟลว์กิจกรรมที่กำหนดเอง แสดงว่าเงื่อนไขการรอทำงานไม่ถูกต้องตามที่ควรเมื่อกลับมาแล้ว
 • สมมติว่าคุณเพิ่มขั้นตอนที่ใช้ในการแปลงค่านิพจน์แบบไดนามิกให้กับค่า EntityReference ในเวิร์กโฟลว์ เมื่อคุณเรียกใช้เวิร์กโฟลว์ กิจกรรมเงื่อนไขของเวิร์กโฟลว์ล้มเหลว และส่งกลับข้อยกเว้นการแปลงประเภทที่ไม่สนับสนุน
 • เมื่อคุณเรียกดูเส้นตารางที่เกี่ยวข้องในฟอร์มผู้ใช้ใน Microsoft Office 2010 มีข้อผิดพลาดของสคริปต์เกิดขึ้น
 • เมื่อคุณปรับรุ่นเอนทิตี้ที่กำหนดเองจาก Microsoft Dynamics CRM 4.0 เป็น Microsoft Dynamics CRM 2011 ชื่อกายภาพของแอตทริบิวต์ StateCode ในเอนทิตี้ยังเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ เพราะฉะนั้น คุณจึงไม่สามารถนำเข้าเอนทิตีที่กำหนดเองไปยัง Microsoft Dynamics CRM 2011 Server
 • เมื่อคุณนำเข้าโซลูชันที่ไม่ได้มาจากรุ่นเดียวกัน คุณได้รับข้อความเตือนที่ไม่คาดคิด
 • เมื่อคุณถอนการติดตั้งโซลูชันขนาดใหญ่ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ Big-IP มีข้อผิดพลาดการหมดเวลาเกิดขึ้น นอกจากนี้ หากคุณปิดกล่องโต้ตอบข้อผิดพลาด การถอนการติดตั้งยังคงดำเนินการต่อไป และคุณไม่สามารถบอกได้ว่าการถอนการติดตั้งจะเสร็จสิ้นเมื่อใด
 • การปรับรุ่นล้มเหลว เพราะระบบไม่สามารถลบความล้มเหลวของบริการได้
 • สมมติว่าคุณสร้างความสัมพันธ์ที่มีแอตทริบิวต์ที่ใช้ชื่อเดียวกับชื่อความสัมพันธ์ คุณสร้างความสัมพันธ์อื่นที่ใช้ชื่อเดียวกัน เมื่อคุณเผยแพร่การปรับแต่งในสถานการณ์นี้ โค้ดการโหลดข้อมูลเมตา oData ทำงานล้มเหลว นอกจากนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้จะถูกบันทึกในบันทึกเหตุการณ์อีกด้วย:
  โฮสต์ ชื่อโฮสต์: ล้มเหลวขณะตรวจสอบคิวการดำเนินการแบบอะซิงโครนัส
  Exception: System.InvalidOperationException:
  คุณสมบัติที่มีชื่อเดียวกัน 'relationship name 1' มีอยู่แล้วในประเภท 'type name'
  โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีคุณสมบัติที่มีชื่อเดียวกับที่กำหนดไว้ในประเภทที่มีมาก่อนตัวใดตัวหนึ่ง' …
 • สมมติว่าคุณสร้างข้อความอีเมล SDK ในปลายทาง 2007 ข้อความอีเมลมีพารามิเตอร์ CrmDate Time และปลั๊กอินอะซิงโครนัสหรือเวิร์กโฟลว์ได้รับการลงทะเบียนสำหรับข้อความอีเมล เมื่อคุณส่งข้อความอีเมลในสถานการณ์นี้ มีข้อผิดพลาดประเภทข้อยกเว้นเกิดขึ้น
 • สมมติว่าคุณกำหนดป้ายชื่อสำหรับฟอร์มในองค์กร เมื่อคุณเปิดฟอร์มชื่อเดียวกันในอีกองค์กรหนึ่ง ฟิลด์ของป้ายชื่อที่ใช้ชื่อเดียวกันถูกเปลี่ยนอย่างไม่คาดคิด
 • ตัวควบคุม Ribbon ที่กำหนดเองที่สร้างขึ้นอย่างไดนามิกถูกปิดการใช้งานหลังจากการใช้ครั้งแรกใน Microsoft Dynamics CRM 2011
