วิธีการกำหนดค่า ODBC ที่เข้าสู่ระบบใน IIS

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 245243 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
เราขอแนะนำให้ ผู้ใช้ทั้งหมดปรับรุ่นไปยัง Microsoft ข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) รุ่น 7.0 ทำงานบน Microsoft Windows Server 2008 iis 7.0 เพิ่มความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานเว็บมาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย IIS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/prodtech/IIS.mspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IIS 7.0 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.iis.net/default.aspx?tabid=1
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ในข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต Server (IIS) 4.0 ในข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) 5.0 และในข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) 6.0 คุณสามารถกำหนดค่าคุณลักษณะการบันทึกการเชื่อมต่อฐานข้อมูลเปิด (ODBC) เพื่ออนุญาตให้เข้าสู่ระบบไปยังฐานข้อมูล Microsoft Access ภายในเครื่องหรือฐานข้อมูล Microsoft SQL Server เฉพาะที่ หรือระยะไกล

สร้างตาราง

สร้างตารางในฐานข้อมูล Microsoft Access หรือ SQL Server เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใดทำตามขั้นตอนในการเรียกใช้สคริปต์ SQL ที่ดำเนินการสร้างตารางอัตโนมัติส่วน หรือสร้างตารางด้วยตนเอง โดยใช้ฟิลด์ในนั้นตาราง - การจัดรูปแบบเขตข้อมูลส่วน ชื่อตารางเริ่มต้นคือ InternetLog ในหน้าคุณสมบัติการบันทึกข้อมูล ODBC ในการจัดการบริการอินเทอร์เน็ต (ISM) Microsoft Management Console (MMC)

หมายเหตุ:: มีการทำงานตอนเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW) หรือ File Transfer Protocol (FTP) เข้าสู่เว็บเซิร์ฟเวอร์

เรียกใช้สคริปต์ SQL ที่ดำเนินการสร้างตารางอัตโนมัติ

ถ้าคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ SQL Server คุณสามารถสร้างตารางการบันทึกของ IIS ODBC กับสคริปต์ Transact SQL ชื่อ Logtemp.sql ที่มาพร้อมกับ IIS โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. เข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์โดยใช้บัญชีผู้ใช้ที่มีการเข้าถึงระดับผู้ดูแลบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ SQL Server
 2. เปิดตัววิเคราะห์คำถามของ SQL Server
 3. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกOPEN.
 4. ค้นหาโฟลเดอร์ %Windir%\System32\Inetsrv
 5. คลิกLogtemp.sqlแล้ว คลิกOPEN.
 6. ในบรรทัดแรกของสคริปต์ Logtemp.sql แทนinetlogwith:InternetLog.
 7. เลือกฐานข้อมูลเพื่อสร้างตาราง InternetLog โดยค่าเริ่มต้น ฐานข้อมูลเป็นต้นแบบ แต่ขอแนะนำ Microsoft ไม่ให้คุณใช้ฐานข้อมูลนี้
 8. คลิกแบบสอบถามแล้ว คลิกดำเนินการ.

ตาราง - การจัดรูปแบบเขตข้อมูล

FieldName: ClientHost
Data Source/Type: Varchar(255)
Explanations: Client IP address.

FieldName: Username
Data Source/Type: Varchar(255)
Explanations: User name for the client. If the page is not password-protected, this is always the anonymous user name.

FieldName: LogTime
Data Source/Type: Datetime
Explanations: Date and time that the log entry was created.

FieldName: Service
Data Source/Type: Varchar(255)
Explanations: Name of the service. This can be WWW, FTP, or some other name.

FieldName: Machine
Data Source/Type: Varchar(255)
Explanations: Server name.

FieldName: ServerIP
Data Source/Type: Varchar(255)
Explanations: Server IP address.

FieldName: ProcessingTime
Data Source/Type: Int
Explanations: Time spent on request processing (in milliseconds).

FieldName: BytesRecvd
Data Source/Type: Int
Explanations: Number of bytes received.

FieldName: BytesSent
Data Source/Type: Int
Explanations: Number of bytes sent.

FieldName: ServiceStatus
Data Source/Type: Int
Explanations: Service status, such as 200.

FieldName: Win32Status
Data Source/Type: Long Integer
Explanations: Windows NT status code. 0 typically indicates success.

FieldName: Operation
Data Source/Type: Varchar(255)
Explanations: Type of the operation or command. For example, this may be USER for FTP or GET for WWW.

FieldName: Target
Data Source/Type: Varchar(255)
Explanations: Target of the operation. For example, this may be Default.htm.

FieldName: Parameters
Data Source/Type: Varchar(255)
Explanations: Any parameters for the operation. This can be either name/value pairs for invoking CGI or an ISAPI extension. It is a user name for the FTP command USER.

