ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณใช้ตัวออกแบบแบบสอบถามใน SQL Server 2005: "ไม่สามารถค้นหาจุดชื่อว่า 'GetWindowLongPtr' ใน 'user32.dll' "

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2428229 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจายแก้ไข Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 3 เป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับการก่อนหน้า SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ SQL Server 2005 ทำการดำเนินการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • คุณใช้ตัวออกแบบแบบสอบถาม MDX ใน SQL Server Management Studio (SSMS) ในการออกแบบแบบสอบถามกับ Analysis Services
  • คุณใช้ตัวออกแบบแบบสอบถาม MDX ในธุรกิจข่าวกรองพัฒนา Studio (BIDS) ในการออกแบบแบบสอบถามเมื่อคุณสร้างรายงาน
ในสถานการณ์สมมตินี้ ตัวออกแบบแบบสอบถามอาจหยุดการทำงาน นอกจากนี้ <a0>$$$$</a0>:

ไม่สามารถค้นหาจุดชื่อว่า 'GetWindowLongPtr' ใน 'user32.dll'

เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น BIDS SSMS แฮง (หยุดการตอบสนอง), และคุณต้องการบังคับให้โปรแกรมเพื่อปิด โดยใช้ตัวจัดการงาน

หมายเหตุ:ปัญหานี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้ SQL Server 2005 ใน Windows x ระบบที่ใช้ x64

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากแอสเซมบลีบาง เฉพาะแพลตฟอร์ม อย่างไรก็ตาม แอสเซมบลีที่จะรายงานว่า เป็นแพลตฟอร์มกลาง

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงที่สะสม

sql Server 2005 Service Pack 4

โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ได้ก่อนออกใน 1 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 4 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2464079แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 1 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 4
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2005 ก่อนหน้าออก Microsoft แนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
2485757สร้าง SQL Server 2005 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2005 Service Pack 4
Microsoft SQL Server 2005 โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกสร้างสำหรับการระบุของ sql server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2005 Service Pack 4 เพื่อการติดตั้ง SQL Server 2005 Service Pack 4 โดยค่าเริ่มต้น hotfix ที่ให้ไว้ใน service pack ของ SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server


โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ได้ก่อนออกในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 12 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับนี้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2345449แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 12 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับการก่อนหน้า SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
981356สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 R2

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บเพจ Microsoft ต่อไปนี้:
เครื่องมือการออกแบบแบบสอบถามในบริการการรายงาน
ฟังก์ชัน GetWindowLong

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2428229 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 ธันวาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbmt KB2428229 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2428229

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com