ผู้ดูแลที่ใช้ร่วมกันไม่ได้ปรากฏบนเซิร์ฟเวอร์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 245117 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะดูการ administrative shares (ตัวอย่างเช่น c $, $ว ผู้ดูแลระบบ$ และ IPC $) จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows NT 4.0 Server หรือ Microsoft Windows 2000 ที่ใช้ร่วมกันอาจไม่สามารถแสดง เมื่อคุณรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ คุณอาจยังคงไม่สามารถดูการใช้ร่วมกัน

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้หาก AutoShareServer และ AutoShareWks ค่าใน HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters คีย์ความปลอดภัยมีการตั้งค่าเป็น 0 (ศูนย์)

การแก้ไข

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ กำหนดค่ารีจิสทรี AutoShareServer และ AutoShareWks ข้อมูลค่า 1 (หนึ่ง) ในการใช้:

 1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี (Regedt32), แล้ว ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
  					
 2. การตั้งค่าคอนฟิกค่า AutoShareServer และ AutoShareWks 1 (หนึ่ง)
 3. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
 4. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้ใช้ร่วมกันใช้งานอยู่

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 245117 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Keywords: 
kbprb kbmt KB245117 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:245117

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com