Identifikator ?lanka: 2460058 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Uvod

Microsoft SharePoint Foundation 2010 servisni paket 1 (SP1) pru?a najnovije ispravke za SharePoint Foundation 2010. Ovaj servisni paket obuhvata dve glavne kategorije ispravki:
  • Prethodno neobjavljene ispravke koje su posebno napravljene za ovaj servisni paket. Pored op?tih ispravki proizvoda, ove ispravke uklju?uju pobolj?anja stabilnosti, performansi i bezbednosti.
  • Sve javne ispravke objavljene do juna 2011, kao i sve kumulativne ispravke objavljene do aprila 2011.
Poznati problemi

Nakon ?to instalirate SharePoint Foundation 2010 SP1 ili SharePoint Server 2010 SP1 morate da instalirate i odgovaraju?i a?urirani paket kumulativnih ispravki iz juna 2011. Za vi?e informacija o ovim ispravkama kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
2536601 Opis paketa kumulativnih ispravki za SharePoint Foundation 2010 (serverski paket za SharePoint Foundation): 30.06.11. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

2536599 Opis paketa kumulativnih ispravki za SharePoint Foundation 2010 (serverski paket za SharePoint): 30.06.11. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

RE?ENJE

Nabavljanje i instaliranje servisnog paketa

Slede?a datoteka je dostupna za preuzimanje sa lokacije Microsoft Download Center:
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzmi
Odmah preuzmite Microsoft SharePoint Foundation 2010 servisni paket 1.

Za vi?e informacija o preuzimanju Microsoft datoteka podr?ke kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Nabavljanje Microsoft datoteka podr?ke putem usluga na mre?i (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima sa unapre?enom bezbedno??u koji spre?avaju neovla??ene promene datoteke.

Za vi?e informacija o kompletnoj listi svih objavljenih paketa SP1 za servere kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
2510766 Lista svih paketa sa Microsoft SharePoint 2010 and Office server servisnim paketom 1 (SP1)

Opisi pobolj?anja koja donosi SharePoint Foundation 2010 SP1

Glavne oblasti pobolj?anja u paketu SP1 obuhvataju slede?e:
  • Pobolj?ana podr?ka za Internet Explorer 9.
  • Korpa za otpatke: Omogu?ava vam da vratite izbrisanu kolekciju lokacija ili Veb lokaciju u prethodno stanje.
  • Remote Backup Systems (RBS) i plitka kopija mogu smanjiti vreme neaktivnosti i pove?ati efikasnost preme?tanjem pokaziva?a u baze podataka umesto preme?tanja baza podataka.
  • Pomo?u pobolj?ane funkcije upravljanja skladi?tem u postavkama lokacije mo?ete videti koje fascikle zauzimaju dragoceni prostor.
  • Podr?ka za Microsoft SQL Server 2012.

Lista koja se mo?e preuzeti sa problemima koje servisni paket re?ava

Dostupna je radna sveska koja navodi probleme koje ovaj servisni paket re?ava.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzmi
Odmah preuzmite paket ?Microsoft SharePoint 2010 and Office servers Service Pack 1 Changes.xlsx?.

Napomena Ova radna sveska je na engleskom jeziku. Nije prevedena na druge jezike.

Poznati problemi i promene u pona?anju
2532126 Poznati problemi na koje mo?ete nai?i kada instalirate Microsoft Office 2010 servisni paket 1 i Microsoft SharePoint 2010 servisni paket 1

Tehni?ke informacije

Za vi?e informacija o ovom servisnom paketu koji uklju?uje listu izmenjenih datoteka kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
2532120 Tehni?ki detalji o izdanjima Microsoft SharePoint 2010 and Office server servisnog paketa 1 (SP1)

Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2460058 - Poslednji pregled: 17. april 2012. - Revizija: 4.0
ODNOSI SE NA:
  • Microsoft SharePoint Foundation 2010
Klju?ne re?i: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter KB2460058

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com