ฉันสามารถกู้คืนรายการที่ฉัน "ตายลบ" ใน Outlook วิธีหรือไม่

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 246153 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำอธิบายของปัญหา

คุณได้ "ตายลบ" สินค้า (ลบอย่างถาวร) ใน Microsoft Outlook และคุณต้องการกู้คืนรายการ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณย้ายรายการไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบก่อนที่จะทำลบ รายการเหล่านี้จะถูกตายลบ ดังนั้น คุณไม่สามารถกู้ออกจากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

หมายเหตุ ถ้าไม่ได้กำหนดค่าของเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Exchange Server เมื่อต้องการเก็บรายการที่ถูกลบ ปุ่มแก้ไขปัญหานี้หรือขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีไม่สามารถใช้งาน โซลูชันนี้ต้องให้คุณใช้บัญชีผู้ใช้ที่ใช้ Microsoft Exchange Server 2000 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า บัญชีส่วนบุคคล และภายในบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้อัตราแลกเปลี่ยน

เมื่อต้องการให้เราแก้ไขปัญหานี้ให้คุณโดยอัตโนมัติใน Microsoft Outlook ไป "แก้ไขให้ฉัน"ส่วน ถ้าคุณต้องการแก้ปัญหานี้ด้วยตนเอง หรือ ถ้าคุณกำลังเรียกใช้รุ่นของ Outlook ที่เก่ากว่า Microsoft Outlook 2002 ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

หมายเหตุ การแก้ไขในการ "แก้ไขให้ฉัน"ส่วนทำให้ฟังก์ชันการกู้คืนรายการที่ถูกลบในโฟลเดอร์จดหมายอื่นนอกเหนือจากโฟลเดอร์'รายการที่ถูกลบ เช่นโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง โฟลเดอร์แบบร่าง โฟลเดอร์กล่องขาออก และโฟลเดอร์กล่องขาเข้า การเปลี่ยนแปลงที่นำไปใช้กับโฟลเดอร์เหล่านี้ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลาคุณเปลี่ยนการตั้งค่า ไม่มีรายการที่ถูกลบจะถูกกู้คืนเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงนี้ การกู้คืนรายการที่ถูกลบไปแล้ว คลิกกู้คืนรายการที่ถูกลบบนเมนูเครื่องมือ

แก้ไขให้ฉัน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติใน Microsoft Outlook คลิกการเชื่อมโยงแก้ไขปัญหานี้ แล้ว คลิกเรียกใช้ในการ ดาวน์โหลดแฟ้มโต้ตอบกล่อง และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างนี้ ถ้าคุณกำลังเรียกใช้รุ่นของ Outlook ที่เก่ากว่า Microsoft Outlook 2002 หรือ ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตัวคุณเอง ให้ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft แก้ไข 50074
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2

หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่น
 • ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติ ไปยังแฟลชไดรฟ์ หรือซีดี และจากนั้น เรียกใช้ fix บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา
หลังจากตัวช่วยสร้างเสร็จสมบูรณ์ ไป "วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่"ส่วน

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
โดยค่าเริ่มต้น ฟังก์ชันการกู้คืนรายการที่ถูกลบถูกเปิดใช้งานเฉพาะในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบในโฟลเดอร์ส่วนตัวของผู้ใช้ ไม่สามารถกู้คืนรายการที่ถูกลบหนัก เมื่อต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชันการกู้คืนรายการที่ถูกลบในโฟลเดอร์จดหมายอื่นนอกเหนือจากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ (เช่น รายการที่ถูกส่ง แบบร่าง กล่องขาออก หรือกล่องขาเข้า), เปลี่ยนรีจิสทรี โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี
 2. ค้นหา และคลิกคีย์ย่อยดังต่อไปนี้แล้ว:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\Client\Options
 3. บนเมนูแก้ไขคลิกเพิ่มค่าและจากนั้น ทำเพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:

