Identifikator ?lanka: 2460045 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Uvod

Microsoft SharePoint Server 2010 servisni paket 1 (SP1) pru?a najnovije ispravke za SharePoint Server 2010. Ovaj servisni paket obuhvata dve glavne kategorije ispravki:
 • Prethodno neobjavljene ispravke koje su posebno napravljene za ovaj servisni paket. Pored op?tih ispravki proizvoda, ove ispravke uklju?uju pobolj?anja stabilnosti, performansi i bezbednosti.
 • Sve javne ispravke objavljene do juna 2011, kao i sve kumulativne ispravke objavljene do aprila 2011.
Poznati problem

Kada instalirate SharePoint Foundation 2010 SP1 ili SharePoint Server 2010 SP1, potrebno je da instalirate i odgovaraju?i obnovljeni paket kumulativnih ispravki iz juna 2011. godine. Da biste dobili vi?e informacija o ovim ispravkama, kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste ih prikazali u Microsoft bazi znanja:
2536601 Opis paketa kumulativnih ispravki za SharePoint Foundation 2010 (serverski paket za SharePoint Foundation): 30.06.11. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

2536599 Opis paketa kumulativnih ispravki za SharePoint Server 2010 (serverski paket za SharePoint): 30.06.11. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Re?enje

Nabavljanje i instaliranje servisnog paketa

Slede?a datoteka je dostupna za preuzimanje sa lokacije Microsoft Download Center:
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzmi
Odmah preuzmite Microsoft SharePoint Server 2010 servisni paket 1.

Za vi?e informacija o preuzimanju Microsoft datoteka podr?ke kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Nabavljanje Microsoft datoteka podr?ke putem usluga na mre?i (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima sa unapre?enom bezbedno??u koji spre?avaju neovla??ene promene datoteke.

Za vi?e informacija o kompletnoj listi svih objavljenih paketa SP1 za servere kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
2510766 Lista svih paketa sa Microsoft SharePoint 2010 and Office server servisnim paketom 1 (SP1)

Preduslovi

Ako se Office Online aplikacije koriste u okru?enju me?ovitih verzija, pri ?emu je na Office Online aplikacije primenjen SP1 ili noviji paket, a SharePoint Server 2010 ostaje na verziji izdanja za proizvodnju (RTM), morate instalirati slede?e dve ispravke da biste mogli da instalirate SP1 za Office Online:
 • 2510639 Opis ispravke za SharePoint Server 2010: 12. april 2011. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 • 2510648 Opis ispravke za Office Online: 12. april 2011. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Pregled pobolj?anja koja donosi SharePoint Server 2010 SP1

Glavne oblasti pobolj?anja u paketu SP1 obuhvataju slede?e:
 • Pobolj?ana podr?ka za Internet Explorer 9.
 • Korpa za otpatke: omogu?ava vam da vratite izbrisanu kolekciju lokacija ili Veb lokaciju u prethodno stanje.
 • Remote Backup Systems (RBS) i plitka kopija mogu smanjiti vreme neaktivnosti i pove?ati efikasnost preme?tanjem pokaziva?a u baze podataka umesto preme?tanja baza podataka.
 • Pomo?u pobolj?ane funkcije upravljanja skladi?tem u postavkama lokacije mo?ete videti koje fascikle zauzimaju dragoceni prostor.
 • Podr?ka za Microsoft SQL Server 2012.
 • Sna?nija usluga distribucije hosta za pretragu koja pobolj?ava oporavak posle gre?ke i performanse tokom popisivanja pretrage.
 • Dodaje funkcionalnost pravljenja rezervne kopije i vra?anja u prethodno stanje radi oporavka izbrisanih kolekcija lokacija i Veb lokacija.

Lista koja se mo?e preuzeti sa problemima koje servisni paket re?ava

Dostupna je radna sveska koja navodi probleme koje ovaj servisni paket re?ava.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzmi
Odmah preuzmite paket ?Microsoft SharePoint 2010 and Office servers Service Pack 1 Changes.xlsx?.

Napomena Ova radna sveska je na engleskom jeziku. Nije prevedena na druge jezike.

Poznati problemi i promene u pona?anju

Kada se SharePoint Server 2010 SP1 instalira, funkcija ?Tok posla? se onemogu?ava pri kreiranju nove kolekcije lokacija. Funkciju Tok posla nove kolekcije lokacija mo?ete omogu?iti na stranici ?Postavke kolekcije lokacija?.

2532126 Poznati problemi na koje mo?ete nai?i kada instalirate Microsoft Office 2010 servisni paket 1 i Microsoft SharePoint 2010 servisni paket 1

Tehni?ke informacije

Za vi?e informacija o ovom servisnom paketu koji uklju?uje listu izmenjenih datoteka kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
2532120 Tehni?ki detalji o izdanjima Microsoft SharePoint 2010 and Office server servisnog paketa 1 (SP1)

Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2460045 - Poslednji pregled: 17. april 2014. - Revizija: 4.1
Odnosi se na:
 • Microsoft SharePoint Server 2010
Klju?ne re?i: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter KB2460045

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com