ตัวรักษาหน้าจอที่แสดงรูปภาพหยุดทำงานใน Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2425702 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

วินิจฉัย และแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ

กระบวนการรูปถ่าย windows และปัญหาการแสดงภาพนิ่งตัวแก้ไขปัญหาอาจแก้ไขปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้โดยอัตโนมัติ


ตัวแก้ไขปัญหานี้ให้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ มากมายเรียนรู้เพิ่มเติมหมายเหตุ:หากคุณอาจจะแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ไป"อนุญาตให้ฉันสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง"ส่วน
ผิดข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่ โปรดส่งเราคำติชมของคุณ

อาการ

คุณสร้างตัวรักษาหน้าจอสำหรับระบบปฏิบัติการที่แสดงรูปภาพจากตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง
Windows XP:
 • รูปภาพของฉัน
 • Windows Live Photo Gallery
Windows Vista:
 • windows Photo Gallery
 • Windows Live Photo Gallery
Windows 7
 • Windows Live Photo Gallery
อย่างไรก็ตาม โปรแกรมรักษาหน้าจอที่อาจหยุดการทำงานหากมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • มีทางลัดที่ไม่ถูกต้อง ในโฟลเดอร์ หรือโฟลเดอร์ย่อยที่เก็บรูปภาพของโปรแกรมรักษาหน้าจอ
 • การตั้งค่าพลังงานที่กำหนดไว้เป็น "เปิด/ปิดต่ำ"


หมายเหตุ
 • ถ้าตัวรักษาหน้าจอจะแสดงรูปภาพจากรูปภาพของฉันscrnsave.exeค่ารีจิสตรีในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้คือ "C:\Windows\system32\ssmypics.scr":
  Panel\Desktop HKEY_CURRENT_USER\Control
 • ถ้าตัวรักษาหน้าจอจะแสดงรูปภาพจาก Windows Photo Gallery,scrnsave.exeค่ารีจิสตรีในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้คือ "C:\Windows\system32\PhotoScreensaver.scr":
  Panel\Desktop HKEY_CURRENT_USER\Control
 • ถ้าตัวรักษาหน้าจอจะแสดงรูปภาพจาก Windows สด Photo Gallery,scrnsave.exeค่ารีจิสตรีในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้คือ "C:\Windows\wlxpgss.scr":
  Panel\Desktop HKEY_CURRENT_USER\Control

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพลังงานของคอมพิวเตอร์ "สมดุล"
 2. ลบทางลัดใด ๆ รูปถ่ายที่ไม่ถูกต้อง ในโฟลเดอร์ และโฟลเดอร์ย่อยใด ๆ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ
Windows XP:
 • ถ้าการscrnsave.exeค่ารีจิสทรีคือ "C:\Windows\system32\ssmypics.scr ค้นหานี้ImageDirectoryค่ารีจิสทรีในเส้นทางต่อไปนี้:
  Saver.Slideshow Panel\Screen HKEY_CURRENT_USER\Control
  เรียกดูโฟลเดอร์ที่ระบุในค่ารีจิสทรี และลบทางลัดใด ๆ รูปถ่ายที่ไม่ถูกต้อง ในโฟลเดอร์ และโฟลเดอร์ย่อย
 • ถ้าการscrnsave.exeค่ารีจิสทรีคือ "C:\Windows\wlxpgss.scr ค้นหานี้FolderPathค่ารีจิสทรีในเส้นทางต่อไปนี้:
  Gallery\Slideshow\Screensaver Photo HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows
  เรียกดูโฟลเดอร์ที่ระบุในค่ารีจิสทรี และลบทางลัดใด ๆ รูปถ่ายที่ไม่ถูกต้อง ในโฟลเดอร์ และโฟลเดอร์ย่อย
Windows Vista:
 • ถ้าการscrnsave.exeค่ารีจิสทรีคือ "C:\Windows\system32\PhotoScreensaver.scr ค้นหานี้FolderPathค่ารีจิสทรีในเส้นทางต่อไปนี้:
  Gallery\Slideshow\Screensaver Live\Photo HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows
  เรียกดูโฟลเดอร์ที่ระบุในค่ารีจิสทรี และลบทางลัดใด ๆ รูปถ่ายที่ไม่ถูกต้อง ในโฟลเดอร์ และโฟลเดอร์ย่อย
 • ถ้าการscrnsave.exeค่ารีจิสทรีคือ "C:\Windows\wlxpgss.scr ค้นหานี้FolderPathค่ารีจิสทรีในเส้นทางต่อไปนี้:
  Gallery\Slideshow\Screensaver Photo HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows
  เรียกดูโฟลเดอร์ที่ระบุในค่ารีจิสทรี และลบทางลัดใด ๆ รูปถ่ายที่ไม่ถูกต้อง ในโฟลเดอร์ และโฟลเดอร์ย่อย
Windows 7
 • ถ้าการscrnsave.exeค่ารีจิสทรีคือ "C:\Windows\wlxpgss.scr ค้นหานี้FolderPathค่ารีจิสทรีในเส้นทางต่อไปนี้:
  Gallery\Slideshow\Screensaver Photo HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows
  เรียกดูโฟลเดอร์ที่ระบุในค่ารีจิสทรี และลบทางลัดใด ๆ รูปถ่ายที่ไม่ถูกต้อง ในโฟลเดอร์ และโฟลเดอร์ย่อย
 • ถ้าการscrnsave.exeค่ารีจิสทรีคือ "C:\Windows\system32\PhotoScreensaver.scr ไม่มีการกระทำจะใช้ได้เนื่องจากการscrnsave.exeค่ารีจิสทรีถูกเข้ารหัสลับ


หมายเหตุ:หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน คุณอาจสูญเสียการตั้งค่าพลังงานที่คุณกำหนดเองใด ๆ
ผิดข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่ โปรดส่งเราคำติชมของคุณ

วิธีแพคเกจ MATS ที่ทำงานในการแก้ไขปัญหานี้

Click here to understand how the MATS package works to fix this problem

อื่น ๆ ออกแพคเกจโปรแกรมแก้ไข MATS ที่

930097คอมพิวเตอร์จะช้าลงเมื่อ Windows Photo Gallery แสดงรูปภาพ TIFF ที่ไม่ได้บันทึกไว้ในหน้าเดียวใน Windows Vista
2415237ไม่สามารถแสดงตัวอย่างรูปภาพใน Windows Photo Gallery ใน Windows Vista
2415238ปัญหาของสีในตัวอย่างก่อนพิมพ์ของรูปภาพใน Windows Photo Gallery ใน Windows Vista
938818ไม่สามารถดูรูปภาพในการนำเสนอภาพนิ่งใน Windows Photo Gallery ใน Windows Vista
2009298ไม่สามารถดาวน์โหลดอัลบั้มใน Windows สด Photo Gallery หลังจากการปรับรุ่นจาก Windows Vista Windows 7
944221windows สด Photo Gallery freezes หรือไม่สามารถเริ่มการทำงาน
939395รูปภาพและของพื้นหลังเป็นสีเหลืองใน Windows Photo Gallery ใน Windows Vista
930102ปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนภาพใน Windows Photo Gallery ใน Windows XP หรือ ใน Windows Vista

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2425702 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 มีนาคม 2555 - Revision: 11.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbtshoot kbprb kbsurveynew kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbmatsfixme kbmt KB2425702 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2425702

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com