dfsr ล้มเหลวจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 ไปยังคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2462352 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • กลุ่มการแจกจ่ายแฟ้มระบบจำลองแบบ (DFSR) ที่ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 R2 และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 คุณได้
 • คุณพยายามทำซ้ำการเปลี่ยนแปลงจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 R2 ในกลุ่มการจำลองแบบ DFS
ทำในสถานการณ์สมมตินี้ แฟ้มที่ไม่ซ้ำกัน

หมายเหตุ:คุณสามารถทำซ้ำการเปลี่ยนแปลงจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 R2 กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 ในกลุ่ม DFSR

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาความเข้ากันได้โพรโทคอล DFSR ระหว่าง Windows Server 2003 R2 และ Windows Server เช่น Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใหม่กว่า

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน 2462352 บนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับผลกระทบ โพรโทคอล Windows Server 2003 DFSR จะเข้ากันได้กับรุ่นของ Windows Server หลังการปรับปรุงการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน 2462352

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้งาน Windows Server 2003 R2

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณอาจต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้การแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ windows Server 2003
 • ติดเหนือไปจากแฟ้มที่ระบุไว้ในตารางเหล่านี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะตั้งเป็นแฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (กิโลไบต์ตัวเลข.cat) ที่ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft
สำหรับ Windows Server 2003 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
W03a3409.dll5.2.3790.471544,54409-ก.ค.-201004:25x86SP2SP2QFE
Dfsr.exe5.2.3790.47991,715,20018 2010 พฤศจิกายน17:35x86SP2sp2qfe\ia
Dfsr.exe5.2.3790.47991,715,20018 2010 พฤศจิกายน17:35x86SP2sp2qfe\id
Dfsr.exe5.2.3790.47991,715,20018 2010 พฤศจิกายน17:35x86SP2sp2qfe\is
Update.verไม่สามารถใช้งานได้39322 2010 พฤศจิกายน10:52ไม่สามารถใช้งานได้Noneไม่สามารถใช้งานได้
สำหรับ Windows Server 2003 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Dfsr.exe5.2.3790.47993,614,20822 2010 พฤศจิกายน08:14x64SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.471545,05622 2010 พฤศจิกายน08:14x64SP2SP2QFE
Ww03a3409.dll5.2.3790.471544,54422 2010 พฤศจิกายน08:14x86SP2SP2QFE\WOW
Update.verไม่สามารถใช้งานได้30022 2010 พฤศจิกายน08:16ไม่สามารถใช้งานได้Noneไม่สามารถใช้งานได้
สำหรับ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Dfsr.exe5.2.3790.47995,530,11222 2010 พฤศจิกายน08:13IA-64SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.471543,52022 2010 พฤศจิกายน08:13IA-64SP2SP2QFE
Ww03a3409.dll5.2.3790.471544,54422 2010 พฤศจิกายน08:13x86SP2SP2QFE\WOW
Update.verไม่สามารถใช้งานได้30022 2010 พฤศจิกายน08:16ไม่สามารถใช้งานได้Noneไม่สามารถใช้งานได้

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2462352 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 ธันวาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
Keywords: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2462352 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2462352

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com