ตรวจพบความล้มเหลวในเครือข่ายและการกู้คืนในคลัสเตอร์ Windows Server 2000 โหนสอง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 242600 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บริการคลัสเตอร์ 2000 Windows เรียกใช้อัลกอริทึม sophisticated ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอินเทอร์เฟซเครือข่าย นอกจากนี้ ฟังก์ชัน Plug and Play ของ Windows 2000 ตรวจพบปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายและอุปกรณ์มีการเชื่อมต่อกับ เช่นฮับหรือสวิตช์และสายเคเบิลเครือข่ายต่อ บทความนี้อธิบายการตรวจสอบความล้มเหลวในเครือข่ายและกระบวนการกู้คืนในคลัสเป็นโหนสอง Windows 2000 Server เตอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริการคลัสเตอร์ตรวจพบสุขภาพของอินเทอร์เฟซเครือข่ายบนเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ของคุณ โดยการส่งแบบ heartbeat จากโหนหนึ่งในคลัสเตอร์ไปยังโหนดอื่น และ โดยการตรวจสอบข้อมูลสถานะการทำงานของโหนด heartbeats มีแพคเก็ตโพรโทคอลเดตาแกรมผู้ใช้ (UDP) เดียวที่อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ผู้จัดการฝ่ายจัดโหนทุกวินาที 1.2 เพื่อยืนยันว่า อินเทอร์เฟซเครือข่ายแต่ละนั้นยังคงขึ้น

ถ้าไม่มีรับแพคเก็ต heartbeat ภายในรอบระยะเวลา heartbeat สอง และเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) เพื่อ ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์มีการกำหนดค่าสำหรับไคลเอ็นต์เพื่อสื่อสารของคลัสเตอร์ แล้ว บริการคลัสเตอร์ทดสอบความสามารถของโหนแต่ละการติดต่อสื่อสารกับโฮสต์คอมพิวเตอร์ภายนอก โปรดสังเกตว่า โฮสต์ภายนอก โดย definition นี้ ตรงกับที่อยู่ IP ที่ได้รับ โดยใช้วิธีการในตัวอย่างต่อไปนี้ โปรดสังเกตว่า โฮสต์ภายนอกที่ใช้บ่อยเป็นเราเตอร์ภายในเครื่อง (เกตเวย์เริ่มต้น)

ตัวอย่าง:

