วิธีการแก้ปัญหาสมุดรายชื่อ Outlook แบบออฟไลน์ในสภาพแวดล้อมของ Office 365

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2429946 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาสมุดรายชื่อ Microsoft Outlook แบบออฟไลน์ดังต่อไปนี้ในสภาพแวดล้อมของ Microsoft Office 365:
 • ผู้ใช้ไม่สามารถดาวน์โหลดสมุดรายชื่อแบบออฟไลน์
 • ข้อผิดพลาดในการซิงโครไนซ์เกิดขึ้นในสมุดรายชื่อแบบออฟไลน์
 • คุณได้รับข้อความรายงานการไม่นำส่ง (NDR) เมื่อคุณใช้สมุดรายชื่อแบบออฟไลน์เพื่อส่งข้อความอีเมลไปยังผู้ใช้
 • คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณรันการ ส่ง/รับ คำสั่งใน Outlook ในโหมด Cached Exchange:
  งาน 'Microsoft Exchange Server' รายงานข้อผิดพลาด (0x8004010F): ' การดำเนินการล้มเหลว ไม่พบวัตถุได้ '

กระบวนงาน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ หลังจากที่คุณทำตามแต่ละขั้นตอนแล้ว ให้ทดสอบเพื่อดูว่าปัญหาสมุดรายชื่อแบบออฟไลน์ได้รับการแก้ไขหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไข คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการต่อในขั้นตอนถัดไป ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการที่อยู่ส่วนกลาง (GAL) เป็นรายการล่าสุด

ตรวจสอบว่า GAL เป็นรายการล่าสุดหรือไม่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ตรวจสอบจนแน่ใจว่าคุณสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ใน GAL ได้โดยใช้ Microsoft Outlook Web App ถ้าการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ไว้ไม่มีอยู่ใน GAL การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นซ้ำในสมุดที่อยู่แบบออฟไลน์

หมายเหตุถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลง schema ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ในสถาน และ Azure Active Directory ซิงค์เครื่องมือของ Microsoft ยังคงไม่ซิงโครไนส์การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหานี้:
แก้ไขปัญหาการซิงโครไนซ์ไดเรกทอรี
ถ้าสมุดรายชื่อแบบออนไลน์ถูกต้องแต่สมุดที่อยู่แบบออฟไลน์ยังคงไม่ถูกต้อง ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 2: ดาวน์โหลดสมุดรายชื่อแบบออฟไลน์ด้วยตนเอง แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเปิดใช้งานโหมด Cached Exchange หรือไม่

ดาวน์โหลดสมุดรายชื่อแบบออฟไลน์ใน Outlook ด้วยตนเอง การทำเช่นนี้อาจจะยังแก้ไขปัญหารายงานการไม่นำส่งได้อีกด้วยถ้าคุณกำลังใช้รุ่นที่ล้าสมัยของสมุดรายชื่อแบบออฟไลน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดสำเนาล่าสุดของสมุดรายชื่อแบบออฟไลน์โดยการดำเนินการด้วยตนเอง ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2427141 คุณไม่สามารถค้นหาผู้ใช้ได้ในสมุดรายชื่อแบบออฟไลน์ใน Office 365
จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่า Outlook ถูกตั้งค่าให้ใช้โหมด Cached Exchange แล้ว ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ใช้การดำเนินการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Outlook 2007 คลิกเครื่องมือและจากนั้น คลิกการตั้งค่าบัญชี
  • ถ้าคุณกำลังใช้งาน Outlook 2013 หรือ Outlook 2010 คลิแฟ้ม บน Office ribbon คลิกการตั้งค่าบัญชีและจากนั้น คลิกการตั้งค่าบัญชี
 2. ในการกล่องโต้ตอบการตั้งค่าอีเม กล่อง เลือกบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange ที่คุณต้องการ และจากนั้น คลิกเปลี่ยนแปลง
 3. ในการการตั้งค่าอัตราแลกเปลี่ยนของ Microsoft โต้ตอบกล่อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้โหมด Cached Exchange

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบว่าบริการ Background Intelligence Transfer Service (BITS) กำลังทำงาน

ตรวจสอบว่ามีการเริ่มต้นใช้งาน BITS บนคอมพิวเตอร์ Outlook ใช้ BITS เพื่อเชื่อมต่อไปยัง URL ที่ให้ไว้ โดยบริการการค้นหาอัตโนมัติ เมื่อต้องการตรวจสอบว่า BITS เริ่มต้นทำงานแล้วหรือไม่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่ม, 'แผงควบคุม'คลิก คลิกเครื่องมือในการดูแลและจากนั้น คลิกการบริการ
 2. ในรายการของการบริการ คลิกบริการการถ่ายโอนข่าวกรองพื้นหลังและจากนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สถานะของบริการนี้ถูกตั้งค่าเป็นเริ่มต้นแล้ว
 3. ถ้าไม่สามารถเริ่มต้นการทำงานของ BITS ได้ ให้ติดตั้งโปรแกรมใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง BITS ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

