การปรับปรุงสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 2011 Release กในจะพร้อมใช้งาน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2461082 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

สภาวะแวดล้อมนี้ปรับปรุงแพคเกจการปรับรุ่นทดสอบแห่งที่กำลังเรียกใช้ rc Microsoft Dynamics CRM 2011 ปล่อยผู้สมัคร (จะ) สร้าง 5.0.9688.32 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าไปยัง Microsoft Dynamics CRM ที่ 2011 build 5.0.9688.583 โปรแกรมปรับปรุงนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับภาษาทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน โดย 2011 CRM ของ Microsoft Dynamics

ข้อมูลเพิ่มเติม

ก่อนที่คุณปรับรุ่น Microsoft Dynamics CRM rc 2011 จะ rtm Microsoft Dynamics CRM 2011 โปรดอ่านข้อมูลที่สำคัญต่อไปนี้

วิธีการปรับรุ่น

คุณสามารถปรับรุ่น Microsoft Dynamics CRM rc 2011 จะเป็น rtm Microsoft Dynamics CRM 2011 โดยใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

 • โปรแกรมปรับปรุง

  ปรับรุ่นจาก rc จะเป็น RTM โดยใช้โปรแกรมปรับปรุง เซิร์ฟเวอร์ของคุณ CRM ของ Microsoft Dynamics จะถูกปรับปรุงเพื่อ RTM นอกจากนี้:
 • ถ้าคุณมีองค์กร Microsoft Dynamics CRM 4.0 ที่นำเข้าลงใน rc จะก่อนที่จะปรับรุ่น คุณจะต้องใช้สคริปต์ SQL ที่แสดงด้านล่างกับองค์กรที่มีการปรับรุ่น
 • นอกจากนี้คุณยังจะจำเป็นต้องใช้สคริปต์ SQL กับองค์กรใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 ที่ถูกนำเข้า หรือการปรับรุ่นได้หลังจากที่เซิร์ฟเวอร์ของคุณ CRM ของ Microsoft Dynamics กำลังเรียกใช้รหัส RTM
 • Unistall และเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่มีอยู่

  การถอนการติดตั้งรุ่น RC และเรียกใช้กระบวนการติดตั้งรุ่น RTM กับเชื่อมต่อกับที่มีอยู่ฐานข้อมูลตัวเลือก นอกจากนี้:
 • ถ้าคุณมี Microsoft Dynamics CRM 4.0 องค์กรที่นำเข้ามาในการปรับใช้ RC ก่อนที่จะยกเลิกการติดตั้งและ re-install คุณจะต้องใช้สคริปต์ SQL ที่อยู่ด้านล่างกับองค์กรเหล่านั้น
 • องค์กรใหม่ใด ๆ ที่นำเข้าจาก Microsoft Dynamics CRM 4.0 ลงในเซิร์ฟเวอร์ rtm, จะไม่จำเป็นต้องใช้สคริปต์ บิตการติดตั้ง RTM ประกอบด้วยการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในที่นี้กิโลไบต์
 • ถ้าคุณกำลังพยายามที่จะนำเข้า หรือการปรับรุ่นในองค์กรใด ๆ จาก rc จะเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ของคุณ rtm คุณจะต้องใช้การแพทช์ rtm เซิร์ฟเวอร์ของคุณ rtm เพื่อให้องค์กรของคุณ RC การปรับรุ่นเสร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดใน KB 2511317
 • การติดตั้งใหม่ ด้วยการนำเข้าและการปรับรุ่น

