Straipsnio ID: 2464297 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Dukart spustel?jus vieno i? ?i? tip? fail?:
 • ?Word? dokumentas (.doc arba .docx)
 • ?Excel? (.xls arba .xlsx)
 • ?PowerPoint? (.ppt arba .pptx)
Gali kilti viena i? toliau nurodyt? problem?.
 1. Failo piktograma b?na tu??ia arba parodomas netinkamas vaizdas.
 2. Failas neatidaromas.
 3. Parodomas toks klaidos prane?imas:

  N?ra su ?iuo failu susietos programos, kad b?t? galima atlikti ?? veiksm?. Sukurkite s?saj? valdymo skydo parinktyje Aplank? parinktys.
 4. Parodomas toks klaidos prane?imas:

  <failo pavadinimas> n?ra tinkama ?Win32? programa

Prie?astis

?i? problem? kyla, kai n?ra failo ir atitinkamos programos s?sajos. 

Sprendimas

Prie? toliau naudojantis kuriuo nors i? ?iame skyriuje pateikiam? b?d? rekomenduojame patikrinti, ar ?Office? paketas n?ra kompiuteryje ?diegtas kelis kartus. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti.
  • Sistemoje ?Windows XP? spustel?kite Vykdyti, tada spustel?kite lauk? Atidaryti.
  • Sistemoje ?Windows Vista? spustel?kite lauk? Prad?ti ie?k?.
  • Sistemoje ?Windows 7? spustel?kite lauk? Ie?koti program? ir fail?.
 2. ?veskite appwiz.cpl, tada spustel?kite Gerai.
 3. Per?i?r?kite ?iuo metu ?diegt? program? s?ra??, ar jame n?ra keli? ?Microsoft Office? program? paketo ?dieg?i?.
Jei kompiuteryje yra kelis kartus ?diegtas ?Microsoft Office?, rekomenduojame atlikti veiksmus, kurie pateikiami ?io skyriaus 2 b?de. Jei kompiuteryje ?Microsoft Office? yra ?diegtas tik vien? kart?, atlikite ?io skyriaus 1 b?de pateikiamus veiksmus. 3 b?de pateikiamus veiksmus atlikite, tik jei i?band?ius pirmuosius du b?dus vis tiek kyla problem? arba ?dieg?te ?Microsoft Office? bandom?j? paket?.

1 b?das

Jei kompiuteryje ?Microsoft Office 2010? ?diegta tik vien? kart?, atlikite ?iuos veiksmus ir pataisykite ?Microsoft Office?:
 1. Spustel?kite Prad?ti.
  • Sistemoje ?Windows XP? spustel?kite Vykdyti, tada spustel?kite lauk? Atidaryti.
  • Sistemoje ?Windows Vista? spustel?kite lauk? Prad?ti ie?k?.
  • Sistemoje ?Windows 7? spustel?kite lauk? Ie?koti program? ir fail?.
 2. ?veskite appwiz.cpl, tada spustel?kite Gerai.
 3. Pasirinkite norim? taisyti ?Microsoft Office 2010? program? paket?, tada spustel?kite Keisti.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2821479
 4. Spustel?kite Taisyti, tada spustel?kite T?sti. Pasibaigus taisymo procesui jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
2 b?das
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Jei kompiuteryje ?Microsoft Office 2010? yra ?diegtas daugiau nei vien? kart?, rekomenduojame pa?alinti program? ?Spustel?kite ir naudokit?s? paketus, kad nekilt? fail? siejimo problem?. Tur?site i?diegti ?Microsoft Office Starter?, ?Microsoft Office? technologij? ?Spustel?kite ir naudokit?s? arba ?Microsoft Office 2010? bandomosios versijos program? paket? ir pataisyti ?prastin? MSI (?Microsoft Installer? paketas) pagr?st? ?Microsoft Office 2010? ?diegt?:
 1. Spustel?kite Prad?ti.
  • Sistemoje ?Windows XP? spustel?kite Vykdyti, tada spustel?kite lauk? Atidaryti.
  • Sistemoje ?Windows Vista? spustel?kite lauk? Prad?ti ie?k?.
  • Sistemoje ?Windows 7? spustel?kite lauk? Ie?koti program? ir fail?.
 2. ?veskite appwiz.cpl, tada spustel?kite Gerai.
 3. ?iuo metu ?diegt? program? s?ra?e pasirinkite ?Microsoft Office 2010? technologija ?Spustel?kite ir naudokit?s?, tada spustel?kite Pa?alinti (sistemoje ?Windows XP?) arba I?diegti (sistemoje ?Windows Vista? ir ?Windows 7?).
 4. Pasirodys raginimas i?diegti pasirinkt? element?. Spustel?kite Taip.
 5. Vykdykite i?diegimo nurodymus, tada i? naujo paleiskite kompiuter?.
 6. Spustel?kite Prad?ti.
  • Sistemoje ?Windows XP? spustel?kite Vykdyti, tada spustel?kite lauk? Atidaryti.
  • Sistemoje ?Windows Vista? spustel?kite lauk? Prad?ti ie?k?.
  • Sistemoje ?Windows 7? spustel?kite lauk? Ie?koti program? ir fail?.
 7. ?veskite appwiz.cpl, tada spustel?kite Gerai.
 8. Pasirinkite norim? taisyti ?Office 2010? MSI program? paket? ir spustel?kite Keisti.
 9. Spustel?kite Taisyti, tada spustel?kite T?sti. Pasibaigus taisymo procesui jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
3 b?das
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Pastaba. ?iuo b?du gali nepavykti visam laikui i?spr?sti fail? tip? susiejimo problemos. Rekomenduojame pirmiausia taikyti ankstesnius b?dus, o ?iuos veiksmus atlikti tik tada, jei problema ir toliau i?lieka.

