วิธีการปรับการตั้งค่าการจำลองแบบไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ในเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 244368 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการปรับการตั้งค่าการจำลองแบบ Active Directory ในการกำหนดค่าเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
ความรู้ความสอดคล้องตัวตรวจสอบ (KCC) ปรับแบบไดนามิกโทโพโลยีจำลองแบบของข้อมูลเครือข่ายของคุณ เมื่อมีเพิ่ม หรือเอาออกจากเครือข่าย เมื่อตัวควบคุมโดเมนไม่พร้อมใช้งานตัวควบคุมโดเมน หรือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการกำหนดเวลาการจำลองแบบของข้อมูล

งานของการ KCC ได้แก่:
 • KCC ที่ขึ้นอยู่กับโทโพโลยีของเครือข่ายระบุไว้ โดยวัตถุ Active Directory สร้างวัตถุการเชื่อมต่อที่ใช้ในการกำหนดการการจำลองแบบขาเข้า และขาออกที่ตัวควบคุมโดเมน:

  • สำหรับแหล่งภายในไซต์เดียวกัน ขาเข้ากับตัวควบคุมโดเมน KCC กำลังเรียกใช้
  • ขาสำหรับแหล่งที่มาในไซต์ที่แตกต่างกัน เข้าไปยังไซต์ที่ KCC กำลังทำงาน ถ้าตัวควบคุมโดเมน KCC กำลังเรียกใช้ interSiteTopologyGenerator elected สำหรับไซต์นั้น
 • แปลงวัตถุ Microsoft Windows NT ไดเรกทอรีบริการ Connection (ntdsConnection) ที่ กำหนด KCC และ กำหนดผู้ดูแลในการตั้งค่าคอนฟิกเข้าใจ โดยโปรแกรมการจำลองแบบของบริการไดเรกทอรี (DS)
โดยค่าเริ่มต้น แต่ละงานเหล่านี้จะดำเนินการทุก 15 นาที สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ KCC โปรดดูบทที่จำลองแบบไดเรกทอรีที่ใช้งานในทรัพยากร Kit การ Windows 2000

ตัวอย่าง:

ในการกำหนดบางไซต์ที่มีขนาดใหญ่ค่าประกอบด้วยไซต์จำนวนมาก โดเมนจำนวนมาก หรือไซต์ betweens กระบวนการผลิตหลาย KCC ที่ inter-site ดำเนินช้า ที่ใช้มากเกินกว่าปริมาณต่อหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เวลาและหน่วยความจำทรัพยากร

ถ้า D คือ หมายเลขของโดเมนในเครือข่ายของคุณ S คือ จำนวนของไซต์ในเครือข่ายของคุณ และ
(1 + d) * s ^ 2<= 100,000=""></=>
จากนั้น คุณสามารถละเว้นส่วนที่เหลือของบทความนี้

ตารางต่อไปนี้แสดงเวลาการดำเนินการและตัวเลขของปริมาณการใช้หน่วยความจำสำหรับ KCC inter-site การเรียกใช้ในการกำหนดค่าฮับ และ spoke หลากหลายปรับไม่มีประสิทธิภาพการทำงานค่าใช้ แต่ละไซต์ประกอบด้วยตัวควบคุมโดเมนสำหรับโดเมนเดียวและแค็ตตาล็อกส่วนกลาง โดเมนคือ dispersed เท่าข้ามไซต์ การเชื่อมโยงการเชื่อมโยงไซต์ที่อัตโนมัติถูกเปิดใช้งาน การประเมินเกิดขึ้นในการ Xeon III Pentium Intel ที่ 500 MHz ด้วย 1 กิกะไบต์ (GB) ของสุ่มการเข้าถึงหน่วยความจำ (RAM) ใช้หน่วยความจำรวมถึงการแคฐานข้อมูล ปริมาณการใช้หน่วยความจำจะต่ำลงบนคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจำกายภาพที่น้อยกว่า