  ติดตั้งรุ่น RTM บนเซิร์ฟเวอร์ใหม่เพื่อสร้างการจัดวางใหม่ แล้ว นำเข้า และการปรับรุ่นฐานข้อมูลองค์กรรุ่น RC ที่อยู่ นอกจากนี้:
 • ถ้าคุณมี Microsoft Dynamics CRM 4.0 องค์กรที่นำเข้ามาในการปรับใช้ RC ก่อนที่จะยกเลิกการติดตั้งและ re-install คุณจะต้องใช้สคริปต์ SQL ที่อยู่ด้านล่างกับองค์กรเหล่านั้น
 • องค์กรใหม่ใด ๆ ที่นำเข้าจาก Microsoft Dynamics CRM 4.0 ลงในเซิร์ฟเวอร์ rtm, จะไม่จำเป็นต้องใช้สคริปต์ บิตการติดตั้ง RTM ประกอบด้วยการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในที่นี้กิโลไบต์
 • ถ้าคุณกำลังพยายามที่จะนำเข้า หรือการปรับรุ่นในองค์กรใด ๆ จาก rc จะเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ของคุณ rtm คุณจะต้องใช้การแพทช์ rtm เซิร์ฟเวอร์ของคุณ rtm เพื่อให้องค์กรของคุณ RC การปรับรุ่นเสร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดใน KB 2511317

แนะนำเส้นทางการปรับจาก rc จะ CRM ของ Microsoft Dynamics เพื่อ RTM คือ:

 1. ถอนการติดตั้ง rc จะ
 2. การติดตั้งไปยังฐานข้อมูลที่มีอยู่ที่การใช้บิตของ RTM
 3. ใช้โปรแกรม rtm แก้ไข (KB 2461082) กับเซิร์ฟเวอร์ RTM ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถนำเข้าองค์กร RC ถ้าจำเป็น ดู KB 2511317 ถ้าคุณไม่จำเป็นต้องนำเข้าองค์กร RC แล้วคุณจะไม่จำเป็นโปรแกรมปรับปรุงในสถานการณ์สมมตินี้
 4. หลังจากที่คุณปรับรุ่นการปรับใช้ของคุณทำงานกับเซิร์ฟเวอร์ RTM คุณอาจต้องบันทึกลงในตัวจัดการการปรับใช้ และการปรับรุ่นให้องค์กรของคุณ RC จาก 5.0.9688.xx เป็น 5.0.9688.583 คุณสามารถทำได้ โดยการเลือกองค์กรของคุณ RC และคลิ กการปรับรุ่นในบานหน้าต่างการกระทำ
 5. เรียกใช้สคริปต์ SQL จาก KB 2461082 กับองค์กรใด ๆ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ที่ถูกปรับรุ่นเป็น 2011 CRM ของ Microsoft Dynamics ในขณะที่เซิร์ฟเวอร์ที่ถูกใช้บิต RC

สิทธิประโยชน์จากการใช้วิธีการนี้ไม่ว่า องค์กรของ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ที่นำเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ RTM ไม่จำเป็นต้อง SQL สคริปต์ที่ใช้เป็นการแก้ไขอัตโนมัติในการติดตั้ง RTM

บันทึกย่อที่มีการปรับรุ่น

เมื่อคุณอัพเกรด Microsoft Dynamics CRM rc 2011 จะ rtm Microsoft Dynamics CRM 2011 คุณต้องปรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์รุ่น RTM ก่อนที่คุณปรับรุ่นไคลเอ็นต์

ไคลเอนต์ที่กำลังเรียกใช้รุ่น RTM จะไม่ทำงานกับเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้รุ่น RC ใช้ไคลเอนต์ที่กำลังเรียกใช้รุ่น RTM กับเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ 2011 CRM ของ Microsoft Dynamics รุ่นก่อนหน้านี้ จะสร้างข้อผิดพลาด

ถ้าคุณปรับรุ่นจาก Microsoft Dynamics CRM 4.0 rc จะ 2011 Microsoft Dynamics CRM และโยกย้ายองค์กรของ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ที่มีอยู่ไปยัง Microsoft Dynamics CRM rc 2011 จะแล้ว ตัวกรองการซิงโครไนส์ผู้ติดต่อเริ่มต้นอาจจะหายไป ในสถานการณ์นี้ ผู้ใช้สามารถสร้างตัวกรองผู้ติดต่อด้วยตนเอง หรือคุณสามารถเรียกใช้สคริปต์ที่ต่อไปนี้กับองค์กรของคุณ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ดูส่วนวิธีการปรับรุ่นสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อต้องการเรียกใช้สคริปต์ เปิด Studio จัดการของ SQL Server คลิกสร้างแบบสอบถามเลือกฐานข้อมูลขององค์กร วางสคริปต์ต่อไปนี้ จากนั้น คลิกปฏิบัติการ.

