Identifikator ?lanka: 2431353 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada poku?ate da pokrenete bilo koju od aplikacija sistema Office for Mac (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Entourage ili Microsoft Outlook for Mac) u operativnom sistemu Mac OS X 10.6.x (Snow Leopard), dobijate slede?u poruku o gre?ci:

Microsoft <naziv_aplikacije> nije mogu?e otvoriti zbog problema.
Pitajte programera da biste proverili da li Microsoft <naziv_aplikacije> radi sa ovom verzijom operativnog sistema Mac OS X. Mo?da ?ete morati da ponovo instalirate aplikaciju. Obavezno instalirajte sve dostupne ispravke za aplikaciju i Mac OS X.

UZROK

Do ove gre?ke dolazi ako pomerite ili duplirate Office program.

RE?ENJE

1. korak: Provera putanje programa

Kada se prika?e poruka o gre?ci, prika?ite komentare u odeljku ?Detalji problema i konfiguracija sistema?. Zabele?ite ?Putanju? koja je navedena u poruci o gre?ci, a zatim zatvorite okvir sa porukom o gre?ci. Putanja mora da bude slede?a:

Macintosh HD\Applications\Microsoft Office 2008

Macintosh HD\Applications\Microsoft Office 2011


Ako je putanja u poruci o gre?ci druga?ija, morate da premestite fasciklu aplikacije na ispravnu lokaciju. Da biste to uradili, sledite ove korake:

 1. Prona?ite fasciklu za Office 2008.
 2. Kliknite na fasciklu da biste je izabrali.
 3. U meniju Finder kliknite na Edit (Uredi), a zatim izaberite Copy Microsoft Office 2008 (Kopiraj Microsoft Office 2008) ili Copy Microsoft Office 2011 (Kopiraj Microsoft Office 2011).
 4. U meniju Finder kliknite na Go (Kreni), a zatim izaberite Applications (Aplikacije).
 5. U meniju Finder kliknite na Edit (Uredi), a zatim izaberite Paste the Item (Nalepi stavku).
 6. Pokrenite Office program da biste videli da li je problem re?en.

Ukoliko se problem i dalje javlja, mo?da postoje duplirane stavke.

2. korak: Brisanje dupliranih stavki


Da biste izbrisali duplirane stavke, sledite ove korake:

 1. U meniju Finder kliknite na File (Datoteka), a zatim kliknite na Find (Prona?i).
 2. U polje za pretragu otkucajte naziv programa, a zatim pritisnite taster Enter. Na primer, otkucajte Excel.

 3. Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2431364


  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2505447

 4. U rezultatima potra?ite da li se Excel ikona pojavljuje vi?e puta. Ako postoji samo jedna ikona, idite na ?3. korak?. Ako ima nekoliko Excel ikona, izaberite dupliranu ikonu. U meniju Finder kliknite na File (Datoteka), a zatim izaberite Move to Trash (Premesti u fasciklu Sme?e).
 5. Ispraznite fasciklu Trash (Sme?e).
 6. Pokrenite Office program. Ukoliko se problem i dalje javlja, uklonite, a zatim ponovo instalirajte Office program.

3. korak: Uklanjanje, a zatim ponovno instaliranje sistema OfficeOffice 2011

Da biste uklonili Office 2011, sledite ove korake:
 1. Zatvorite sve aplikacije.
 2. U meniju Finder kliknite na Go (Kreni), a zatim izaberite Computer (Ra?unar).
 3. Otvorite ?vrsti disk (Macintosh HD), a zatim otvorite fasciklu aplikacije.
 4. Kliknite na fasciklu Microsoft Office 2011 da biste je izabrali, a zatim je otpustite u fasciklu Trash (Sme?e).
 5. Ponovo instalirajte Office for Mac 2011.

Office 2008

Da biste uklonili Office 2008, sledite ove korake:
 1. Zatvorite sve aplikacije.
 2. U meniju Finder kliknite na Go (Kreni), a zatim izaberite Computer (Ra?unar).
 3. Otvorite Macintosh HD, a zatim otvorite fasciklu Applications (Aplikacije).
 4. Otvorite fasciklu Microsoft Office 2008.
 5. Otvorite fasciklu Additional Tools (Dodatne alatke).
 6. Kliknite dvaput na datoteku Remove Office. Otvori?e se prozor ?Remove Office? (Uklanjanje sistema Office).
 7. Kliknite na dugme Continue (Nastavi).
 8. Sledite uputstva koja su data.
 9. Ponovo instalirajte Office 2008 na ra?unar.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2431353 - Poslednji pregled: 2. decembar 2011. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Word 2008 for Mac
 • Microsoft Excel 2008 for Mac
 • Microsoft PowerPoint 2008 for Mac
 • Microsoft Entourage 2008 for Mac
 • Microsoft Excel for Mac 2011
 • Microsoft Outlook for Mac 2011
 • Microsoft PowerPoint for Mac 2011
 • Microsoft Word for Mac 2011
Klju?ne re?i: 
KB2431353

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com