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ตำแหน่ง:# ไซต์# โดเมนเวลาที่ผ่านไป (h:m:s)การใช้งานหน่วยความจำใน K
ดาวเทียม12510:00:1211748
ฮับ12510:00:2112256
ดาวเทียม25010:00:4145660
ฮับ25010:01:0544820
ดาวเทียม50010:02:56173216
ฮับ50010:04:34174752
ดาวเทียม100010:15:23685596
ฮับ100010:17:34688568
ดาวเทียม100010:15:54685604
ฮับ100010:17:51689668
ดาวเทียม125100:00:5958520
ฮับ125100:01:1958536
ดาวเทียม250100:04:00228304
ฮับ250100:04:47227508
Satellite500100:21:32815916
Satellite500100:19:41823808
Hub500100:21:18828484
Satellite125500:04:49266088
Hub125500:05:54264024
Satellite250500:20:19831924
Hub250500:22:49841536
The formula for the execution time is:
(1 + num domains) * num sites ^ 2 * 0.0000075 minutes
You can determine how long the KCC runs in your existing configuration using the Active Directory Sites and Services snap-in:
 1. Determine which domain controller in the site is the current inter-site topology generator by viewing the properties of the NTDS Site Settings object.
 2. Time the execution of the KCC on that domain controller:

  1. คลิกขวาการตั้งค่า ntds.
  2. คลิกCheck Replication Topology.
Also, you can monitor the execution time of the KCC on an on-going basis by using Registry Editor to view the following registry key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Diagnostics
Change the "1 Knowledge Consistency Checker" value to a value of 3 or greater.

With this value set to 3 or greater, the KCC will log events 1009 and 1013 to signify the beginning and end of the check.

Recommendations

If your configuration does not satisfy the above criteria, then use the appropriate method:

Reduce Use of Site-Link Bridges in Your Site Configuration

This option works well in typical hub and spoke configurations by reducing the number of potential routes between sites.

Automatic site-link bridging indicates the entire network is fully Internet Protocol (IP) routed. In this situation, any computer in a given site can communicate over IP with any computer in any other site. Automatic site-link bridging is enabled for both the IP and Simple Mail Transport Protocol (SMTP) inter-site transports by default. Disabling this feature requires that you add explicit site-link bridge objects where needed. Site-link bridges are necessary only if a particular site contains a domain controller of a domain that is not present in any adjacent site, but another domain controller of that domain does occur in other sites in the forest. An adjacent site is defined to be any site included in any site link containing the site in question. Most configurations do not require the use of site-link bridges, because any site holding a domain controller of a given domain that occurs in more than one site is almost always adjacent to at least one other site containing a domain controller of the same domain.

If KCC is unable to directly or transitively connect all the sites containing domain controllers of a particular domain after you disable automatic site-link bridging, the KCC will log event 1311.

ตัวอย่าง:

The Directory Service consistency checker has determined that either:
 1. There is not enough physical connectivity published by using the Active Directory Sites and Services Manager to create a spanning tree connecting all the sites in the forest.
 2. Replication cannot be performed with one or more critical servers for changes to propagate across all sites. This is most often due to the servers being unreachable.
To resolve issue A, use the Active Directory Sites and Services Manager to do one of the following:
 • Publish sufficient site connectivity information such that the computer can infer a route by which this partition can reach this site. This option is preferred.
 • Add an ntdsConnection object to a domain controller that contains the partition domain controller=europe,domain controller=mycorp,domain controller=com in this site from a domain controller that contains the same partition in another site.
To resolve issue B, examine the current event log to determine which server or servers could not be contacted by the KCC.

