Article ID: 2460070 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

מבוא (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

Microsoft Search Server 2010 Service Pack 1 (SP1) מספק את העדכונים האחרונים עבור Search Server 2010. ערכת service pack זו כוללת שתי קטגוריות עיקריות של תיקונים:
  • תיקונים שטרם פורסמו ואשר נוצרו במיוחד עבור ערכת service pack זו. בנוסף לתיקוני מוצר כלליים, תיקונים אלה כוללים שיפורים ביציבות, בביצועים ובאבטחה.
  • כל העדכונים הציבוריים שפורסמו עד יוני 2011, וכל העדכונים המצטברים שפורסמו עד אפריל 2011.

פתרון הבעיה

כיצד לקבל וכיצד להתקין את ה-service pack

הקובץ הבא זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת Microsoft Search Server 2010 Service Pack 1.

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

לקבלת מידע נוסף אודות רשימה מלאה של כל חבילות השרת SP1 שפורסמו, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
2510766 רשימה של כל חבילות Microsoft SharePoint 2010 ו-Office server Service Pack 1 (SP1)

מבט כולל על שיפורים Microsoft Search Server 2010 SP1

במיוחד, אלה הם אזורי המפתח לשיפור ב- SP1:
  • מאפשר למשתמשים לחפש בתוך קובצי PPSX.
  • ניתן להציג טווחים בשפה הנכונה עבור tenants שאינם באנגלית, לא רק עבור tenants באנגלית.
  • מאפשר להשתמש באוספי אתרים host-header ולסרוק מטרות ביחד.
  • משפט מיין לפי יכול להחזיר תוצאות ממספר רכיבי שאילתה.
  • משתמשים באזור טורקיה שברשותם מותקן SharePoint יכולים לחפש כל מחרוזת בעזרה לא מקוונת של SharePoint.

רשימת הורדות של הבעיות שה-service pack מתקן

זמינה חוברת עבודה המפרטת את הבעיות המתוקנות באמצעות ערכת service pack זו.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת Microsoft SharePoint 2010 and Office servers Service Pack 1 Changes.xlsx.

הערה חוברת העבודה כתובה בשפה האנגלית. היא לא מתורגמת לשפות אחרות.

בעיות מוכרות ושינויי התנהגות
2532126 בעיות מוכרות שאתה עשוי להיתקל בהן בעת התקנת Microsoft Office 2010 Service Pack 1 ו-Microsoft SharePoint 2010 Service Pack 1

מידע טכני

לקבלת מידע נוסף אודות ערכת service pack זו, כולל רשימת קבצים מושפעים, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
2532120 פרטים טכניים אודות מהדורות Microsoft SharePoint 2010 and Office server Service Pack 1 (SP1)

הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2460070 - Last Review: יום שישי 01 יולי 2011 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft Search Server 2010
מילות מפתח 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter KB2460070

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com