 • เมื่อคุณติดตั้งไคลเอ็นต์ Microsoft Dynamics CRM Outlook บนระบบปฏิบัติการภาษาญี่ปุ่น เขตเวลาถูกเปลี่ยนเป็น GMT โดยไม่คาดคิด
 • สมมติว่าคุณเปิดใช้งาน การตรวจสอบ ในเอนทิตี้สำหรับแอตทริบิวต์ หลังจากที่คุณเปลี่ยนสกุลเงินของเอนทิตี้ ค่าเงินที่อยู่ในประวัติการตรวจสอบแสดงไม่ถูกต้อง
 • เมื่อคุณปรับรุ่นกิจกรรมที่กำหนดเองที่มีการแก้ไขปัญหาตัวพิมพ์ การปรับรุ่นล้มเหลว
 • เมื่อคุณลบแฟ้มต้นฉบับที่นำเข้า คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  มีข้อผิดพลาดของ SQL Server เกิดขึ้น
  รหัสข้อผิดพลาด: 0x80044150.
 • คุณไม่สามารถเรียกใช้ฟังก์ชันการค้นหาอย่างรวดเร็วบนเส้นตารางย่อยในแผงควบคุม Overview ของ Microsoft Dynamics CRM
 • สมมติว่าคุณเปิดใช้งานตัวเลือก ผ่านโค้ดประเภทวัตถุและตัวระบุเฉพาะเป็นพารามิเตอร์ สำหรับ Iframe หลังจากที่คุณเผยแพร่การปรับแต่ง พารามิเตอร์สตริงการสอบถามที่ไม่อยู่ในแบบคู่ค่าคีย์แสดงไม่ถูกต้องตามที่คาดไว้
 • หน้าต่างเปิดอยู่ถูกเหลื่อมทับโดยหน้าต่างเอนทิตี้ เมื่อตัวชี้เมาส์วางอยู่บนการเชื่อมโยง
 • สมมติว่าคุณสร้างการสอบถามที่มีวลี ""In Fiscal Period" เมื่อคุณส่งออกการสอบถามไปยังแผ่นงานแบบไดนามิก คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ชื่อคอลัมน์ไม่ถูกต้อง Lead0.createdonutc
 • สมมติว่าคุณสร้างการสอบถามที่มีวลี "In or After Fiscal Period and Year" หรือ "In or Before Fiscal Period and Year" เมื่อคุณส่งออกการสอบถามไปยังแผ่นงานแบบไดนามิก คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ไวยากรณ์ไม่ถูกต้องใกล้กับคำว่า "as"
 • แฟ้ม Microsoft.Crm.Sdk.dll มีนโยบายผู้เผยแพร่ไม่ถูกต้องที่ลงทะเบียนในแคชแอสเซมบลีส่วนกลาง (GAC) เพราะฉะนั้น เมื่อคุณใช้โปรแกรมประยุกต์ที่สร้างขึ้นด้วยการขึ้นต่อกันนี้ โปรแกรมประยุกต์ล้มเหลวใน Microsoft Dynamics CRM 2011 Server
 • สมมติว่าคุณเปิดใช้งาน การตรวจสอบ สำหรับเอนทิตี้ ผู้ติดต่อ ในองค์กรใน Microsoft Dynamics CRM 2011 คุณติดตามและยกเลิกการติดตามผู้ติดต่อ Outlook ด้วยตนเอง เมื่อคุณดูประวัติการตรวจสอบสำหรับผู้ติดต่อในสถานการณ์นี้ มีข้อยกเว้นการอ้างอิงว่างเกิดขึ้น
 • เมื่อคุณสลับโฟลเดอร์ ภาวะติดตายเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด
 • สมมติว่าคุณดำเนินการค้นหาในหน้า 2 ของมุมมองเซิร์ฟเวอร์ คุณเรียงลำดับบนคอลัมน์ที่ต่างกัน ในสถานการณ์นี้ เมื่อคุณล้างการค้นหา คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  มีข้อผิดพลาดในการแสดงระเบียนในมุมมองนี้
 • เมื่อคุณส่งออกข้อมูลไปยัง Microsoft Excel สำหรับ Microsoft Office 2003 ในมุมมอง กิจกรรมของฉัน ไม่มีการโหลดกล่องโต้ตอบ