To disable automatic site-link bridging:
 1. Double-click the Active Directory Sites and Services snap-in.
 2. Right-click the IP transport object, and then clickคุณสมบัติ.
 3. In the Inter-Site Transports container, click the appropriate check box to clear it, and then clickตกลง.
มียังคงขีดจำกัดการตั้งค่าคอนฟิกที่ KCC สามารถคำนวณโดยอัตโนมัติโทโพโลข้อ inter-site ยี แม้ว่าจะเชื่อมโยงไซต์ไม่เชื่อมโยงกำลังถูกใช้ ตารางต่อไปนี้แสดงเวลาการดำเนินการและตัวเลขของปริมาณการใช้หน่วยความจำสำหรับ KCC inter-site ที่กำลังเรียกใช้ในการกำหนดค่าฮับ และ spoke หลากหลาย แต่ละไซต์ประกอบด้วยตัวควบคุมโดเมนของโดเมนเดียวและแค็ตตาล็อกส่วนกลาง (GC) โดเมนคือ dispersed เท่าข้ามไซต์ การเชื่อมโยงการเชื่อมโยงไซต์ที่อัตโนมัติถูกปิดใช้งาน และบริดจ์เชื่อมโยงไซต์ไม่ได้กำหนดไว้ การประเมินเกิดขึ้นในการ Xeon III Pentium Intel ที่ MHz 500 มี ram ขนาด 1 GB การดำเนินการครั้งบนตัวประมวลผลการ II Intel Pentium 200 MHz เป็นเกี่ยวกับคู่เหล่านั้นแสดง ใช้หน่วยความจำรวมถึงการแคฐานข้อมูล ปริมาณการใช้หน่วยความจำจะต่ำลงบนคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจำกายภาพที่น้อยกว่า

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ตำแหน่ง:# ไซต์# โดเมนเวลาที่ผ่านไป (h:m:s)การใช้งานหน่วยความจำใน K
ดาวเทียม100210:01:2731380
ฮับ100210:04:4633352
ดาวเทียม50210:00:359980
ฮับ50210:01:5811540
ดาวเทียม25210:00:234072
ฮับ25210:00:544112
ดาวเทียม12710:00:101464
ฮับ12710:00:262052
ดาวเทียม1002500:39:4292160
ฮับ1002501:21:3085392
ดาวเทียม502500:11:3342456
ฮับ502500:26:2637384
ดาวเทียม252500:03:3215292
ฮับ252500:09:3618408
ดาวเทียม127500:01:157364
ฮับ127500:04:059324
ดาวเทียม1002100:09:0050752
ฮับ1002100:19:0460956
สูตรสำหรับเวลาการดำเนินการสำหรับไซต์ดาวเทียมคือ
(1 +หมายเลขของโดเมน) *จำนวนของไซต์* 0.0006 นาที
โดย:หมายเลขของโดเมนมีหมายเลขของโดเมน และจำนวนของไซต์จำนวนของไซต์ได้

สูตรสำหรับไซต์ฮับคือ:
(1 +หมายเลขของโดเมน) *จำนวนของไซต์* 0.0015 นาที

เรียกใช้ KCC Inter-site เท่านั้นในระหว่างปิดชั่วโมงสูงสุด

ตัวเลือกนี้ทำงานเมื่อคอมพิวเตอร์มีช่องเสียบแบบเวลาเมื่องานเพียงเล็กน้อยกำลังเสร็จเรียบร้อย และ KCC inter-site การเรียกใช้ทำให้พอดีภายในช่องเสียบครั้งนี้ด้วย เทคนิคนี้จะโดยปกติจะใช้เฉพาะเมื่อใช้การเชื่อมโยงการเชื่อมโยงไซต์มีอยู่ถูกลด และเวลาของการดำเนินการหรือการใช้หน่วยความจำของ KCC ยังคง มีปัญหาในระหว่างเวลาทำงานสำคัญ

KCCs ในไซต์ที่กำหนดให้สามารถกำหนดค่าการปิดใช้งานเฉพาะโทโพโลยี inter-site คำนวณ การรักษาความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการจำลองแบบภายในไซต์ของตนเอง การคำนวณการโทโพโลยี inter-site แล้วอาจ re-enabled ณเวลาระบุวันที่เพิ่งนานพอ KCC ในไซต์เพื่อรันการตรวจสอบ inter-site และสามารถแล้วถูกปิดใช้งานอีกครั้ง

เมื่อการตรวจสอบโทโพโลยี inter-site ถูกปิดใช้งานสำหรับไซต์บางไซต์ ไซต์นั้นจะไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในโทโพโลยีที่ inter-site ถ้าหนึ่ง หรือทั้งคู่จำลองแบบสำหรับการเชื่อมต่อ inter-site ทั้งหมดที่ทำซ้ำในโดเมนที่ระบุไม่มี ไม่มี adaptation KCC อัตโนมัติไปยังแหล่งข้อมูลใหม่หรือปลายทางจะเป็นเสร็จสมบูรณ์จนกว่าตัวควบคุมโดเมนที่มากลับออนไลน์ หรือส่วน inter-site ของ KCC เรียกใช้อีกครั้ง

