Straipsnio ID: 2460039 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

??anga

?Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint? 1 pakeitim? pakete (SP1) pateikiami naujausi ?FAST Search Server 2010 for SharePoint? naujinimai. ?iame pakeitim? pakete yra dvi svarbiausios patais? kategorijos:
  • Anks?iau i?leistos pataisos, kurios buvo sukurtos specialiai ?iam pakeitim? paketui. Be bendr?j? produkto patais?, su ?iomis pataisomis pateikiami stabilumo, efektyvumo ir saugos patobulinimai.
  • Visi vie?ieji naujinimai, i?leisti iki 2011 m. bir?elio m?n., ir visi kaupiamieji naujinimai, i?leisti iki 2011 m. baland?io m?n.

SPRENDIMAS

Kaip gauti ir ?diegti ?? pakeitim? paket?

?? fail? galite atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro:
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint? 1 pakeitim? paket? dabar.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? pagalbinius failus, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? pagalbinius failus i? interneto tarnyb?
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo pasiekiama failo paskelbimo dien?. Failas laikomas sustiprintos saugos serveriuose, padedan?iuose apsaugoti failus, kad jie neb?t? neteis?tai kei?iami.

Daugiau informacijos apie i?sam? vis? i?leist? SP1 serverio paket? s?ra?? rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
2510766 Vis? ?Microsoft SharePoint 2010? ir ?Office Server? 1 pakeitim? paketo (SP1) paket? s?ra?as

?FAST Search Server 2010 for SharePoint? SP1 patobulinim? ap?valga

Konkre?iai ? svarbiausios SP1 patobulinim? sritys yra ?ios:
  • Suteikia galimyb? tiesiogin?je sistemoje ?traukti rodykl?s k?rimo priemon?s ir ie?kos stulpeli? bei juos pa?alinti.
  • Prideda lankstesni? pasirinktini? ypatybi? i?skyrimo priemoni?.
  • Prideda graik? kalbos ra?ybos tikrintuv? ir ?od?i? ie?kos pagal kamien? priemon?.
  • Pagerina pavadinim? i?skyrim? ?Word? dokumentuose ir ?PowerPoint? pristatymuose. Pavadinimai dabar pateikiami teisingai, be to, padidintas ?Word? dokument? ir ?PowerPoint? pristatym? tinkamumas.
  • Patobulina numatyt?j? schem?, kuri padidina tinkamum?.
  • Patobulina rodykl?s atsarginio kopijavimo ir atk?rimo funkcij?.


Atsisiun?iamas problem?, kurias i?sprend?ia pakeitim? paketas, s?ra?as

Galite per?i?r?ti darbaknyg?, kurioje pateikiamos ?iuo pakeitim? paketu i?sprend?iamos problemos.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Microsoft SharePoint 2010 and Office servers Service Pack 1 Changes.xlsx? paket? dabar.

Pastaba ?i darbaknyg? para?yta angl? kalba. Ji n?ra i?versta ? jokias kitas kalbas.

?inomos problemos ir veikimo b?do pasikeitimai
2532126 ?inomos problemos, su kuriomis galite susidurti ?dieg? ?Microsoft Office 2010? ir ?Microsoft SharePoint 2010? 1 pakeitim? paketus

Technin? informacija

Jei reikia daugiau informacijos apie ?? pakeitim? paket? ir norite per?i?r?ti veikiam? fail? s?ra??, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
2532120 I?sami ?Microsoft SharePoint 2010? ir ?Office Server? 1 pakeitim? paketo (SP1) leidim? technin? informacija

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2460039 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. liepos 8 d. - Per?i?ra: 3.0
TAIKOMA:
  • Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint
Rakta?od?iai: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter KB2460039

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com