Apra?ymas simetrinio ir asimetrinio ?ifravimo

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 246071 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

Yra du pagrindiniai b?dai ?ifruoti informacij?: simetriniu kodavimu (taip pat vadinamas slapto rakto ?ifravimo) ir asimetriniai ?ifravimo (taip pat vadinamas Vie?ojo rakto ?ifravimo.)

Daugiau informacijos

?ifravimo

?ifravimo yra seniausias ir ?inomiausias technika. Unikalus raktas, kuris gali b?ti daug, ?odis, arba tiesiog atsitiktiniu raid?i? seka, taikomas prane?imo keisti turin? tam tikru b?du tekstas. Tai gali b?ti taip paprasta, kaip kei?iasi kiekvien? lai?k? ab?c?l? viet? skai?ius. Tol, kol siunt?jas ir gav?jas ?ino slapt?j? rakt?, jie u??ifruoti ir i??ifruoti visus prane?imus, kurie naudoja ?? rakt?.

Asimetriniai ?ifravimo

Problema su slaptas klavi?? yra pasikeitimas jais internetu arba didel? tinkl? tuo pa?iu u?kertant keli? jiems patekti ? blogas rankas. Visi, kurie ?ino slapt?j? rakt? galite i??ifruoti prane?im?. Vienas atsakymas yra asimetriniai ?ifravimo, kuriame yra dviej? susijusi? raktai--rakt? por?. Vie?asis raktas yra laisvai prieinami visiems, norintiems si?sti prane?imus. Antra, privatus raktas yra saugojamas paslaptis, kad tik j? ?inote.

Visus prane?imus (tekstas, dvejetainius failus ar dokumentus), kuriuos u??ifruojami naudojant vie??j? rakt? gali i??ifruoti tik taikant tuos pa?ius algoritmus, bet naudojant su priva?iojo rakto. Visus prane?imus, kuriuos u??ifruota naudojant rakt? gali i??ifruoti tik naudojant atitikimo vie??j? rakt?.

Tai rei?kia, kad j?s neturite jaudintis d?l artim?j? atviruosius raktus per internet? (raktai tur?t? b?ti vie?ai). Problema su asimetriniai ?ifravimo, vis d?lto yra, kad ji yra l?tesn? negu ?ifravimo. Jis reikalauja daug apdorojimo galia tiek u??ifruoti ir i??ifruoti ? lai?ko turin?.

Apie skaitmeninius sertifikatus

Naudoti asimetriniai ?ifravimo, turi b?ti b?das atrasti kitus atviruosius raktus. Tipi?kas technika yra naudoti skaitmeninius sertifikatus (taip pat ?inomas tiesiog kaip sertifikatai). Sertifikatas yra informacijos, kuri identifikuoja vartotojo arba serverio ir pateikiama informacija pvz., organizacijos pavadinimas, organizacija, kuri i?duotas sertifikatas, vartotojo el. pa?to adres? ir ?al? ir vartotojo vie??j? rakt?.

Kai klientas ir serveris reikalauja saugaus ?ifruoto ry?io, jie siun?ia u?klaus? per tinkl? ? kitos ?alies, kuri siun?ia atgal ? sertifikato kopij?. Kitos ?alies vie??j? rakt? galima i?gauti i? sertifikato. Sertifikatas taip pat galima identifikuoti tur?tojo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 246071 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbproductlink kbinfo kbmt KB246071 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 246071

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com