ข้อผิดพลาดต่าง ๆ อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามติดตั้ง SQL Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2449398 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Microsoft SQL Server 2008 R2 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่ง หรืออาจพบอาการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง นอกจากนี้ คุณไม่สามารถทำต่อไป ด้วยการตั้งค่า

การเซ็ตอัพข้อความแสดงข้อผิดพลาด GUI หรืออาการ

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1
ระบบไม่สามารถเปิดอุปกรณ์หรือแฟ้มที่ระบุ

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 2
Setup.rll เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ออกแบบให้ทำงานบน Windows หรือประกอบด้วยข้อผิดพลาด

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 3
โปรแกรมติดตั้งตรวจพบข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดในการติดตั้งแพคเกจนี้

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 4
Badimage Setup.exe

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 5
ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการเข้าสู่ระบบเนื่องจากการสื่อไม่ถูกต้อง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 6
แฟ้ม cabinet 'Sql.cab' จำเป็นสำหรับการติดตั้งนี้เสียหาย และไม่สามารถใช้

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 7
ข้อผิดพลาดในการอ่านจากแฟ้ม

อาการที่ 1
คุณไม่สามารถเลือก x 64 บิตติดตั้งได้

อาการที่ 2
คอมโพเนนต์บางตัวหายไปบนหน้าเลือกคอมโพเนนต์ของโปรแกรมติดตั้ง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดในแฟ้มบันทึกการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SQL

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้มบันทึกการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SQL อ้างอิงถึงหัวข้อต่อไปนี้ใน SQL Server Books Online:

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1
ข้อผิดพลาด 2337

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 2
การติดตั้ง SQL Server ล้มเหลว

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 3
ข้อผิดพลาดของเครือข่ายเกิดขึ้นขณะพยายามอ่านจากแฟ้ม

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 4
การปรับภาษาเไม่ได้รับการสนับสนุนสื่อนี้เซิร์ฟเวอร์ SQL

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 5
ไม่พบจุดจับการเริ่มต้นระบบกลไกจัดการฐานข้อมูล (แฟ้ม Summary.txt)

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 6
แหล่งที่มาสำหรับแฟ้ม 'p76pctiy.dll' จะไม่ถูกบีบอัด (sql_engine_core_shared)

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของตัวแสดงเหตุการณ์

ไม่สามารถเตรียมใช้งานตัวจับเวลา SQLSQM

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นสำหรับหนึ่งในสาเหตุต่อไปนี้:
 • สื่อการติดตั้งเสียหาย
 • แหล่งการติดตั้งเสียหาย

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ปัญหา ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 • Re-download รูป SQL Server จากตำแหน่งที่ตั้งเดิม
 • ใส่รูป ISO บนไดรฟ์ภายในเครื่อง และจากนั้น เรียกใช้การตั้งค่า
 • การเปลี่ยนชื่อแฟ้ม Setup.rll ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้เพื่อ Setup.rll_old และจากนั้น เรียกใช้การตั้งค่า:
  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\SQLServer2008R2\resources\1033
 • เปลี่ยนการตั้งค่าระบบปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนรุ่นภาษาท้องถิ่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าระบบปฏิบัติการ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
หมายเหตุ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กล่าวถึงในส่วน "อาการ" อาจมีสาเหตุอื่น ๆ ขั้นตอนในส่วน "การแก้ปัญหา" ไม่สามารถแก้ปัญหา คุณอาจประสบปัญหาที่แตกต่างกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถใช้เครื่องมือต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบสื่อการติดตั้งของคุณ:
Verifier ความสมบูรณ์ของแฟ้ม Microsoft Checksum
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง SQL Server 2008 R2 การอ้างอิงถึงหัวข้อต่อไปนี้ใน SQL Server Books Online:
วิธีการ: การติดตั้ง SQL Server 2008 R2 (เซ็ตอัพ)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2449398 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 มกราคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
Keywords: 
kbcip kbmt KB2449398 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2449398

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com