Phng tin lu tr USB va SD ReadyBoost vi the SD hoc flash

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2442620 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Ti co NetBook hoc PC cu hn vi b nh tng i thp hoc dung lng ia nho. Lam th nao s dung the USB hoc the SD cai thin tc hoat ng?

Gi?i php

Ging nh h iu hanh trc Windows Vista, Windows 7 trang bi chc nng Windows ReadyBoost cung cp thm b nh cho Netbook hoc PC cu hn. Ban co th s dung b nh flash c inh nh the nh USB hin tai hoc the nh SD cai thin hiu sut cua h thng. B nh b sung nay c cung cp di dang b nh m n, tng tc tai hoc chinh sa cac tp ln chng han.


Quan trong: Ban cn flash USB hoc the nh vi dung lng trng ti thiu 500 MB va tc truyn d liu cao. Vi ban co th "gn" vinh vin the SD vao khe PC a chi inh nn cac ia nho cho ReadyBoost c bit phu hp. Cac the co dung lng mt hoc hai GB la kha u cho ReadyBoost.


Chu y: Cac hng dn va meo sau co lin quan n Windows 7, nhng cung co th s dung theo cach tng t cho Windows Vista.
S dung ReadyBoost


1. Cm the USB hoc the SD vao khe trng. Phng ti?n lu tr? ?c pht hi?n ngay l?p t?c. Trong hp thoai Phat lai t ng bm vao tuy chon Tng tc h thng.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2633940


2. Nu hp thoai Phat lai t ng khng xut hin t ng, hay m Windows Explorer bng cach nhn [nut Windows] + [E]. Sau o bm nut chut phai vao ia mi cy th muc bn trai ri chon lnh M T ng Phat.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2633941


3. Windows se xac inh ngay lp tc liu phng tin lu tr co phu hp cho ReadyBoost hay khng. Nu khng phu hp, ban se nhn c ghi chu tng ng. Nu thit bi lu tr cua ban sn sang cho ReadyBoost, bm vao tab ReadyBoost trn tuy chon S dung thit bi nay.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2633942


4. Windows xut s dung dung lng trng ti u hoa b nh. Nu ban lam theo, thi ban khng th tit kim c thm d liu nao trn phng tin.

i vi PC-RAM 2 GB, ban danh b nh 2 GB cho ReadyBoost la u. Trong trng hp nay, di chuyn thanh trt trong Dung lng cn tng tc h thng v phia bn phai trong vi du sau la: 2000 MB. Ban cung co th t gia tri nay bng cach s dung mui tn bn canh hp la chon.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2633943


5. Bm vao OK. Nh?ng thay ?i ngay l?p t?c c ph?n nh trn cc phng ti?n bn ngoi.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2633944


6. Trong ch xem ia cho phng tin lu tr, ban se thy dung lng danh ring di dang muc nhp tp co tn: ReadyBoost.sfcache.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2633945


Tt ReadyBoost

1. M File Explorer bng cach nhn [nut Windows] + [E]. Sau o, ban bm vao ia ReadyBoost cy bn trai, muc nhp tp ReadyBoost.sfcache hin thi ngn bn phai.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2633946


2. Bm vao tp ReadyBoost.sfcache bng nut chut phai va chon lnh Thuc tinh trong menu li tt.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2633947


3. Trong hp thoai Thuc tinh bm vao tab ReadyBoost.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2633948


4. Ch?n tuy ch?n khng s? d?ng thi?t b? ny.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2633949


5. Bm vao OK. Dung lng dnh ring ngay l?p t?c c giai phong.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2633950


Thu?c tnh

ID c?a bi: 2442620 - L?n xem xt sau cng: 23 Thang Nm 2014 - Xem xt l?i: 8.1
p d?ng
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
T? kha:
kbstepbystep KB2442620

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com