  ชื่อค่า: DumpsterAlwaysOn
  ชนิดข้อมูล: DWORD
  ข้อมูลค่า: 1
 4. ปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี
คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในฐานะผู้ดูแลระบบหรือคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี หลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี Start Outlook และจากนั้น คลิกกู้คืนรายการที่ถูกลบบนเมนูเครื่องมือ รายการของสินค้าที่ถูกลบในระหว่างเวลาเก็บข้อมูลที่มีการตั้งค่าบนเซิร์ฟเวอร์ฮาร์ จะแสดงขึ้น

ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชันนี้สำหรับเวิร์กสเตชันของผู้ใช้ทั้งหมด เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีสำหรับเวิร์กสเตชันของผู้ใช้ทั้งหมด และจากนั้น เปิดกล่องจดหมายของผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบเป็นในกล่องจดหมายเพิ่มเติม จากนั้นคุณสามารถกู้คืนรายการที่ถูกลบจากโฟลเดอร์จดหมายของกล่องจดหมายของผู้ใช้

หมายเหตุ ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ และคุณต้องการเปิดกล่องจดหมายของผู้ใช้อื่นในการกู้คืนรายการในโฟลเดอร์ส่วนตัวของผู้ใช้ บัญชีผู้ใช้ Windows NT คุณต้องมีสิทธิ์ของผู้ใช้สำหรับวัตถุกล่องจดหมายของผู้ใช้ คุณต้องเพิ่มกล่องจดหมายของผู้ใช้กับโพรไฟล์ของคุณเอง ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เปิด'แผงควบคุม' และจากนั้น คลิกสองครั้งที่จดหมาย
 2. เปิดคุณสมบัติของบริการและจากนั้น คลิกสองครั้งที่Microsoft Exchange Server
 3. คลิกแท็บขั้นสูงและจากนั้น คลิกเพิ่มเมื่อต้องการเพิ่มกล่องจดหมายลงในโปรไฟล์ของคุณ
หลังจากคุณทำตามขั้นตอนต่อไป ไป "วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่"ส่วน

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณลบรายการออกจากโฟลเดอร์ในกล่องจดหมาย สินค้าก่อนจะเอาไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบในกล่องจดหมาย คุณสามารถลบรายการเหล่านี้จากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ฟังก์ชันนี้ช่วยป้องกันคุณจากการลบรายการโดยไม่ได้ตั้งใจ หลังจากที่คุณลบรายการจากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ รายการเหล่านี้สามารถยังคงสามารถกู้คืนถ้ามีการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ Exchange Server เมื่อต้องการเก็บรายการที่ถูกลบ การตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์ถูกกำหนดค่าในลักษณะนี้ เปิดคุณสมบัติของวัตถุเก็บข้อมูลสาธารณะ และส่วนตัวภายใต้วัตถุเซิร์ฟเวอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เพื่อเก็บรายการที่ถูกลบ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อไปยังบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
246283 การตั้งค่าเวลาการเก็บข้อมูลข้อความจดหมายที่ถูกลบใน Exchange Server 5.5
เป็นไปได้เมื่อต้องการลบรายการอย่างถาวรโดยไม่ต้องย้ายแฟ้มไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ กระบวนการนี้เรียกว่าเป็น "ฮาร์ลบ" แทนที่เป็น "นุ่มนวลลบ"

ข้อความจะฮาร์ถูกลบทิ้งในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • คุณกำลังใช้ Microsoft Outlook และคุณกด Shift + Delete เพื่อลบข้อความ
 • คุณกำลังใช้ไคลเอ็นต์มี 4 โพรโทคอลการเข้าถึงข้อความอินเทอร์เน็ต (IMAP4) หรือชนิดอื่นของไคลเอนต์ที่ไม่ย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