หมายเหตุ:: ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มการเชื่อมต่อในขณะที่ inter-site KCC ถูกปิดใช้งานด้วยตนเอง

การประเมินว่าตัวเลือกนี้เป็นสมจริงในการกำหนดค่าของคุณ ก่อนกำหนดความยาว KCC ใช้ในการทำงานในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณหรือไม่ แล้ว ดูว่า มีบล็อกเวลาบนตัวควบคุมโดเมนหนึ่งในแต่ละไซต์เพื่อการให้เหมาะสมกับความต้องการหน่วยความจำและเวลา คุณไม่จำเป็นสำหรับส่วน inter-site ของ KCC ทำในไซต์ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน

เมื่อต้องการกำหนดตารางเวลาการ KCC inter-site ใช้คอมโพเนนต์ของตัวกำหนดเวลางานการจัดกำหนดการ executions ของ "wscript /b runkcc.vbs" (สคริปต์ในรูปแบบข้อความอยู่ในบทความนี้) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดเวลางาน อ้างอิงถึงหัวข้อตัวกำหนดเวลางานในวิธีใช้ของ Windows 2000 Runkcc.vbs จำเป็นต้องใช้เครื่องมือสนับสนุนในโฟลเดอร์ Support\Tools ในซีดีรอม Windows 2000 ให้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์นี้ถูกเรียกใช้

ปิดการใช้งาน KCC Inter-Site ทั้งหมด การกำหนดค่าการเชื่อมต่อด้วยตนเอง

ตัวเลือกนี้ทำงานดีในการตั้งค่าคอนฟิก spoke ฮับทำงานปกติ ซึ่งโดยทั่วไปถูกใช้เฉพาะเมื่อสองวิธีก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นตัวเลือกที่สามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกำหนดค่าด้วยพันของไซต์

เมื่อโทโพโลยี inter-site อัตโนมัติถูกปิดใช้งานทั้งหมด จะกลายที่รับผิดชอบของผู้ดูแลเมื่อต้องการสร้างวัตถุการเชื่อมต่อเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลที่จำลองแบบยังคงไหลผ่านฟอเรสต์ทำแบบจำลอง inter-site ที่จำเป็น โดยทั่วไป ลูกค้าที่ มีไซต์เพียงพอกับ surpass จำกัด KCC employ topologies เครือข่ายฮับ และ spoke เชื่อมต่อ headquarters ที่บริษัท มีไซต์สำนักงานสาขา homogeneous จำนวนมาก symmetry นี้ simplifies กระบวนการได้อย่างมาก

ก่อนที่จะสร้างวัตถุการเชื่อมต่อของคุณโดยไม่ต้องการความช่วยเหลือของ KCC มีหลายจุดพิจารณา:
 • ความล้มเหลวของเซิร์ฟเวอร์ ให้พิจารณาการเกิดขึ้นในกรณีที่ตัวควบคุมโดเมน BR1 ในไซต์สำนักงานสาขาเชื่อมต่อกับตัวควบคุมโดเมน HQ1 ในไซต์ของบริษัทฮับ และ HQ1 undergoes ข้อผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ ปัญหาด้านพลังงาน หรือบางอื่น ๆ เหตุการณ์รุนแรง เมื่อมีการใช้โทโพโลยี inter-site อัตโนมัติ KCC ที่ใช้เวลาภายใต้ดูแลการเพิ่มการเชื่อมต่ออินเพิ่มเติมเพื่อทำเป็นการชั่วคราวซ้ำจากตัวควบคุมโดเมนอื่นในไซต์ของบริษัทฮับจนกว่า HQ1 ส่งกลับค่าแบบออนไลน์ ไม่ มีการสร้างโทโพโลยี inter-site อัตโนมัติ เพื่อให้แน่ใจว่า การจำลองแบบนั้นยังคงเกิดขึ้นในกรณีของความล้มเหลวของเซิร์ฟเวอร์ ซ้ำซ้อนการเชื่อมต่อต้องมีกำหนด กำหนดสองการเชื่อมต่อขาเข้าเพื่อ BR1 จาก HQ1 และจาก HQ2 If there are two domain controllers in the branch office, BR1 and BR2, then the second connection should be from HQ2 to BR2. This allows updates to be replicated from the corporate hub site in the event that one of the two branch office domain controllers fails.