สิ่งสำคัญก่อนที่จะเรียกใช้สคริปต์ คุณต้องสำรองค่าฐานข้อมูล Microsoft Dynamics CRM
delete from UserQueryBase where QueryType = 256 and ReturnedTypeCode = 2 and (FetchXml is null or LEN(FetchXml) = 0)

insert into UserQueryBase

(UserQueryId, Name, Description, ReturnedTypeCode, QueryType, FetchXml,

ColumnSetXml, LayoutXml, OwningBusinessUnit, ModifiedBy, ModifiedOn, CreatedBy, CreatedOn,

StatusCode, StateCode, OwnerId)

Select NEWID(), Name, Description, 2, 256, FetchXml,

ColumnSetXml, LayoutXml, OwningBusinessUnit, ModifiedBy, getutcdate(), CreatedBy, getutcdate(),

StatusCode, StateCode, OwnerId from UserQueryBase where QueryType = 16 and ReturnedTypeCode = 2 and ParentQueryId is null

Go

สร้างหมายเลขและชื่อแฟ้มสำหรับการปรับปรุงนี้

หมายเลขการสร้างของแพคเกจการปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์ต่อไปนี้คือ 5.0.9688.583:
 • เซิร์ฟเวอร์ 2011 CRM ของ Microsoft Dynamics ผู้สมัครนำออกใช้
 • ไคลเอ็นต์ 2011 CRM ของ Microsoft Dynamics สำหรับ Microsoft Office Outlook
 • อีเมลที่ 2011 CRM ของ Microsoft Dynamics เราเตอร์
ชื่อแฟ้มสำหรับแพคเกจการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงรุ่น 32 บิตเป็นดังนี้:
 • CRM2011-ไคลเอนต์-KB2461082 -LangID-i386.exe
 • CRM2011-เราเตอร์-KB2461082 -LangID-i386.exe
ชื่อแฟ้มสำหรับแพคเกจการปรับปรุงรุ่น 64 บิตมีดังนี้:
 • CRM2011-Server-KB2461082-เ-amd64.exe
 • CRM2011-ไคลเอนต์-KB2461082 -LangID-amd64.exe
 • CRM2011-เราเตอร์-KB2461082 -LangID-amd64.exe