ฟังก์ชันการกู้คืนรายการที่ถูกลบใน Office Outlook 2007

ใน Microsoft Office Outlook 2007 คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีเพื่อเปิดใช้งานการกู้คืนรายการที่ถูกลบเมนูสำหรับโฟลเดอร์ในกล่องจดหมายของคุณ เมนูการกู้คืนรายการที่ถูกลบจะพร้อมใช้งาน โดยค่าเริ่มต้นใน Office Outlook 2007

กล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกันใน Office Outlook 2007

ถ้าคุณมีกล่องจดหมาย Exchange ที่ใช้ร่วมกันเพิ่มลงในส่วนกำหนดค่าของคุณใน Office Outlook 2007 เมนูกู้คืนรายการที่ถูกลบถูกปิดใช้งาน โดยค่าเริ่มต้นสำหรับโฟลเดอร์ในกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน ใช้การเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีก่อนหน้านี้ไปยังไคลเอนต์ให้เปิดใช้งานการกู้คืนรายการที่ถูกลบเมนูสำหรับโฟลเดอร์ในกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน

การปิดใช้งานเมนูกู้คืนรายการที่ถูกลบใน Office Outlook 2007

ถ้าคุณได้ตั้งค่ารีจิสทรี DumpsterAlwaysOn เป็น0ตัวเลือกการกู้คืนรายการที่ถูกลบบนเมนูเครื่องมือใน Office Outlook 2007 จะยังคงพร้อมใช้งานสำหรับโฟลเดอร์ในกล่องจดหมายของคุณ เมื่อต้องการปิดใช้งานการกู้คืนรายการที่ถูกลบเมนูสำหรับโฟลเดอร์ในกล่องจดหมายของคุณ ใช้ขั้นตอนในส่วนการแก้ไขปัญหาของบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
959878 ตัวเลือก "การกู้คืนรายการที่ถูกลบ" ใน Outlook 2007 จะยังคงพร้อมใช้งานหลังจากที่คุณตั้งค่ารายการรีจิสทรี DumpsterAlwaysOn เป็น 0

ฟังก์ชันการกู้คืนรายการที่ถูกลบ ใน Outlook 98 ใน Outlook 2000, Outlook 2002 และ ใน Outlook 2003

ใน Microsoft Outlook 98 ฟังก์ชันการกู้คืนรายการที่ถูกลบจะพร้อมใช้งานเฉพาะสำหรับโฟลเดอร์จดหมาย (ตัวอย่างเช่น รายการที่ถูกลบ แบบร่าง กล่องขาเข้า กล่องขาออก และ รายการที่ถูกส่งโฟลเดอร์) ดังนั้น รายการที่ลบฮาร์มาจากจดหมายที่ไม่ใช่โฟลเดอร์ (ตัวอย่างเช่น โฟลเดอร์ที่ติดต่อและบันทึกย่อ) ไม่สามารถกู้คืน อย่างไรก็ตาม ใน Outlook 2000, Outlook 2002, Outlook 2003 ฟังก์ชันการทำงานของการกู้คืนรายการที่ถูกลบจะพร้อมใช้งานสำหรับโฟลเดอร์ทั้งหมด ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีอธิบายไว้ก่อนหน้าในบทความนี้ คุณสามารถกู้คืนรายการที่ถูกลบฮาร์จากโฟลเดอร์จดหมายที่ไม่ใช่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
228934 ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกู้คืนรายการที่ถูกลบ
175263 ไคลเอ็นต์ไม่สามารถกู้คืนรายการหลังจากที่เปิดใช้งานการกู้คืนของสินค้า
188637 XADM: วิธีการกำหนดขนาดของสินค้าได้รับคืนในเก็บข้อมูล
178630 วิธีการใช้ Exchange Server 5.5 หรือ Exchange 2000 Server เพื่อกู้คืนรายการที่จะไม่ก่อนโอนย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบใน Outlook

วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่

ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว หากปัญหาได้รับการแก้ไข คุณจะจบบทความนี้ ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 246153 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 98 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
Keywords: 
kbmsifixme kbfixme kbregistration kbenv kbfile kbhowto kbmt KB246153 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:246153

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com