Straipsnio ID: 2431353 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Kai naudodami ?Mac OS X 10.6.x? (?Snow Leopard?) m?ginate paleisti bet kuri? ?Office for Mac? program? (?Microsoft Word?, ?Microsoft Excel?, ?Microsoft PowerPoint?, ?Microsoft Entourage? arba ?Microsoft Outlook for Mac?), gaunamas toks klaidos prane?imas:

?Microsoft? <programos_pavadinimas> nepavyksta atidaryti d?l trikties.
Kreipkit?s ? program? k?r?j? nor?dami ?sitikinti, ar ?Microsoft? <programos_pavadinimas> veikia su ?ia ?Mac OS X? versija. Gali reik?ti program? perdiegti. B?tinai ?diekite visus galimus programos ir ?Mac OS X? naujinimus.

PRIE?ASTIS

?i klaida ?vyksta, jei ?Office? programa buvo perkelta arba nukopijuota.

SPRENDIMAS

1 veiksmas: Patikrinkite programos mar?rut?

Kai rodomas klaidos prane?imas, per?i?r?kite komentarus dalyje Problemos informacija ir sistemos konfig?racija. Pasi?ym?kite klaidos prane?ime nurodyt? mar?rut? ir u?darykite klaidos prane?imo langel?. Mar?rutas turi b?ti toks:

Macintosh HD\Applications\Microsoft Office 2008

Macintosh HD\Applications\Microsoft Office 2011


Jei klaidos prane?ime nurodytas mar?rutas skiriasi, reikia perkelti programos aplank? ? tinkam? viet?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:

 1. Suraskite aplank? ?Office 2008?.
 2. Spustel?kite nor?dami j? pasirinkti.
 3. Ie?kiklio meniu spustel?kite Redaguoti ir pasirinkite Kopijuoti ?Microsoft Office 2008? arba Kopijuoti ?Microsoft Office 2011?.
 4. Ie?kiklio meniu spustel?kite Eiti ir pasirinkite Programos.
 5. Ie?kiklio meniu spustel?kite Redaguoti ir pasirinkite ?klijuoti element?.
 6. Paleiskite ?Office? program? nor?dami pamatyti, ar problema i?spr?sta.

Jei problema i?lieka, gali b?ti sutampan?i? ?ra??.

2 veiksmas: Panaikinkite pasikartojan?ius ?ra?us


Jei norite panaikinti pasikartojan?ius ?ra?us, atlikite ?iuos veiksmus:

 1. Ie?kiklio meniu spustel?kite Failas ir spustel?kite Rasti.
 2. Ie?kos langelyje ?veskite programos pavadinim? ir paspauskite ?Enter?. Pavyzd?iui, ?ra?ykite Excel.

 3. Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2431364


  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2505447

 4. Rezultatuose raskite sutampan?ius ?Excel? piktogramos egzempliorius. Jei yra tik viena piktograma, pereikite prie 3 veiksmo. Jei yra kelios ?Excel? piktogramos, pasirinkite pasikartojan?i? piktogram?. Ie?kiklio meniu spustel?kite Failas ir spustel?kite Perkelti ? ?iuk?lin?.
 5. I?tu?tinkite ?iuk?lin?.
 6. Paleiskite ?Office? program?. Jei problema i?lieka, pa?alinkite ir i? naujo ?diekite ?Office? program?.

3 veiksmas: Pa?alinkite ir v?l ?diekite ?Office??Office 2011?

Jei norite pa?alinti ?Office 2011?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. U?darykite visas programas.
 2. Dalyje Ie?kiklis spustel?kite Eiti ir pasirinkiteKompiuteris.
 3. Atidarykite stand?j? disk? (?Macintosh HD?) ir program? aplank?.
 4. Spustel?kite nor?dami pasirinkti ?Microsoft Office 2011?, tada nuvilkite ir palikite ?iuk?lin?je.
 5. I? naujo ?diekite ?Office for Mac 2011?.

?Office 2008?

Nor?dami pa?alinti ?Office 2008?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. U?darykite visas programas.
 2. Ie?kiklyje spustel?kite Eiti ir pasirinkite Kompiuteris.
 3. Atidarykite Macintosh HD ir aplank? Programos .
 4. Atidarykite aplank? ?Microsoft Office 2008?.
 5. Atidarykite aplank? Papildomi ?rankiai.
 6. Dukart spustel?kite fail? ?alinti ?Office?. Atsidarys langas ?alinti ?Office?.
 7. Spustel?kite T?sti.
 8. Vykdykite pateiktus nurodymus.
 9. I? naujo ?diekite ?Office 2008? savo kompiuteryje.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2431353 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. gruod?io 2 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Office Word 2008 for Mac
 • Microsoft Office Excel 2008 for Mac
 • Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac
 • Microsoft Entourage 2008 for Mac
 • Microsoft Excel 2011 for Mac
 • Microsoft Outlook 2011 for Mac
 • Microsoft PowerPoint 2011 for Mac
 • Microsoft Word 2011 for Mac
Rakta?od?iai: 
KB2431353

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com