การแก้ไข: รายงานไม่แสดงได้อย่างถูกต้องบน web part ของตัวแสดงรายงานเมื่อคุณเลือก "ปรับความสูงให้พอดีกับโซน" ใน SSRS 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2424346 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจายการแก้ไขปัญหาของ Microsoft SQL Server 2008 R2 เป็นแฟ้มหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมไว้ในก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณได้ติดตั้ง Microsoft SQL Server 2008 R2 บริการรายงาน (SSRS 2008 R2) บนเซิร์ฟเวอร์ Microsoft 2010 การ SharePoint
  • คุณสามารถใช้โหมดการรวมของ SharePoint ใน SSRS 2008 R2
  • คุณอัปโหลดรายงานในไลบรารีเอกสารของ SharePoint
  • คุณสร้างเว็บเพจใน SharePoint
  • คุณเพิ่ม web part ของการแสดงการรายงานไปยังเว็บเพจที่ และจากนั้น เลือกปรับความสูงให้พอดีกับโซนเมื่อต้องการตั้งค่าความสูงของ web part
  • คุณพยายามเปิดเว็บเพจที่ใน Windows Internet Explorer 7 หรือ Internet Explorer 8 เพื่อดูรายงาน
ในสถานการณ์สมมตินี้ รายงานไม่ถูกแสดงอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณพบปัญหาต่อไปนี้เมื่อคุณดูเว็บเพจที่ใน Internet Explorer 7:
  • ตารางในรายงานที่ครอบคลุมไปยังพื้นที่อื่นของเว็บเพจ
คุณพบปัญหาต่อไปนี้เมื่อคุณดูเว็บเพจที่ใน Internet Explorer 8:
  • ถ้ารายงานมีไม่มีพารามิเตอร์ รายงานถูกแสดง มีแสดงเฉพาะแถบมือของ web part ที่แสดงในรายงาน
  • ถ้ารายงานมีพารามิเตอร์บาง แล้วรายงานถูกแสดงในเช่นวิธีว่า ความสูงของพื้นที่รายงานจะเหมือนกับความสูงของพื้นที่ของพารามิเตอร์ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการแถบเลื่อนแนวตั้งในพื้นที่รายงานเมื่อต้องการย้ายไปด้านล่างของรายงาน ดังนั้น คุณสามารถเพียงดูด้านบนของรายงาน

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

SQL Server 2008 R2

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกใน 6 การปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2489376สะสมแพ็คเกจการปรับปรุง 6 สำหรับ SQL Server 2008 R2
หมายเหตุเนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม นำออกใช้การแก้ไขแต่ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมไว้ในก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
981356SQL Server 2008 R2 สร้างที่เผยแพร่หลังจากการ SQL Server 2008 R2

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ web part ตัวแสดงรายงาน แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการแบบเพิ่มเติมสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897แบบจำลองแบบเพิ่มหน่วยให้บริการไม่พร้อมใช้งานจากทีม SQL Server ไปยังโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับปัญหาที่มีการรายงานการจัดส่ง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบแผนการตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงของ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2424346 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 กุมภาพันธ์ 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2424346 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2424346

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com