  Redundant connections defined in this manner may force the same Active Directory updates to be replicated more than once unless the IP transport is being used and all connections inbound to the site have the same destination domain controller within the site. When using the SMTP transport or multiple destination domain controllers, the replication schedule should be interleaved such that the updates from one source are received, applied, and replicated within the destination site before the request to the second source is made. Extending the example above, the first connection might replicate on odd hours and the second connection replicate on even hours.
 • Global Catalog placement. If a site contains GCs, one or more of the GCs must be used for replication to and from the site. If this is not done, then GCs will not remain synchronized.
 • Domain placement. If domain controllers of a particular domain are spread out over multiple sites, one or more domain controllers of that domain must be used for replication with other domain controllers of that same domain. This ensures that domain data is replicated across all domain controllers of that domain. It is not sufficient for a domain A domain controller in site 1 to replicate solely with a domain B GC in site 2 if site 2 contains a domain controller for domain A. Because the domain B GC has only a subset of the attributes for objects in domain A, it cannot act as a conduit to replicate attributes not in this set between the domain A domain controllers.
 • Load balancing. Distribute the inbound and outbound replication load. For example, if you have 100 domain controllers in your corporate hub site and 1000 branch offices with 1 domain controller each, you do not want to configure all 1000 branch office domain controllers to replicate from the same domain controller in your hub site. Instead, load balance such that each domain controller in the corporate hub communicates with 10 branch office sites. Since only one inbound replication can occur at a time and communication with branch office sites is often over slow wide area network (WAN) links, failing to load balance will not only increase the CPU and memory load on the hub site domain controller, but this may also result in very large backlogs of data to replicate.
การเรียกใช้ครั้งเดียวของ KCC ยังสามารถใช้เพื่อสร้างการเชื่อมต่อที่สามารถถูก adapted ผู้ดูแลแล้วเริ่มต้น ถ้า KCC ที่ inter-site ไม่ต้องการรันเป็นระยะ ๆ หลังจากนั้น จากนั้นผู้ดูแลระบบต้องกำหนดการจำลองแบบเพิ่มเติมในการเชื่อมต่อเพื่อให้จำลองแบบจะทำงานในกรณีของความล้มเหลวของตัวควบคุมโดเมนต้นทางที่ระบุ โดยการเชื่อมต่อแรก ถ้ามีการเชื่อมต่อที่มีอยู่ทั้งหมดล้มเหลว และไม่มี re-run KCC ที่ inter-site ผู้ดูแลระบบต้องเชื่อมต่อโดยตรงกับตัวควบคุมโดเมนปลายทาง และสร้างการเชื่อมต่อกับตัวควบคุมโดเมนที่ไม่สามารถเข้าถึง ในการกำหนดค่าด้วย volatility สูง (เมื่อตัวควบคุมโดเมนต้นทางที่ดีที่สุดที่จะไม่พร้อมใช้งานในบางครั้งสำหรับรอบระยะเวลาความยาวของเวลาเนื่องจากความล้มเหลวของเครือข่าย) จะแนะนำได้มากกว่าหนึ่งการเชื่อมต่อพิเศษ

Runkcc.vbs (VBScript to Trigger the One-time Run of the KCC)

Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในเรื่องการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่าคุณมีความคุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่แสดงอยู่ รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างและแก้จุดบกพร่องกระบวนการ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่การใช้งานของกระบวนการเฉพาะได้ แต่จะไม่ปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีหน้าที่การใช้งานที่เพิ่มขึ้น หรือสร้างกระบวนการใดๆ เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณโดยเฉพาะ'*/ runkcc.vbs
'*/
'*/ Parameters:<none></none>
'*/ Purpose: When run on a domain controller, this script makes the local domain controller the Inter-Site
'*/ Topology Generator for its site, enables inter-Site topology generation temporarily if it is disabled,
'*/ runs the KCC topology generation process, and disables inter-site topology generation if it was
'*/ configured so to begin with.
'*/
'*/

