วิธีถอนการติดตั้ง Microsoft Security Essentials ด้วยตนเองหากคุณไม่สามารถถอนการติดตั้งโปรแกรมนี้ได้โดยใช้รายการ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2435760
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

บทความนี้จะอธิบายวิธีถอนการติดตั้ง Microsoft Security Essentials หากคุณไม่สามารถถอนการติดตั้งโปรแกรมนี้ได้ในแผงควบคุมโดยใช้รายการ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก หรือรายการ โปรแกรมและคุณลักษณะ ใน Windows Vista และ Windows 7 เราแนะนำให้คุณตรวจสอบว่าคุณไม่สามารถถอนการติดตั้งได้โดยใช้ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ก่อน

หมายเหตุ ใช้บทความฐานความรู้นี้เฉพาะในกรณีที่คุณกำลังใช้งาน Microsoft Security Essentials รุ่น 1.0.1963 หรือรุ่นก่อนหน้า (1.0.1407.0, 1.0.1500.0, 1.0.1610.0, 1.0.1961.0) เท่านั้น ห้ามใช้บทความฐานความรู้นี้สำหรับรุ่นที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 2

การแก้ไข

บทความนี้จะอธิบายวิธีถอนการติดตั้ง Microsoft Security Essentials หากคุณไม่สามารถถอนการติดตั้งโปรแกรมนี้ได้ในแผงควบคุมโดยใช้รายการ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก หรือรายการ โปรแกรมและคุณลักษณะ ใน Windows Vista และ Windows 7 เราแนะนำให้คุณตรวจสอบว่าคุณไม่สามารถถอนการติดตั้งได้โดยใช้ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ก่อน

ขอแนะนำให้คุณพิมพ์บทความนี้ออกมาเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

ขั้นแรก ให้ตรวจสอบว่าคุณไม่สามารถถอนการติดตั้ง Microsoft Security Essentials ได้โดยใช้ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ใน Windows XP หรือรายการ โปรแกรมและคุณลักษณะ ใน Windows Vista และ Windows 7 ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้

Windows XP
 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ appwiz.cpl ในกล่องข้อความ เรียกใช้ แล้วคลิก ตกลง
 2. เลือก Microsoft Security Essentials แล้วคลิก ถอนการติดตั้ง
 3. เริ่มการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ แล้วไปที่ส่วน "ขั้นที่ 3: ติดตั้ง Microsoft Security Essentials ใหม่"
Windows Vista หรือ Windows 7
 1. คลิก
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2441486
  และในกล่องข้อความ ค้นหาโปรแกรมและแฟ้ม ให้พิมพ์ Appwiz.cpl แล้วจึงกด ENTER
 2. คลิกขวาที่ Microsoft Security Essentials แล้วคลิก ถอนการติดตั้ง
 3. เริ่มการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ แล้วไปที่ส่วน "ขั้นที่ 3: ติดตั้ง Microsoft Security Essentials ใหม่"
หากคุณสามารถถอนการติดตั้ง Microsoft Security Essentials ได้โดยใช้ขั้นตอนก่อนหน้านี้ แสดงว่าคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หากคุณไม่สามารถถอนการติดตั้ง Microsoft Security Essentials ได้ แสดงว่าคุณอาจจะมีปัญหากับกล่องโต้ตอบ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก และคอมโพเนนต์บางอย่างของ Microsoft Security Essentials อาจจะถอนการติดตั้งไม่ได้ ในกรณีเหล่านี้ คุณอาจจะไม่สามารถติดตั้ง Microsoft Security Essentials ใหม่ได้

ในการให้เราถอนการติดตั้ง Microsoft Security Essentials โดยใช้วิธีการอื่นสำหรับคุณ ให้ไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ในการถอนการติดตั้ง Microsoft Security Essentials โดยใช้วิธีการอื่นด้วยตัวคุณเอง ให้ไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉัน

ในการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกการเชื่อมโยง แก้ไขปัญหานี้ แล้วคลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง


แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50535

หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย

หมายเหตุ หากคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องที่ประสบปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติลงในแฟลชไดรฟ์หรือแผ่นซีดีได้เพื่อให้คุณสามารถเรียกใช้โปรแกรมนี้ได้ในคอมพิวเตอร์ที่ประสบปัญหา

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

หมายเหตุ คุณต้องเข้าสู่ระบบ Windows โดยใช้บัญชีผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินวิธีการนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณ อาจเป็นไปได้ว่าคุณได้เข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีผู้ใช้ของผู้ดูแลระบบอยู่แล้ว หากคอมพิวเตอร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย คุณอาจต้องขอให้ผู้ดูแลระบบช่วยเหลือ ในการตรวจสอบว่าคุณได้เข้าสู่ระบบ Windows โดยใช้บัญชีผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบของคอมพิวเตอร์ ให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=th

ในการถอนการติดตั้ง Microsoft Security Essentials หากคุณไม่สามารถถอนการติดตั้งโปรแกรมนี้ได้โดยใช้ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก หรือรายการ โปรแกรมและคุณลักษณะ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้

ขั้นที่ 1: สำรองรีจิสทรี


ข้อสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม อาจเกิดปัญหาร้ายแรงได้หากคุณแก้ไขรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบว่าคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง เพื่อเพิ่มการป้องกัน ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนแก้ไข จากนั้น คุณอาจกู้คืนรีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองและกู้คืนรีจิสทรี คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

ในการสำรองข้อมูลรีจิสทรี ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ตามความเหมาะสมสำหรับระบบปฏิบัติการที่คุณกำลังใช้งาน

Windows XP
 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit ในกล่องข้อความ แล้วกด ENTER
 2. ในบานหน้าต่างนำทาง (บานหน้าต่างด้านซ้าย) ของตัวแก้ไขรีจิสทรี ให้คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ แล้วคลิก ส่งออก

Windows Vista หรือ Windows 7
 1. คลิก
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2441546
  แล้วพิมพ์ regedit ในกล่องข้อความ ค้นหาโปรแกรมและแฟ้ม
 2. คลิก Regedit
 3. ในบานหน้าต่างนำทาง (บานหน้าต่างด้านซ้าย) ของตัวแก้ไขรีจิสทรี ให้คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ แล้วคลิก ส่งออก

ขั้นตอนที่ 2: ลบรีจิสทรีซับคีย์สำหรับ Microsoft Security Essentials

หยุดกระบวนการของ Microsoft Security Essentials:
 1. เปิดตัวจัดการงาน ในการดำเนินการนี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ตามความเหมาะสมสำหรับระบบปฏิบัติการที่คุณกำลังใช้งาน
  1. สำหรับ Windows XP
   • คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ taskmgr แล้วคลิก ตกลง
  2. สำหรับ Windows 7 และสำหรับ Windows Vista
   1. คลิก
    ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
    2470960
    แล้วพิมพ์ taskmgr ในกล่องข้อความ ค้นหาโปรแกรมและแฟ้ม
   2. คลิก taskmgr
 2. คลิกแท็บ กระบวนการ
 3. ค้นหารายการแฟ้ม msseces.exe คลิกขวาที่รายการนี้ แล้วคลิก จบกระบวนการ หากหน้าต่างยืนยันปรากฏขึ้น ให้คลิก จบกระบวนการ
หยุดและปิดใช้บริการ Microsoft Security Essentials:
 1. บน Windows XP ให้คลิก เริ่ม หรือบน Windows Vista หรือบน Windows 7 ให้คลิก
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2470966
  แล้วคลิก เรียกใช้
 2. พิมพ์ net stop msmpsvc แล้วกด ENTER
 3. บน Windows XP ให้คลิก เริ่ม หรือบน Windows Vista หรือบน Windows 7 ให้คลิก
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2470966
  แล้วคลิก เรียกใช้
 4. พิมพ์ sc config msmpsvc start= disabled แล้วกด ENTER
ลบรันคีย์ Microsoft Security Essentials:

 1. บน Windows XP ให้คลิก เริ่ม หรือบน Windows Vista หรือบน Windows 7 ให้คลิก
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2470966
  แล้วคลิก เรียกใช้
 2. พิมพ์ regedit แล้วคลิก ตกลง หากหน้าต่าง การควบคุมบัญชีผู้ใช้ ปรากฏขึ้น ให้คลิก ตกลง
 3. ค้นหาคีย์ย่อยต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 4. ในบานหน้าต่างรายละเอียด (บานหน้าต่างด้านขวา) ให้คลิก Microsoft Security Essentials แล้วคลิก ลบ
ลบรีจิสทรีซับคีย์ MSE ที่เหลือ:
 1. บน Windows XP ให้คลิก เริ่ม หรือบน Windows Vista หรือบน Windows 7 ให้คลิก
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2470966
  แล้วคลิก เรียกใช้
 2. พิมพ์ regedit แล้วคลิก ตกลง หากหน้าต่าง การควบคุมบัญชีผู้ใช้ ปรากฏขึ้น ให้คลิก ตกลง
 3. ค้นหาคีย์ย่อยต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current version\Uninstall\Microsoft Security Essentials
 4. ในบานหน้าต่างรายละเอียด (บานหน้าต่างด้านขวา) ให้คลิก Microsoft Security Essentials แล้วคลิก ลบ
 5. ภายใต้คีย์พยัญชนะผสมตัวเลข ให้ค้นหารายการดังต่อไปนี้ คลิกขวาที่แต่ละรายการนั้น แล้วคลิก ลบ สำหรับแต่ละอินสแตนซ์ที่คุณค้นหา:
  • ชุดภาษาของบริการ Microsoft Antimalware XX-XX (โปรดทราบว่าแท้จริงแล้วตัวยึด XX-XX ก็คือรหัสตำแหน่งที่ตั้งที่ติดตั้งแล้ว เช่น DE-DE สำหรับ MSE ภาษาเยอรมัน ดังนั้นจึงไม่มีคีย์นี้ในชุดการติดตั้ง en-us)
  • Microsoft Antimalware
  • Microsoft Security Essentials
 6. ค้นหาคีย์ย่อยต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Security Essentials
 7. ในบานหน้าต่างรายละเอียด (บานหน้าต่างด้านขวา) ให้คลิกขวาที่ Microsoft Security Essentials แล้วคลิก ลบ
 8. ค้นหาคีย์ย่อยต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Antimalware
 9. ในบานหน้าต่างรายละเอียด (บานหน้าต่างด้านขวา) ให้คลิก Microsoft Antimalware แล้วคลิก ลบ
ลบคีย์ย่อยของตัวติดตั้ง:
 1. บน Windows XP ให้คลิก เริ่ม หรือบน Windows Vista หรือบน Windows 7 ให้คลิก
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2470966
  แล้วคลิก เรียกใช้
 2. พิมพ์ regedit แล้วคลิก ตกลง หากหน้าต่าง การควบคุมบัญชีผู้ใช้ ปรากฏขึ้น ให้คลิก ตกลง
 3. ค้นหาคีย์ย่อยต่อไปนี้:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products
 4. ภายใต้คีย์พยัญชนะผสมตัวเลขในฟิลด์ ProductName ให้ค้นหารายการดังต่อไปนี้ บันทึกหมายเลขสำหรับแต่ละอินสแตนซ์ที่คุณค้นหา จากนั้นคลิกขวาที่แต่ละรายการ แล้วคลิก ลบ สำหรับแต่ละอินสแตนซ์ที่คุณค้นหา:
  • Microsoft Security Essentials
  • Microsoft Antimalware
  • ชุดภาษาของบริการ Microsoft Antimalware XX-XX (โปรดทราบว่าแท้จริงแล้วตัวยึด XX-XX ก็คือรหัสตำแหน่งที่ตั้งที่ติดตั้งแล้ว เช่น DE-DE สำหรับ MSE ภาษาเยอรมัน ดังนั้นจึงไม่มีคีย์นี้ในชุดการติดตั้ง en-us)
  • ตารางข้างล่างนี้แสดงรายการคีย์ในการติดตั้งทั้งหมดสำหรับ Windows แต่ละรุ่น ค้นหารีจิสทรีคีย์แต่ละชุดและลบคีย์เหล่านั้น
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
HKCR\Installer\Features\10F1A26E7B7014548A53EEB5B00F462C
HKCR\Installer\Features\A20A89FE84712674B9D7E51D0650025D
HKCR\Installer\Products\10F1A26E7B7014548A53EEB5B00F462C
HKCR\Installer\Products\A20A89FE84712674B9D7E51D0650025D
HKCR\Installer\UpgradeCodes\11BB99F8B7FD53D4398442FBBAEF050F
HKCR\Installer\UpgradeCodes\1F69ACF0D1CF2B7418F292F0E05EC20B
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Folders\c:\Program Files\Microsoft Security Essentials
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UpgradeCodes\11BB99F8B7FD53D4398442FBBAEF050F
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UpgradeCodes\1F69ACF0D1CF2B7418F292F0E05EC20B
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\01523D0AED689EC4C984FDC19AC4342F
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\02F4DD3F7D5AE6E45AD26BFF4E6E89E0
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0342A8BB87DC1774D91AC46703B092D2
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\04C1F85F23B11FB40A2285B03C560DB1