 • คลัสเตอร์ได้สองโหน Node1 และ Node2
 • มีการกำหนดค่าการเชื่อมต่อ HEARTBEAT เป็นเครือข่ายส่วนตัวสำหรับการสื่อสาร heartbeat
 • มีการกำหนดค่าการเชื่อมต่อสาธารณะเป็นเครือข่ายแบบผสมกันสำหรับไคลเอ็นต์ในการเข้าถึง
 • มีแนบ NIC1 Node1 มีแนบ NIC2 Node2 NIC1 และ NIC2 เป็นสมาชิกของการเชื่อมต่อสาธารณะ
 1. การขอรับ ip แอดเดรสทั้งหมดที่ถูกผูกไว้กับ NIC1 ให้ฟอร์ม IPLIST1
 2. การขอรับ ip แอดเดรสทั้งหมดที่ถูกผูกไว้กับ NIC2 ให้ฟอร์ม IPLIST2
 3. รวม IPLIST1 และ IPLIST2 ให้ฟอร์ม IPLIST
 4. ตรวจสอบการ IP กระบวนการผลิตตารางของ Node1 เพื่อขอรับ ip แอดเดรส (PINGLIST11) ที่แสดงเป็น Gateways และมาสก์กับมาสก์เครือข่ายของอินเทอร์เฟซ NIC1 ให้ตรงกับเครือข่ายย่อยของ NIC1 (เกตเวย์เริ่มต้นของ NIC1 อยู่ในรายการนี้) ตรวจสอบปัจจุบัน TCP เชื่อมต่อตารางที่ถูกสร้าง ด้วย NIC1 เพื่อขอรับอยู่ระยะไกล TCP (PINGLIST12) รวม PINGLIST11 และ PINGLIST12 ให้ฟอร์ม PINGLIST1
 5. ตรวจสอบการ IP กระบวนการผลิตตารางของ Node2 เพื่อขอรับ ip แอดเดรส (PINGLIST21) ที่แสดงเป็น Gateways และมาสก์กับมาสก์เครือข่ายของอินเทอร์เฟซ NIC2 ให้ตรงกับเครือข่ายย่อยของ NIC2 (เกตเวย์เริ่มต้นของ NIC2 อยู่ในรายการนี้) ตรวจสอบปัจจุบัน TCP เชื่อมต่อตารางที่ถูกสร้าง ด้วย NIC2 เพื่อขอรับอยู่ระยะไกล TCP (PINGLIST22) รวม PINGLIST21 และ PINGLIST22 ให้ฟอร์ม PINGLIST2
 6. รวม PINGLIST1 และ PINGLIST2 ให้ฟอร์ม PINGLIST
 7. รวม IPLISTS และ PINGLIST ให้ฟอร์ม UNIONLIST เอารายการที่ซ้ำกัน เอาที่อยู่ IP ที่ถูกผูกไว้กับ nic ท้องถิ่น และลบ ip แอดเดรสที่ไม่ได้อยู่ในการเชื่อมต่อ LAN ที่ของสาธารณะ UNIONLIST แสดงรายการที่อยู่ IP ทั้งหมดที่สามารถ "ภายนอกโฮสต์
บริการคลัสเตอร์ทดสอบการเชื่อมต่อ LAN โดยใช้การร้องขอ echo โพรโทคอลข้อความตัวควบคุมของอินเทอร์เน็ต (ICMP) เพื่อกำหนดขอบเขตของความล้มเหลวของอินเทอร์เฟซเครือข่าย ตัวอย่างเช่น ถ้าโหนบนเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ของคุณไม่สามารถ ติดต่อสื่อสารกับอื่น แต่โหนดอย่างใดอย่างหนึ่งสามารถสื่อสารกับโฮสต์ภายนอก จาก นั้นอินเทอร์เฟซเครือข่ายยังคงหา และใช้โหนนั้น ถ้ากำหนดเจ้าของที่เป็นไปได้ เวลาความเป็นเจ้าของทรัพยากรคลัสเตอร์ที่ขึ้นอยู่กับไคลเอนต์เชื่อมต่อ LAN เนื่องจากการใช้การร้องขอ echo ICMP จะ LAN ทรัพยากร พวกเขาจะใช้เป็นวิธีที่สองของความล้มเหลวในการกำหนดเท่านั้นเฟซเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ที่มีการกำหนดค่าเฉพาะสำหรับส่วนการสื่อสารระหว่างโหนดำเนินแตกต่างกันเมื่อตรวจพบความล้มเหลว LAN เนื่องจากความตัวนี้ LAN ส่วนตัวควร isolated ซึ่งโหนดคลัสเตอร์ทั้งหมดที่มีคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวที่เชื่อมต่อกับเซ็กเมนต์ และ LAN เดียวเท่านั้นที่อยู่ในเซ็กเมนต์ ต้องมี isolated LANs อื่น ๆ ส่วนตัวสำหรับคลัสเตอร์ที่เหมือนกันในเซ็กเมนต์ที่แตกต่างกัน เมื่อต้องการสร้างเซ็กเมนต์ isolated คุณอาจใช้ฮับ หรือในกรณีของโหนดสองเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ คุณสามารถใช้สายเคเบิลแบบไขว้

โดยยึดตามข้อกำหนดเหล่านี้ ได้มีโฮสต์ภายนอกสำหรับใช้ในการกำหนดขอบเขตของความล้มเหลว ถ้าไม่มี LAN อื่นสำหรับการสื่อสารของคลัสเตอร์ส่วนตัว บริการคลัสเตอร์ต้องใช้อุปกรณ์ควอรัมเพื่อ arbitrate โหนใดควรยังคงขึ้น และทำงาน มิฉะนั้น LAN พร้อมใช้งานการสำรองจะใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารของคลัสเตอร์ส่วนตัว โปรดสังเกตว่า กระบวนการนี้ไม่นำเข้าบัญชีสถานะของ LANs ที่กำหนดสำหรับการใช้งานไคลเอ็นต์เท่านั้น