ปรับปรุงข้อมูล

การติดตั้งโดยอัตโนมัติ
นอกจากนี้คุณโดยอัตโนมัติสามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ได้ โดยใช้ Windows Update นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่า Windows เพื่อติดโดยอัตโนมัติตั้งโปรแกรมปรับปรุงที่แนะนำ นี้สามารถแก้ปัญหาที่ไม่ร้ายแรง และช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ โปรแกรมปรับปรุงที่เลือกได้ถูกดาวน์โหลด หรือติดตั้งโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดของการปรับปรุงที่ Microsoft เผยแพร่ แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ โดยใช้ Windows Update ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานและพิมพ์การปรับปรุงในการเริ่มต้นค้นหากล่อง ในรายการผลลัพธ์ คลิกการปรับปรุง Windows.
 2. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกตรวจหาการปรับปรุงแล้ว รอในขณะที่ Windows ตรวจหาการปรับปรุงล่าสุดสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ
 3. ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อความที่ระบุความสำคัญที่มีการปรับปรุง หรือที่พร้อมท์ให้คุณตรวจดูการปรับปรุงที่สำคัญ คุณสามารถดู และเลือกการปรับปรุงที่สำคัญในการติดตั้ง
 4. ในรายการ คลิกปรับปรุงที่สำคัญสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับการปรับปรุงใด ๆ ที่คุณต้องการติดตั้ง จากนั้น คลิกตกลง.
 5. คลิกการติดตั้งการปรับปรุง.
 6. อ่าน และยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ จากนั้น คลิกเสร็จสิ้นถ้ามีการปรับปรุงจำเป็นต้องได้ ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ พิมพ์รหัสผ่าน หากคุณได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันให้ ให้การรับรอง
การติดตั้งด้วยตนเอง
เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงนี้ด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. แวะไปที่เว็บไซต์แค็ตตาล็อกการปรับปรุงของ Microsoft ต่อไปนี้:
  http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/home.aspx
 2. ชนิด2461082ในการค้นหากล่อง จากนั้นคลิกค้นหา.
 3. คลิกการเพิ่มเมื่อต้องการเพิ่มการปรับปรุงในตะกร้า
 4. คลิกดาวน์โหลด.
 5. คลิกเรียกดูระบุโฟลเดอร์ที่คุณต้อง การดาวน์โหลดการปรับปรุง แล้ว คลิกตกลง.
 6. คลิกดำเนินการต่อไปแล้ว คลิกฉันยอมรับเมื่อต้องการยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ของ Microsoft
 7. เมื่อการปรับปรุงจะถูกดาวน์โหลดไปยังตำแหน่งที่คุณระบุไว้ คลิกปิด.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแค็ตตาล็อกของ Microsoft Update คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
323166วิธีการดาวน์โหลดการปรับปรุงที่มีโปรแกรมควบคุมและโปรแกรมแก้ไขด่วนจากแคตาล็อก Windows Update

ข้อมูลการติดตั้งเพิ่มเติม

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ ลบแฟ้มชั่วคราวใน Windows Internet Explorer เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มโปรแกรม Internet Explorer
 2. บนเครื่องเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 3. ใช้วิธีการต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมกับรุ่นของ Internet Explorer ที่คุณกำลังใช้งาน:
  • ใน Internet Explorer 7 คลิกการลบในการประวัติการเรียกดูพื้นที่ คลิกการลบแฟ้มในเครื่องแฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราวพื้นที่ จากนั้นคลิก"ใช่".
  • ใน Internet Explorer 6 คลิกลบแฟ้มในการแฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราวพื้นที่ จากนั้นคลิกตกลง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Microsoft Dynamics CRM 2011 การติดตั้งเมื่อต้องการใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้

การปรับปรุงต่อไปนี้สำหรับ 2011 CRM ของ Microsoft Dynamics ไม่ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้:
2461082การปรับปรุงสำหรับ 2011 CRM ของ Microsoft Dynamics จะพร้อมใช้งาน

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

หากคุณได้รับพร้อมท์ รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้การปรับปรุง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ Microsoft CRM การแก้ไขปัญหาทางธุรกิจซอฟต์แวร์โปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงแพคเกจเฉพาะ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
887283โปรแกรมแก้ไขด่วนของซอฟต์แวร์ Microsoft CRM การแก้ไขปัญหาทางธุรกิจและการปรับปรุงแพคเกจมาตรฐานที่ตั้งชื่อ

ข้อมูลการลบ

โปรแกรมปรับปรุงนี้จะสร้างพื้นฐานที่ใหม่สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 2011 CRM ไม่สามารถเอาการปรับปรุงนี้ คุณควรสำรองฐานข้อมูลของคุณได้ก่อนที่คุณทำการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้

ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขในการปรับปรุงนี้

โปรแกรมปรับปรุงนี้รวมถึงการแก้ไขปัญหาและการเปลี่ยนแปลงที่นำมาใช้ระหว่าง builds ที่ RC และสร้างพื้นฐานที่ใหม่

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2461082 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 กุมภาพันธ์ 2554 - Revision: 1.2
ใช้กับ
 • Microsoft Dynamics CRM 2011
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbmbsmigrate kbmt KB2461082 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2461082

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com