ผิดพลาด stop "0 x 0000009 f" ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2 เมื่อคอมพิวเตอร์เข้าสู่ หรือดำเนินต่อจากสถานะพลังงานนุ่มปิด (S5)

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2459268 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

สมมติว่า คุณได้แนบอุปกรณ์บางตัวแปลงเป็นดิจิทัลไปยังคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 เมื่อคอมพิวเตอร์เข้าสู่ หรือดำเนินต่อจากสถานะพลังงานนุ่มปิด (S5) คอมพิวเตอร์อาจล้มเหลว นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop ที่คล้ายกับข้อมูลต่อไปนี้:
หยุด(0 X 0000009 Fพารามิเตอร์1,พารามิเตอร์2,parameter3,พารามิเตอร์4)
DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
บันทึกย่อ
 • พารามิเตอร์ในข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop นี้อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของคอมพิวเตอร์
 • ข้อความข้อผิดพลาด Stop "0 x 0000009 f" ไม่ทั้งหมดที่เกิดจากปัญหานี้

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงรับผลกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุหากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้คำถามเพิ่มเติมและประเด็นที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุแบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ คือได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows 7
 • Windows 7 การ Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 เซอร์วิสแพ็ค 1 (SP1)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows 7 หรือเป็น service pack ของ Windows Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

คุณอาจต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้แล้วก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากลติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมกับของคุณตั้งค่าการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม

สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้หัวข้อ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงไปยังส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการแท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาการบริการ
  6.1.7600.20xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTM,LDR
  6.1.7601.21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม mum (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่มีแสดงรายการแยกต่างหากในส่วนของ "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ สำหรับ Windows 7" MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ซึ่งแอตทริบิวต์ไม่มีอยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft
สำหรับรองรับทั้งหมด x Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Usbccgp.sys6.1.7600.2089576,28803-กุมภาพันธ์-201103:56x 86
Usbhub.sys6.1.7600.20895258,56003-กุมภาพันธ์-201103:56x 86
Usbccgp.sys6.1.7601.2165376,28803-กุมภาพันธ์-201103:54x 86
Usbhub.sys6.1.7601.21653258,56003-กุมภาพันธ์-201103:55x 86
Usbccgp.sys6.1.7600.2089576,28803-กุมภาพันธ์-201103:56x 86
Usbhub.sys6.1.7600.20895258,56003-กุมภาพันธ์-201103:56x 86
Usbccgp.sys6.1.7601.2165376,28803-กุมภาพันธ์-201103:54x 86
Usbhub.sys6.1.7601.21653258,56003-กุมภาพันธ์-201103:55x 86
สำหรับรองรับทั้งหมด x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Usbccgp.sys6.1.7600.2089599,32803-กุมภาพันธ์-201104:27x 64
Usbhub.sys6.1.7600.20895343,04003-กุมภาพันธ์-201104:27x 64
Usbccgp.sys6.1.7601.2165399,32803-กุมภาพันธ์-201104:30x 64
Usbhub.sys6.1.7601.21653343,04003-กุมภาพันธ์-201104:30x 64
Usbccgp.sys6.1.7600.2089599,32803-กุมภาพันธ์-201104:27x 64
Usbhub.sys6.1.7600.20895343,04003-กุมภาพันธ์-201104:27x 64
Usbccgp.sys6.1.7601.2165399,32803-กุมภาพันธ์-201104:30x 64
Usbhub.sys6.1.7601.21653343,04003-กุมภาพันธ์-201104:30x 64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Usbccgp.sys6.1.7600.20895222,72003-กุมภาพันธ์-201103:44586240
Usbhub.sys6.1.7600.20895972,80003-กุมภาพันธ์-201103:45586240
Usbccgp.sys6.1.7601.21653222,72003-กุมภาพันธ์-201103:42586240
Usbhub.sys6.1.7601.21653973,31203-กุมภาพันธ์-201103:42586240

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะพลังงานของระบบ แวะไปที่เว็บไซต์ของเครือข่ายสำหรับนักพัฒนา Microsoft (MSDN) ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684คำอธิบายของคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรองรับทั้งหมด x Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม2,625
วัน (UTC)03-กุมภาพันธ์-2011
เวลา (UTC)14:36
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_embedded usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20895_none_0871231b3a9b9310.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,508
วัน (UTC)03-กุมภาพันธ์-2011
เวลา (UTC)05:57
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_embedded usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21653_none_0a80bf3d37a35c8a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,508
วัน (UTC)03-กุมภาพันธ์-2011
เวลา (UTC)05:55
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20895_none_cb4d919088eb9937.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,060
วัน (UTC)03-กุมภาพันธ์-2011
เวลา (UTC)06:01
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21653_none_cd5d2db285f362b1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,060
วัน (UTC)03-กุมภาพันธ์-2011
เวลา (UTC)05:55
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรองรับทั้งหมด x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_embedded usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20895_none_648fbe9ef2f90446.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,512
วัน (UTC)03-กุมภาพันธ์-2011
เวลา (UTC)06:57
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_embedded usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21653_none_669f5ac0f000cdc0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,512
วัน (UTC)03-กุมภาพันธ์-2011
เวลา (UTC)07:02
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20895_none_276c2d1441490a6d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,064
วัน (UTC)03-กุมภาพันธ์-2011
เวลา (UTC)06:เลข
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21653_none_297bc9363e50d3e7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,064
วัน (UTC)03-กุมภาพันธ์-2011
เวลา (UTC)07:03
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม2,645
วัน (UTC)03-กุมภาพันธ์-2011
เวลา (UTC)14:36
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20895_none_cb4f358688e9a233.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,062
วัน (UTC)03-กุมภาพันธ์-2011
เวลา (UTC)06:46
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21653_none_cd5ed1a885f16bad.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,062
วัน (UTC)03-กุมภาพันธ์-2011
เวลา (UTC)06:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,933
วัน (UTC)03-กุมภาพันธ์-2011
เวลา (UTC)14:36
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2459268 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 เมษายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Starter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2459268 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2459268

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com