อเมริกาอินเทอร์เฟซเครือข่าย

ไม่พร้อมใช้งาน

โหนด owning ไม่ทำงาน

ล้มเหลว

รายงานที่อินเทอร์เฟซอื่น ๆ บน LAN สามารถสื่อสารกัน หรือ กับโฮสต์ คอมพิวเตอร์ภายนอก ในขณะที่อินเทอร์เฟซภายในเครื่องไม่ สถานะนี้สาเหตุที่เป็นไปได้ได้แก่:
 • ความล้มเหลวในการอะแดปเตอร์เครือข่าย
 • ล้มเหลวโปรแกรมควบคุมการ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย
 • ความล้มเหลวของสายเคเบิลภายใน
 • ความล้มเหลวพอร์ตในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์เครือข่าย

ไม่สามารถเข้าถึง

ไม่สามารถสื่อสารกับอินเทอร์เฟซน้อยอื่น ๆ สำหรับสถานะไม่ถูกล้มเหลว และ/หรือไม่พร้อมใช้งานไม่ได้

สาย

สามารถสื่อสารกับอินเทอร์เฟซอื่น ๆ ทั้งหมดบน LAN สถานะไม่มีล้มเหลว และ/หรือไม่พร้อมใช้งานไม่ได้ นี่คือสถานะการทำงานปกติ

อเมริกาเครือข่าย

ไม่พร้อมใช้งาน

อินเทอร์เฟซทั้งหมดที่กำหนดไว้บนเครือข่ายคลัสเตอร์นี้จะไม่พร้อมใช้งาน

ลง

อินเทอร์เฟซเครือข่ายทั้งหมดที่กำหนดไว้บนเครือข่ายคลัสเตอร์นี้ได้การสูญเสียการสื่อสารกัน และกับทั้งหมดภายนอกของโฮสต์ที่รู้จัก อินเทอร์เฟซทั้งหมดเครือข่ายที่เชื่อมโยงสำหรับบนอัพโหนดอยู่ในการล้มเหลวหรือรัฐ Unreachable ดังนั้น ทรัพยากรที่อยู่โพรโทคอล/อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลการควบคุมของขนส่ง (TCP/IP) ทั้งหมดที่กำหนดไว้บนเครือข่ายย่อยเดียวกัน และทรัพยากรทั้งหมดที่ขึ้นอยู่กับทรัพยากร เหล่านี้ไม่ทำงาน และพร้อมใช้งานบน LAN

แบ่งพาร์ติชัน

อินเทอร์เฟซเครือข่ายอย่าง น้อยหนึ่งรายการสำหรับที่อยู่ในสถานะที่ Unreachable แต่อินเทอร์เฟซอย่างน้อยสองยังคงสามารถสื่อสารกัน หรือ มีการโฮสต์ภายนอก

หมายเหตุ:: นี้ใช้กับเซิร์ฟเวอร์ clusters ที่มีโหนสองราย หรือมากกว่า

สาย

อินเทอร์เฟซทั้งหมดเครือข่ายสำหรับกำหนดบนเครือข่ายคลัสเตอร์นี้ที่ไม่มีการล้มเหลว และไม่ใช่ ไม่พร้อมใช้งานสามารถสื่อสาร นี่คือสถานะการทำงานปกติ ในตัวอย่างต่อไปนี้ มีเพียงหนึ่ง LAN ในเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ที่มีการกำหนดค่าสำหรับไคลเอ็นต์เพื่อสื่อสารสาธารณะ และ LAN นี้สูญหาย

หมายเหตุ:: ควรสื่อบนแต่ละโหนดในคลัสเตอร์ที่ปิดใช้งานของมีผลต่อลักษณะการทำงานของ และลักษณะการทำงานนี้ถูกบันทึกไว้ในตัวอย่างที่แสดงด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดการใช้งานสื่อควร คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
239924วิธีการปิดการใช้งานสื่อควรสำหรับ TCP/IP ใน Windows