 • หลังจากที่คุณเปลี่ยนเค้าโครงในไคลเอ็นต์ Outlook ของ Microsoft Dynamics CRM 2011 ฟังก์ชันแบบเลื่อนลงถูกปิดใช้งานอย่างไม่คาดคิด
 • คุณไม่สามารถสร้างตารางเวลารายสัปดาห์สำหรับทรัพยากรใน Windows Internet Explorer 9
 • สมมติว่าคุณนำเข้าองค์กรเป็นองค์กรแรกในเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM 2011 SQL Server และเซิร์ฟเวอร์รายงาน SRS ถูกติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน เมื่อคุณเรียกใช้รายงานโดยใช้โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ Microsoft Dynamics CRM 2011 ในสถานการณ์นี้ การดำเนินการล้มเหลวอย่างไม่คาดคิด
 • สมมติว่าชื่อเอนทิตี้มีเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (') เมื่อคุณพยายามเปิดฟอร์มที่มีเอนทิตี้นี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ข้อผิดพลาดบนเพจ
 • คุณประสบกับประสิทธิภาพการทำงานที่ช้า เมื่อคุณเรียกใช้กระบวนการระเบียนนำทาง
 • เมื่อคุณสร้างงานใหม่ในเอนทิตี้บัญชีหรือเอนทิตี้ผู้ติดต่อใน Microsoft Dynamics CRM Mobile ระเบียน Regarding ไม่ได้รับการตั้งค่าตามที่คาดไว้
 • ไม่แสดงไอคอนที่กำหนดเองสำหรับเอนทิตี้ที่กำหนดเองในองค์กรแบบออนไลน์
 • แสดงแท็บ หน้าแรก บน Ribbon เอนทิตี้ MAPI ถึงแมเว่าเอนทิตี้จะมี Ribbon ในเซิร์ฟเวอร์
 • ไม่ได้ตั้งค่าเขตเวลาเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ตามการตั้งค่า ประเทศหรือภูมิภาค ใน Microsoft Dynamics CRM Online 2011
 • สมมติว่าคุณเรียกใช้คุณลักษณะ การค้นหาขั้นสูง ในบัญชี เมื่อคุณคลิก เรียกใช้รายงาน สำหรับผลลัพธ์ที่พบ รายงานทั้งหมดถูกปิดใช้งาน
 • เมื่อคุณอยู่ในโหมดออนไลน์ ชื่อแฟ้มในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม แสดงเป็นหมายเลข GUID นอกจากนี้ เมื่อคุณอยู่ในโหมดออฟไลน์ คุณไม่สามารถเปิดแฟ้มได้
 • ตัวระบุ (ID) คอนเทนเนอร์ของเส้นตารางย่อยที่ขยายอัตโนมัติต่างจาก ID คอนเทนเนอร์ของเส้นตารางย่อยที่ไม่ขยายอัตโนมัติ
 • ป้ายชื่อปุ่ม ซ่อนสารบัญ หายไป แล้วแสดงอีกครั้งเมื่อคุณคลิกปุ่ม ซ่อนสารบัญ ในกล่องโต้ตอบ วิธีใช้ Microsoft Dynamics CRM
 • สมมติว่าคุณใช้ภาษาไทยใน Microsoft Dynamics CRM 2011 ในสถานการณ์นี้ แฟ้มวิธีใช้ไม่พบในไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM สำหรับ Microsoft Office Outlook
 • สมมติว่าคุณใช้ภาษาโปแลนด์ใน Microsoft Dynamics CRM 2011 คำว่า "Business required" ไม่ได้ถูกแปลเป็น "Pole wymagane"
 • สมมติว่าคุณใช้ภาษาโปแลนด์ใน Microsoft Dynamics CRM 2011 คำว่า "Turn off automatic resolutions in the field" ไม่ได้ถูกแปลเป็น "Wy??cz automatyczn? rozdzielczo??"