ON ERROR RESUME NEXT

Call ExecuteKCC()

Public Sub ReportError ()

'tell the user the error
wscript.Echo "The following error occurred: (" + cstr(hex(err.number)) +") " + cstr(err.description)

End Sub

Public Sub ExecuteKCC ()

ON ERROR RESUME NEXT

wscript.echo "Loading functions for use by this script..."
set dll=createobject("iadstools.DCFunctions")
if err.number <> 0 then ReportError:WScript.Quit
dll.enabledebuglogging 1

'get the local box name
wscript.echo "1> Connecting to local machine..."
set localMachine=GetObject("LDAP://localhost/rootdse")
if err.number <> 0 then ReportError:Wscript.Quit
ServerName=localmachine.get("dnsHostName")
if err.number <> 0 then ReportError:WScript.Quit
wscript.echo "2> Found local machine " + ucase(ServerName)

'get the config NC
configNC=localMachine.get("configurationNamingContext")
if err.number <> 0 then ReportError:Wscript.Quit
wscript.echo "3> Configuration Naming Context is: " + configNC

'get the SiteName of this box
domaincontrollerSiteName=dll.dsgetsitename

if err.number <> 0 then ReportError:Wscript.Quit
wscript.echo "4> The site for this server is: " + domaincontrollersitename

'get the DSA DN for this box
DSAObj = localMachine.get("dsServiceName")
if err.number <> 0 then ReportError:Wscript.Quit
wscript.echo "5> The DN for this machine's DSA is: " + DSAObj

'bind to the Site Settings object in the Directory
SiteSettingsPath="LDAP://localhost/CN=NTDS Site Settings,CN="+domaincontrollerSiteName+",CN=Sites,"+configNC
set SiteSettings=GetObject(SiteSettingsPath)
if err.number <> 0 then ReportError:WScript.Quit

'make the current box the ISTG
wscript.echo "6> Making " + ucase(ServerName) + " the Inter Site Topology Generator for the " + ucase(domaincontrollerSiteName) + " site."
SiteSettings.Put "interSiteTopologyGenerator",DSAObj
SiteSettings.SetInfo
if err.number <> 0 then ReportError:Wscript.Quit

'get the current options
origOptions=SiteSettings.Get("options")
if hex(err.number) = "8000500D" then
origOptions=0
elseif err.number=0 then
'do nothing
else
ReportError:Wscript.Quit
end if
modOptions=origOptions
wscript.echo "7> Currently, the options specified for KCC operations for the ISTG in this site is set to: " + cstr(origOptions)

'enable the KCC if currently disabled, otherwise, leave it alone
if modOPtions And 16 then
mod2Options=modOptions XOr 16
wscript.echo "8> The KCC is currently disabled for inter-site topology generation. Temporarily re-enabling it. Setting options to: "+ cstr(mod2Options)
SiteSettings.Put "options", mod2Options
SiteSettings.SetInfo
if err.number <> 0 then
ReportError
wscript.echo "An error occurred during the process of modifying the options attribute. Check to make sure that it has the correct original value. This script is terminating."
Wscript.Quit
end if
else
wscript.echo "8> The KCC is currently enabled to handle inter-site topology generation. No change is necessary before triggering the KCC."
end if

'run the KCC
Result=dll.TriggerKCC(cstr(ServerName))
if err.number > 0 then ReportError
If result=0 then
wscript.echo "9> The KCC was successfully triggered on " + ucase(ServerName)
else
wscript.echo "9> The following error occurred trigerring the KCC on " + ucase(ServerName) + ": " + dll.lasterrortext
end if

'disable the KCC
wscript.echo "10> Re-writing the original options (" + cstr(origOptions) + ") to the ISTG."
SiteSettings.Put "options", origOptions
SiteSettings.SetInfo
if err.number <> 0 then ReportError:WScript.Quit

End Sub

'end script

For more information about the Windows 2000 KCC, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
242780Disabling KCC from automatically creating replication topology
224815The role of the Inter-Site Topology Generator
214745Troubleshooting Event ID 1311: Knowledge Consistency Checker

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 244368 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Keywords: 
kbinfo kbnetwork kbmt KB244368 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:244368

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com