Jei kompiuteryje esate ?dieg? tik vien? ?Microsoft Office Starter?, ?Microsoft Office 2010? bandom?j? versij? arba ?Microsoft Office 2010? technologij? ?Spustel?kite ir naudokit?s?, atlikite ?iuos veiksmus ir fail? i? naujo susiekite rankiniu b?du:
 1. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite norim? atidaryti ?Microsoft Office? fail?. Sistemoje ?Windows XP? jums gali reik?ti spustel?ti klavi?? SHIFT, tada de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?ti fail?.
 2. Spustel?kite Atidaryti naudojant, tada spustel?kite Pasirinkti numatyt?j? program?... (sistemoje ?Windows 7? arba ?Windows Vista?) arba Pasirinkti program? (sistemoje ?Windows XP?).
 3. Rekomenduojam? program? s?ra?e pasirinkite ?Microsoft Office? kliento virtualizavimo apdorojimo programa.
 4. Spustel?dami pasirinkite ?ym?s langel? Atidarant ?io tipo failus visada naudoti pasirinkt? program?, tada spustel?kite Gerai.

Jei kompiuteryje esate ?dieg? tik ?Microsoft Office 2010? MSI (?Microsoft installer? paketo) program? paket?, atlikite ?iuos veiksmus ir fail? i? naujo susiekite rankiniu b?du:
 1. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite norim? atidaryti ?Microsoft Office? fail?. Sistemoje ?Windows XP? jums gali reik?ti spustel?ti klavi?? SHIFT, tada de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?ti fail?.
 2. Spustel?kite Atidaryti naudojant, tada spustel?kite Pasirinkti numatyt?j? program?... (sistemoje ?Windows 7? arba ?Windows Vista?) arba Pasirinkti program? (sistemoje ?Windows XP?).
 3. Rekomenduojam? program? s?ra?e pasirinkite reikiam? program?, kuri? norite susieti su failu.
 4. Spustel?dami pasirinkite ?ym?s langel? Atidarant ?io tipo failus visada naudoti pasirinkt? program?, tada spustel?kite Gerai.
Failo piktogramoje dabar tur?t? b?ti rodomas reikiamas vaizdas ir jis tur?t? b?ti atidaromas tinkama ?Microsoft Office? programa.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed


Daugiau informacijos

?Spustel?kite ir naudokit?s? bei MSI (?Microsoft installer? paketo) ?Microsoft Office 2010? versijos n?ra skirtos naudoti viename kompiuteryje. Rekomenduojame pasirinkti ir kompiuteryje naudoti vien? i? ?i? versij?, kad nekilt? toki? problem?, kaip apra?omos ?iame straipsnyje.

Daugiau informacijos apie ?Microsoft Office? technologij? ?Spustel?kite ir naudokit?s? bei fail? s?sajas rasite spustel?j? nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:

982434 ?Microsoft Office? technologijos ?Spustel?kite ir naudokit?s?, skirtos ?Office 2010?, ap?valga


Jei atlikote ?iame straipsnyje nurodytus veiksmus, bet vis tiek gaunate tuos pa?ius klaid? prane?imus, nurodytus ?io straipsnio skyriuje Po?ymiai, galimos registro teisi? problemos.
Gali nepavykti su?inoti, kas suk?l? teisi? problemas, tod?l si?lome atkurti ankstesn? ?Windows? b?sen?.

Atkurti sistemos failus ir parametrus (?Windows 7?)
http://windows.microsoft.com/lt-lt/windows7/Restore-system-files-and-settings

Kaip pataisyti operacin? sistem? ir kaip atkurti ankstesn? operacin?s sistemos konfig?racij?, naudojant ?Windows Vista??
http://support.microsoft.com/kb/936212 (gali b?ti angl? k.)

Kaip atkurti ankstesn? ?Windows XP? b?sen??
http://support.microsoft.com/kb/306084/lt


Jei ?Excel? failai vis dar neatsidaro, bet atlikus ?iuos veiksmus klaida n?ra rodoma, gali b?ti ir kita problema.

Si?lome per?i?r?ti ?iame straipsnyje pateikt? turin?:
http://support.microsoft.com/kb/211494/lt


Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2464297 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. vasario 26 d. - Per?i?ra: 5.0
Taikoma:
 • Microsoft Excel 2013
 • Microsoft Word 2013
 • Microsoft PowerPoint 2013
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
Rakta?od?iai: 
KB2464297

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com