ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเปิดเอกสารใน Word: "แฟ้มนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบ XML แบบกำหนดเองซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนโดย Word"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2445062 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณพยายามเปิดเอกสารใน Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2010 หรือใน Microsoft Word 2013 ซึ่งกำลังใช้รูปแบบแฟ้มอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • เอกสาร word (DOCX)
 • เอกสารที่เปิดใช้งานแมโคร word (DOCM)
 • แม่แบบของ Word (DOTX)
 • แม่แบบที่มีการเปิดใช้งานแมโคร Word (DOTM)
 • เอกสาร XML ของ word (XML)
 • เอกสาร XML ของ Word 2003 (XML)
ในระหว่างกระบวนการเปิดสำหรับ Word 2007, Word 2010 หรือ Word 2013 คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
แฟ้มนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบ XML แบบกำหนดเองซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนโดย Word หากคุณบันทึกแฟ้มนี้ องค์ประกอบ XML แบบกำหนดเองเหล่านี้จะถูกนำออกอย่างถาวร

จากนั้น เมื่อคุณคลิก ตกลง องค์ประกอบ XML แบบกำหนดเองจะไม่แสดง

หมายเหตุMicrosoft Word 2013 จะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดสำหรับรูปแบบแฟ้มต่อไปนี้เพิ่มเติมจากรูปแบบแฟ้มที่แสดงรายการไว้ก่อนหน้านี้:
 • เอกสาร Word 97-2003 (DOC)
 • เว็บเพจ word (HTML)
 • Rich Text Format (.RTF)

ข้อมูลเพิ่มเติม

รุ่นของ Word ที่มีการแจกจ่ายโดย Microsoft หลังจาก 10 มกราคม 2010 จะไม่อ่านมาร์กอัป XML แบบกำหนดเองซึ่งอาจมีอยู่ภายในDOCX,DOCM,DOTX,DOTM หรือแฟ้ม XML Word 2007, Word 2010 และ Word 2013 รุ่นใหม่จะยังคงสามารถเปิดแฟ้มเหล่านี้ได้ แต่มาร์กอัป XML แบบกำหนดเองใด ๆ จะถูกนำออก

มาร์กอัป XML แบบกำหนดเองในเอกสาร Word จะมองเห็นเป็นป้ายชื่อสีชมพู (สีเริ่มต้น) ล้อมรอบข้อความในเอกสาร:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2449628


การนำมาร์กอัป XML แบบกำหนดเองออกเป็นผลมาจากการออกกฎของศาลแห่งสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2009 โดยทั่วไปแล้ว ลูกค้าที่ซื้อหรือมีสิทธิ์การใช้งาน Word 2007, Word 2010 หรือ Word 2013 จาก Microsoft หลังจากวันที่ 10 มกราคม 2010 สำหรับการใช้ในสหรัฐอเมริกาและเขตแดนของประเทศดังกล่าวจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่ปรับปรุงแล้วซึ่งไม่รวมถึงการติดป้ายชื่อ XML แบบกำหนดเองที่เจาะจงใดๆ

คุณลักษณะดังต่อไปนี้ของ Word จะไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงนี้
 • ตัวควบคุมเนื้อหาจะไม่ได้รับผลกระทบ ตัวควบคุมเนื้อหาเป็นวิธีการทั่วไปในการจัดโครงสร้างเนื้อหาของเอกสารและการแมปเนื้อหาไปยังส่วน XML แบบกำหนดเอง
 • มาตรฐานการเปิด XML (รุ่น ECMA และ ISO ทั้งหมด) จะไม่ได้รับผลกระทบ
 • มาร์กอัป XML แบบกำหนดเองที่เก็บอยู่ภายในเอกสาร Word 97-2003 (DOC) จะไม่ได้รับผลกระทบ
 • ริบบิ้น XML และเพิ่มความสามารถของ Ribbon จะไม่มีผลกระทบ
 • ส่วน XML แบบกำหนดเองจะไม่ได้รับผลกระทบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วน XML แบบกำหนดเอง ให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb608618.aspx
 • รูปแบบวัตถุของ Word จะไม่ได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม วิธีการจำลองแบบวัตถุบางวิธีที่เกี่ยวข้องกับมาร์กอัป XML แบบกำหนดเองอาจให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน
  • วิธี TransformDocument จะดำเนินการต่อ แต่มาร์กอัป XML แบบกำหนดเองใด ๆ ภายในผลลัพธ์ของการแปลงจะถูกเอาออก
  • วิธีการ InsertXML จะดำเนินการต่อไป แต่มาร์กอัป XML แบบกำหนดเองใด ๆ ที่มีอยู่จะถูกนำออกก่อนที่จะมีการแทรกเนื้อหา


หมายเหตุ หากคุณเป็นนักพัฒนาโซลูชันที่ใช้มาร์กอัป XML แบบกำหนดเอง ให้ตระหนักว่าการสนับสนุนสำหรับมาร์กอัป XML แบบกำหนดเองไม่พร้อมใช้งานอีกต่อไปแล้ว หลายสถานการณ์นำมาใช้ โดยใช้มาร์กอัป XML แบบกำหนดเองสามารถนำมาใช้ โดยใช้เทคโนโลยีอื่น เช่นตัวควบคุมเนื้อหา เขตข้อมูลแบบฟอร์ม และที่คั่นหน้าเว็บที่มีอยู่ใน Word 2007, Word 2010 และ Word รูป ตัวอย่างเช่น ตามที่ได้อธิบายไว้ในบทความต่อไปนี้ ตัวควบคุมเนื้อหา (นอกเหนือจากเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น ที่คั่นหน้าเว็บ) จะช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างเอกสารที่มีโครงสร้างได้ และสามารถนำเอกสารนั้นมาใช้ได้เพื่อกำหนดค่าที่กำหนดเองให้แก่เนื้อหาที่มีโครงสร้าง ค่าที่กำหนดเองเหล่านี้สามารถนำมาใช้ในการกำหนดความหมายทางตรรกะให้ส่วนต่างๆ ในเนื้อหาของคุณได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมเนื้อหา ให้เยี่ยมชมเว็บเพจ Microsoft ต่อไปนี้:
การสร้างแม่แบบของ Word 2007 ในทางการเขียนโปรแกรม
การสร้างแม่แบบ Word 2007 โดยใช้ตัวควบคุมเนื้อหา
การแม็ปตัวควบคุมเนื้อหาของ Word 2007 ไปยัง XML แบบกำหนดเองโดยใช้วัตถุ XMLMapping
วิธีการ: ผูกตัวควบคุมเนื้อหาเข้ากับโหนดในคลังข้อมูล
การใช้ประโยชน์จากตัวควบคุมเนื้อหาที่ถูกผูกเข้าไว้ด้วยกัน
วิธีที่ง่าย ๆ เพื่อรวมหลายเอกสาร Word
สร้างตัวควบคุมเนื้อหาผูกกับข้อมูลโดยใช้ SDK XML เปิดและ LINQ ไปยัง XML

ข้อมูลอ้างอิง

978951 คำอธิบายเกี่ยวกับการปรับปรุงเดือน 2010 มกราคมสำหรับ Word 2003 และ Word 2007
2445060 การแมป XML แบบกำหนดเองจะถูกนำออกเมื่อคุณเปิดเอกสารใน Word 2010
2761189มาร์กอัป XML แบบกำหนดเองจะถูกนำออกเมื่อคุณเปิดเอกสารใน Word 2013

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2445062 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 9.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Word 2013
Keywords: 
kbmt KB2445062 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2445062

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com