  968929 Windows Management Framework (Windows PowerShell 2.0, WinRM 2.0, and BITS 4.0)

ขั้นตอนที่ 4: ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Office และสำหรับเดสก์ท็อป Office 365

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้ง service pack ล่าสุดของ Microsoft Office

  หมายเหตุ ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft Office Outlook 2007 อย่างน้อยสุดคุณต้องมีระบบ Microsoft Office 2007 Service Pack 1 ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์
 2. ถ้าคุณกำลังใช้ Office 2007 หรือ Office 2010 โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการติดตั้งรุ่นล่าสุดของการตั้งค่าเดสก์ท็อปของ Office 365 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เข้าสู่ระบบไปยังพอร์ทัล Office 365 เลือกดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และจากนั้น คลิกการตั้งค่าเดสก์ท็อป

ขั้นตอนที่ 5: สร้างโพรไฟล์ Outlook อีกครั้ง

ถ้าโพรไฟล์ Outlook ที่มีอยู่เสียหาย ความเสียหายนี้อาจเป็นสาเหตุของปัญหา ความเสียหายอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้า Outlook หยุดการตอบสนอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างและการตั้งค่าโพรไฟล์อีเมลใน Outlook ให้ดูอีเมลที่โปรแกรมช่วยสร้างวิธีใช้การตั้งค่าอีเมลที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://help.outlook.com/en-us/140/dd936216.aspx

ขั้นตอนที่ 6: ตรวจสอบว่าบริการค้นหาอัตโนมัติทำงานหรือไม่และตรวจสอบการเข้าถึงสมุดรายชื่อแบบออฟไลน์

หมายเหตุ หากปัญหาสมุดรายชื่อแบบออฟไลน์ไม่ได้รับการแก้ไขโดยใช้ขั้นตอนที่ 1 ถึง 5 ให้ทำตามขั้นตอนนี้สำหรับการตรวจสอบก่อนที่คุณจะติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ตรวจสอบว่า Outlook และคอมพิวเตอร์ที่สามารถเข้าถึงแฟ้มสมุดรายชื่อแบบออฟไลน์บนเซิร์ฟเวอร์ได้หรือไม่ โดยทั่วไปแล้วการดำเนินการนี้จะเสร็จสิ้นโดยใช้ Outlook ในพื้นหลังหรือเมื่อคุณบังคับให้ดาวน์โหลดสมุดรายชื่อแบบออฟไลน์ใน Outlook เมื่อต้องการทำการตรวจสอบนี้ ให้เข้าสู่ระบบไปยังพอร์ทัล Office 365 และจากนั้นทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มโปรแกรม Outlook
 2. กดแป้น CTRL ค้าง คลิกขวาไอคอน Outlook ในพื้นที่แจ้งเตือนทางด้านขวาของแถบงาน และจากนั้น คลิกทดสอบการกำหนดค่าแบบอัตโนมัติอีเมล์
 3. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกใช้ Guessmart กล่องกาเครื่องหมายแล้ว คลิกล้าปลอดภัยรับรองความถูกต้อง Guessmart กล่องกาเครื่องหมาย
 4. คลิกเพื่อเลือกการค้นหาอัตโนมัติใช้ กล่องกาเครื่องหมาย
 5. พิมพ์ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน และจากนั้น คลิกทดสอบ
 6. ในการผล แท็บ เส้นทางของOAB URLหมายเหตุ
 7. คลิกXML แท็บ การค้นหา<OWAUrl></OWAUrl>และแท็ก และจากนั้น คัดลอกเส้นทางที่จะแสดงระหว่างแท็ก วางเส้นทางลงในกล่องที่อยู่ใน Windows Internet Explorer เพิ่ม/OAB.xml เมื่อต้องการสิ้นสุดของเส้นทาง จากนั้นกด Enter

  ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของลักษณะที่น่าจะเป็นของ URL:
  https://autodiscover.contoso.com/OAB/93179f28-4b4d-4e58-aec1-07bb493be4f4/OAB.xml
 8. หมายเหตุข้อมูลที่แสดงในเว็บเพจที่ใน Internet Explorer เว็บเพจนี้ควรประกอบด้วยข้อมูล XML จำนวนมาก ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของข้อมูลที่ควรจะแสดงขึ้นใน Internet Explorer:

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอของข้อมูลใน Internet Explorer
ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2429946 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 กรกฎาคม 2557 - Revision: 30.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Online
Keywords: 
o365 o365a o365e o365p o365m o365022013 kbgraphic kbmt KB2429946 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2429946

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com