สร้างระบบ DSN

หมายเหตุ:: ตัวอย่างนี้ใช้ SQL Server 7.0
 1. บนคอมพิวเตอร์ IIS ให้เปิด'แผงควบคุม' คลิกสองครั้งที่แหล่งข้อมูล ODBC คลิกการDSN ของระบบแท็บ แล้วคลิกadd.
 2. เมื่อหน้าต่างสร้างแหล่งข้อมูลใหม่ปรากฏ คลิกเพื่อเลือกSQL Serverแล้ว คลิกเสร็จสิ้น.
 3. ในการชื่อ:กล่อง ชนิดhttplogพิมพ์คำอธิบาย คลิกเพื่อเลือกเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับ และคลิกถัดไป. ถ้าเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน เลือก(ภายในเครื่อง).
 4. ในวิซาร์ดการสร้าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณคลิกเพื่อเลือกมีการรับรองความถูกต้องของ Windows NT โดยใช้หมายเลขการเข้าสู่ระบบเครือข่ายสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ SQL Server ตรวจสอบการกำหนดค่าไคลเอนต์ และใช้ค่าเริ่มต้นชื่อ Pipeการตั้งค่า ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ถูกต้อง และจากนั้น คลิกตกลง.
 5. คลิกถัดไป.
 6. แมปฐานข้อมูลการเริ่มต้นให้กับฐานข้อมูลที่ตารางต้นแบบอยู่ และจากนั้น คลิกถัดไป.
 7. ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถคลิกเพื่อเลือกบันทึกนานรันแบบสอบถามไปยังแฟ้มบันทึกและล็อก ODBC ไดรเวอร์สถิติการล็อกไฟล์ในตัวช่วยสร้าง
 8. คลิกเสร็จสิ้น.
 9. ในตอนท้ายของวิซาร์ด คลิกแหล่งข้อมูลการทดสอบ. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เชื่อมได้สำเร็จต่อไปยังคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server และจากนั้น คลิกตกลงเมื่อต้องการจบการทำงาน

การตั้งค่าคอนฟิก IIS สำหรับการบันทึกข้อมูล ODBC


 1. ใน ISM MMC คลิกขวาเว็บไซต์ และคลิกคุณสมบัติ.
 2. คลิกการเว็บไซต์แท็บ
 3. ในการรูปแบบแฟ้มบันทึกที่ใช้งานอยู่รายการ คลิกเพื่อเลือกการบันทึกข้อมูล odbc. คุณสามารถละเว้นชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในหน้าคุณสมบัติการบันทึกข้อมูล ODBC ถ้าคุณได้เลือกการพิสูจน์ตัวจริงแบบรวมของ Windows NT เมื่อคุณตั้งค่าระบบ DSN ที่ถูกแมปไปยังคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server
 4. คลิกนำไปใช้แล้ว คลิกตกลง.หมายเหตุ:: ถ้ามีระบุบัญชีผู้ใช้บนหน้าคุณสมบัติการบันทึกข้อมูล ODBC,ชื่อผู้ใช้ฟิลด์ในตาราง SQL Server ว่างเปล่า หรือประกอบด้วยเส้นประ(-) ถ้ามีใช้บัญชีโดเมน ชื่อบัญชีผู้ใช้ปรากฏขึ้นในตารางล็อก SQL Server

 5. : ถ้ามีระบุบัญชีผู้ใช้บนหน้าคุณสมบัติการบันทึกข้อมูล ODBC การเข้าใน ISM MMC คลิกขวาเว็บไซต์ และจากนั้น คลิกSTOP:เมื่อต้องการหยุดการเว็บไซต์ของคุณ
 6. : ถ้ามีระบุบัญชีผู้ใช้ใน คุณสมบัติล็อก ODBC หน้า คลิไซต์เว็บ และจากนั้น คลิกเริ่มการทำงานรีสตาร์ตเว็บไซต์ของคุณ

คำแนะนำสำหรับการบันทึกข้อมูล ODBC

 • ขอแนะนำ Microsoft ไม่ให้ IIS เข้าสู่ระบบไปยังตาราง SQL Server ถ้าคอมพิวเตอร์ IIS อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ไม่ว่าง Sending logging data to a SQL Server database for a busy Web site consumes system resources. In this case, you may want import the IIS logs to a SQL database later.For more information about importing IIS logs to SQL, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
  296085How to use SQL Server to analyze Web logs
  296093PrepWebLog utility prepares IIS logs for SQL bulk insert
 • By default, the logging configuration usesเนมที่มีชื่อfor the SQL Server connection. If you are using a remote computer that is running SQL Server, you may have to configure TCP/IP for the SQL Server connection.

การแก้ไขปัญหา

If the InternetLog table is not configured correctly, or if the correct user has not been granted the right permissions to the InternetLog table, you may receive either Event ID 5, Event ID 6 (with a source of IISLOG), or both in the system log of the Event Viewer.

หมายเหตุ:: For other database systems, you must configure a system DSN to link the database and table that contain the appropriate fields for the logging format, and then follow the steps inConfiguring IIS for ODBC Loggingto set up logging.

ข้อมูลอ้างอิง

For more information about ODBC logging issues, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
149398IIS logging to SQL Server fails with blank username and password
192293IIS stops ODBC logging after failing to communicate with SQL Server
256839Long URL requests or parameters are not logged when you use ODBC logging
For more information about importing IIS logs to SQL, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
296085How to use SQL Server to analyze Web logs
296093PrepWebLog utility prepares IIS logs for SQL bulk insert

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 245243 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
Keywords: 
kbhowtomaster kbmt KB245243 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:245243

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com