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\055B64E893A0B114DB5083D273CF93E1
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\05DF8330FEDDBEB40B4039DF8ABCB6CF
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0620127CEB5E4EC4FA6B465D0E6F041D
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\06DB2D72499AE1B48BA9D80509B7C4E4
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0764D1BCF624D2D4699B30ABC24117CD
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0780CA2729318804E9770C02D53644FA
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\07F2D38488A50BF4BA40D916B27DC5C0
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\07F90C94F2A1B4642B4B02F30D792205
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0908C7A4EDAC0DF4B9BFDA329C06ED2A
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\090AA10A1C34FDF4DB43793A847A25E3
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\098D7DFA6DDE83E4786302E0BCF76E61
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\09BB423384C981B45B49EAA29C6E4C26
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\09EBB9D81D94B1641BCA51477BF78E9A
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0A2104395D48EF643980F0050C48C82E
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0A38F93931709064A97199C5B30DA7BD
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0AD0D02C5C175764381F5FD4D27D5EEA
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0AE14884C0DD9384AB2FCA5A460DAE4A
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0AFD7AC62084A5241A6B33814C323412
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0CABE05899BC7D440A621FC2E2FAD8EE
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0D0CFE2B7A641064488CB02C72CE1620
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0E41B5917BE3B774EA2AF487B0CA28BC
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0EF5A6574B8314142B36A43562F65633
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\10C573A880390564383012423B5E4778
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\1311F3F504E9F0F4BAC62F4E7237D588
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\13827AE591D048842954FA587FD34BA1
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\13F5DB82871A3914DA4348BBF344C017
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\14985F525E98A37419816FF8F33B6757
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\18A60F910DA718848860DE7BE700C5B3
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\1A131D201FA15E741846E1A788FA01E0
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\1AC30151C6C5B634A85AF7F88236F7CF


ขั้นที่ 3: ติดตั้ง Microsoft Security Essentials ใหม่

 1. เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  http://www.microsoft.com/security_essentials
 2. คลิก ตำแหน่งที่ตั้งและภาษา แล้วเลือกภาษาที่เหมาะสมและระบบปฏิบัติการ:
  • Windows XP รุ่น 32 บิต
  • Windows Vista/Windows 7 รุ่น 32 บิต
  • Windows Vista/Windows 7 รุ่น 64 บิต
 3. คลิก เรียกใช้ แล้วปฏิบัติตามพร้อมท์บนหน้าจอจนกระทั่งการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
 4. เริ่มการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft Security Essentials โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/security_essentials


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนสำหรับ Microsoft Security Essentials โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/security_essentials/support.aspx?mkt=th-th

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2435760 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 9 พฤษภาคม 2554 - Revision: 5.0
Keywords: 
kbfixme kbmsifixme KB2435760

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com