โหนด A และ B โหน

สถานการณ์สมมติ

 • โหนด A และโหนด B สูญเสียการสื่อสาร
 • โหนด B สามารถสื่อสารกับโฮสต์ภายนอก
 • โหนด A ไม่สามารถสื่อสารกับโฮสต์คอมพิวเตอร์ใด ๆ ภายนอก

ผลลัพธ์

 • โหนด A สถานะของอินเทอร์เฟซเครือข่ายคือ Unreachable ล้มเหลว และเครือข่ายนี้อินเทอร์เฟซหายไปจากผู้ดูแลของคลัสเตอร์
 • โหนด B สถานะอินเทอร์เฟซของเครือข่ายคือ Unreachable และขึ้นแล้ว
 • สถานะของเครือข่ายที่ไม่ขึ้น
 • กลุ่มทรัพยากรใด ๆ กับ TCP/IP อยู่ทรัพยากรขึ้นอยู่กับอินเทอร์เฟซเครือข่ายที่ล้มเหลว ผ่านการล้มเหลวโหน B.

โหนด A และ B โหน

สถานการณ์สมมติ

 • โหนด A และโหนด B สูญเสียการสื่อสาร
 • โหนด A และ B ของโหนดไม่สามารถสื่อสารกับโฮสต์คอมพิวเตอร์ใด ๆ ภายนอก

ผลลัพธ์

 • สถานะของโหนด A และอินเทอร์เฟซเครือข่ายของโหนด B Unreachable และพวกเขาหายไปจากผู้ดูแลของคลัสเตอร์
 • สถานะของเครือข่ายลง และเครือข่ายหายไปจากผู้ดูแลของคลัสเตอร์ เมื่อมีการคืนค่าการเชื่อมต่อ LAN, LAN นี้สืบทอดบทบาทของเครือข่ายเริ่มต้นซึ่งจะใช้สำหรับไคลเอนต์และการสื่อสารส่วนตัว ถ้าจำเป็นสิ่งที่แตกต่างกันสำหรับ จะต้องถูกปรับเปลี่ยนด้วยตนเอง
 • ไม่มีกลุ่มทรัพยากรล้มเหลวบน TCP/IP อยู่ทรัพยากรขึ้นอยู่กับว่า เครือข่ายล้มเหลว และทรัพยากรทั้งหมดที่ขึ้นอยู่กับที่อยู่ TCP/IP ถูกถ่ายแบบออฟไลน์

ผลลัพธ์ ด้วย Media ควรปิดการใช้งาน

 • อินเทอร์เฟซเครือข่ายทั้งสองมี Unreachable จนกว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายสามารถ re-established
 • สถานะของเครือข่ายยังคง ลงจนกว่าจะมีการคืนค่าการเชื่อมต่อ LAN นี่ retains การตั้งค่าคอนฟิกบทบาทของเครือข่าย
 • ทรัพยากรเก็บไว้แบบออนไลน์
หมายเหตุ:: ระหว่างกระบวนการทำการปรับรุ่น "rolling" จากใน Microsoft Windows NT Server 4.0 เซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ Edition องค์กรเพื่อคลัสใน Windows 2000 Server เตอร์ จะมีจุดเมื่อคุณมีโหนด Windows 2000 และ Windows NT 4.0 โหน ในกรณีนี้ โหน Windows 2000 ใช้อัลกอริธึมสถานะอินเทอร์เฟซของ Windows NT 4.0 เมื่อโหนทั้งหมดที่กำลังเรียกใช้ Windows 2000 พวกเขาจะใช้อัลกอริธึมสถานะอินเทอร์เฟซของ Windows 2000สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัลกอริธึมสถานะอินเทอร์เฟซของ Windows NT 4.0 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
176320ผลกระทบต่อความล้มเหลวของอะแดปเตอร์เครือข่ายในคลัสเตอร์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 242600 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Keywords: 
kbinfo kbnetwork kbmt KB242600 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:242600

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com