 • สมมติว่าคุณใช้ภาษาโปแลนด์ใน Microsoft Dynamics CRM 2011 คำว่า "Add new" ไม่ได้ถูกแปลตามที่คาดไว้ในแต่ละมุมมอง
 • ระบบหยุดการประมวลผล เมื่อคุณบันทึก แล้วปิดหน้า Business Closure ใน Internet Explorer 9
 • เมื่อคุณนำเข้าการแก้ไขที่มีรายงานตัวช่วยสร้าง และรายงานตัวช่วยสร้างใช้ภาษาที่ต่างกัน ไม่สามารถนำเข้าการแก้ไขได้ ถ้าภาษาเหล่านั้นไม่ได้เปิดใช้งาน
 • สมมติว่าคุณปรับปรุง Microsoft Dynamics CRM 4.0 เป็น Microsoft Dynamics CRM 2011 เมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงาน Deployment Manager คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  การอ้างถึงวัตถุไม่ถูกตั้งค่าให้เป็นอินสแตนซ์ของวัตถุ
 • เมื่อคุณพยายามนำเข้าโซลูชันที่มีการจัดการ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ดัชนีไม่อยู่ในช่วงที่กำหนด
 • หากผู้เข้าร่วมลบการนัดหมายที่เป็นกิจวัตรใน Microsoft Outlook การลบถูกทำข้อมูลให้ตรงกันกับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM โดยไม่คาดคิด
 • เมื่อคุณพยายามนำเข้าหรือปรับรุ่นองค์กร Microsoft Dynamics CRM 4.0 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  CRMAction: UpgradeWorkflowActivitiesAction ล้มเหลว ด้วยข้อยกเว้น System.IO.FileLoadException: ไม่สามารถโหลดแฟ้มหรือแอสเซมบลี ' Microsoft.Crm.Sdk
 • เมื่อคุณพยายามนำเข้าโซลูชันที่มีการจัดการ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ดัชนีไม่อยู่ในช่วงที่กำหนด ต้องไม่ใช่ค่าลบและน้อยกว่าขนาดของคอลเลกชัน
 • คุณไม่สามารถกำหนดค่าไคลเอ็นต์ Microsoft Dynamics CRM สำหรับ Microsoft Office Outlook ถ้าการติดตั้ง Windows Live Sign-in Assistant Microsoft Identity Client Runtime Library (IDCRL) เสียหาย
 • คุณไม่สามารถปรับปรุง Microsoft Dynamics CRM 4.0 เป็น Microsoft Dynamics CRM 2011 ได้ ถ้าการแมปแอตทริบิวต์ถูกลบออกจาก Microsoft Dynamics CRM 4.0 อย่างไม่ถูกต้อง
 • เมื่อคุณเรียกใช้การปรับรุ่นจาก Windows PowerShell คุณประสบกับประสิทธิภาพการทำงานที่ช้า นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดการหมดเวลา
 • ตัวกรองข้อมูลแบบออฟไลน์ถูกทำซ้ำ หลังจากที่ไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์มีการปรับรุ่น
 • การแปลเป็นภาษาท้องถิ่นในภาษาฮิบรูของแถบพยัญชนะไม่ถูกต้อง
 • เมื่อคุณพยายามแสดงรายงานแบบทันที คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  อาร์กิวเมนต์ไม่ถูกต้อง
 • สมมติว่าคุณคัดลอก URL ของมุมมองปัจจุบันจากไคลเอ็นต์ Microsoft Dynamics CRM สำหรับ Microsoft Office Outlook เมื่อคุณพยายามเปิดมุมมองโดยใช้ URL คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  System.InvalidOperationException: ตัวกรองพารามิเตอร์ CRM - พารามิเตอร์ไม่ถูกต้องNote This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2466084 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 สิงหาคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Dynamics CRM 2011
Keywords: 
kbqfe kbfix kbmbsmigrate atdownload kberrmsg KB2466084

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com