การจัดกลุ่มการกำหนดลักษณะนโยบายการกำหนดเป้าหมายระดับสินค้าไม่ทำงานสำหรับ Windows 7 รุ่น 64 บิต

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2460922 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ในสภาพแวดล้อมของบริการการโดเมนไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ (AD DS) คุณต้องใช้การกำหนดลักษณะนโยบายกลุ่มระดับสินค้าที่กำหนดเป้าหมายการส่งแฟ้มที่ประกอบด้วยเส้นทางของแฟ้มระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน

อย่างไรก็ตาม การกำหนด'นโยบายกลุ่ม'กำหนดลักษณะระดับสินค้าเป้าหมายไม่ทำงานสำหรับ Windows 7 รุ่น 64 บิต

ต่อไปนี้คือ ตัวอย่างสถานการณ์สมมติ:
 • คุณได้กำหนดค่าการกำหนดลักษณะนโยบายกลุ่ม โดยการใช้การตั้งค่าต่อไปนี้:
  โหมดของ GPP: แทน
  ตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มแหล่งที่มา: \\server\share\x64.ini
  การระบุตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มเป้าหมาย: c:\temp\x64.ini
 • คุณได้กำหนดค่านโยบายกลุ่มระดับสินค้าที่กำหนดเป้าหมายกฎ โดยใช้การตั้งค่าต่อไปนี้:
  ระบบปฏิบัติเป็น Windows 7 (องค์กรรุ่น 64 บิต)
  หรือระบบปฏิบัติการ Windows 7 (ธุรกิจรุ่น 64 บิต)
  หรือระบบปฏิบัติการ Windows 7 (รุ่น Ultimate 64 บิต)
ในสถานการณ์สมมติตัวอย่าง ระบบปฏิบัติการ Windows 7 รุ่น 64 บิตไม่สามารถอย่างถูกต้องรับแฟ้ม x64.ini จากตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มต้นฉบับ

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น การนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงผลจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุหากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุแบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ไม่ได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
นอกจากนี้ คุณต้องเรียกใช้ Windows 7 รุ่น 64 บิต

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

คุณไม่มีการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากลติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับถิ่นโดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows 7
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้หัวข้อ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการแท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับการเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาการบริการ
  6.1.760020xxxWindows 7RTM,LDR
  6.1.760121xxxWindows 7SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วนของ "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7" MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่มีอยู่ จะมีการเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลที่เชื่อมต่อกับ Microsoft
สำหรับข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Gpprefcl.dll6.1.7600.20861784,89618 2010 Dec06:06x 64
Gpprefcl.dll6.1.7601.21624784,89618 2010 Dec08:51x 64
Gpprefcl.dll6.1.7600.20861584,19218 2010 Dec05:27x 86
Gpprefcl.dll6.1.7601.21624584,19218 2010 Dec07:57x 86
Gpprefcl.dll6.1.7600.20861584,19218 2010 Dec05:27x 86
Gpprefcl.dll6.1.7601.21624584,19218 2010 Dec07:57x 86

การหลีกเลี่ยงปัญหา

วิธีแก้ปัญหาสำหรับ Windows 7

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้ตัวแปรสภาพแวดล้อมดังต่อไปนี้สำหรับตัวกรอง targeting ระดับสินค้า'นโยบายกลุ่ม'

<filters></filters>
<filteros bool="AND" not="0" class="NT" version="WIN7" type="NE" edition="NE" sp="NE"></filteros>
-<filtercollection bool="AND" not="0"></filtercollection>
<filtervariable bool="AND" not="0" variablename="%Processor_Architecture%" value="AMD64"></filtervariable>

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้การกำหนดลักษณะนโยบายกลุ่มเพื่อจัดการ diversity แวะไปที่เว็บเพจได้ดังต่อไปนี้ของ Microsoft:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดลักษณะนโยบายกลุ่ม แวะไปที่เว็บเพจได้ดังต่อไปนี้ของ Microsoft:

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_1f23aa3dcd73640161bcf67ce13e6da7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_9f1caacd5de91682.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม713
วัน (UTC)20 2010 Dec
เวลา (UTC)21:33
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_34811dd9971d07f4b90259b2a60a0044_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_00bffa7f2c83ce11.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม715
วัน (UTC)20 2010 Dec
เวลา (UTC)21:33
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_949a15c1646f007ba1540fb36cf63711_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_15282c5275e5fd0d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม713
วัน (UTC)20 2010 Dec
เวลา (UTC)21:33
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_d063ee55f940ebfb78d0754a7e98a690_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_e18e2d3ff8204f70.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,070
วัน (UTC)20 2010 Dec
เวลา (UTC)21:33
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_d5062463e09086e8f9afeae1a5ada28c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_7be3ad88bd4e9dbb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม715
วัน (UTC)20 2010 Dec
เวลา (UTC)21:33
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_e98220e070175d6c26a988e427f5e28c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_d193cea90d3739f9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม715
วัน (UTC)20 2010 Dec
เวลา (UTC)21:33
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_fdb9102779c801a1373d69d8cd032451_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_557f5c7ed094fc0c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม715
วัน (UTC)20 2010 Dec
เวลา (UTC)21:33
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-g ..ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_93d969ad7bbdf1b1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม53,972
วัน (UTC)18 2010 Dec
เวลา (UTC)06:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-g ..ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_95ee074178c139de.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม53,972
วัน (UTC)18 2010 Dec
เวลา (UTC)09:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-g ..ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_9e2e13ffb01eb3ac.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม34,836
วัน (UTC)18 2010 Dec
เวลา (UTC)05:51
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-g ..ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_a042b193ad21fbd9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม34,836
วัน (UTC)18 2010 Dec
เวลา (UTC)08:24
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-g ..ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_37bace29c360807b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม53,968
วัน (UTC)18 2010 Dec
เวลา (UTC)05:เลข
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-g ..ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_39cf6bbdc063c8a8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม53,968
วัน (UTC)18 2010 Dec
เวลา (UTC)08:32
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2460922 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 กุมภาพันธ์ 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2460922 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2460922

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com